Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

10. juni Agronom/fagarbeidar gardsbruket Stad: Gjermundnes vidaregåande skule Søknadsfrist: 10.06.17 29. mai By- og tettstadutviklar på regional- og næringsavdelinga Stad: Regional- og næringsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Nordmøre Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Nordre Sunnmøre Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Romsdal Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Søre Sunnmøre Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 10. juni Kontorleiar/konsulent Stad: Gjermundnes vidaregåande skule Søknadsfrist: 10.06.17 04. juni Lærar i helse- og oppvekstfag Stad: Stranda vidaregåande skule Søknadsfrist: 04.06.17 31. mai Lærer i fangstbehandling Stad: Ålesund videregående skole Søknadsfrist: 31.05.17 05. juni Molde videregående skole-undervisningsstilling 200% Stad: Molde videregående skole Søknadsfrist: 05.06.17 29. mai Prosjektleiar Møremusikarordninga Stad: Kulturavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 05. juni Rauma vgs lærer elektrofag 100% stilling Stad: Rauma videregående skole Søknadsfrist: 05.06.17 07. juni Rauma vgs lærerstilling i realfag i 60% Stad: Rauma videregående skole Søknadsfrist: 07.06.17 10. juni Sekretær Stad: Gjermundnes vidaregåande skule Søknadsfrist: 10.06.17 28. mai Tannhelsesekretær (vikariat) Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 28.05.17 28. mai Tannhelsesekretær/ resepsjonist DTK Bjørgvin, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 28.05.17 28. mai Tannhelsesekretær DTK Batnfjorden, Molde kompetanseregion Stad: Molde kompetanseregion Søknadsfrist: 28.05.17 28. mai Undervisingsvikariat psykologi/tysk/engelsk skuleåret 17/18 Stad: Volda vidaregåande skule Søknadsfrist: 28.05.17
Utlyst Frist Tittel Kategori Lokasjon
20.05.17 10.06.17 Agronom/fagarbeidar gardsbruket Fast Gjermundnes vidaregåande skule
29.04.17 29.05.17 By- og tettstadutviklar på regional- og næringsavdelinga Fast Regional- og næringsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Nordmøre Engasjement Utdanningsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Nordre Sunnmøre Engasjement Utdanningsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Romsdal Engasjement Utdanningsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Søre Sunnmøre Engasjement Utdanningsavdelinga
20.05.17 10.06.17 Kontorleiar/konsulent Fast Gjermundnes vidaregåande skule
24.05.17 04.06.17 Lærar i helse- og oppvekstfag Fast Stranda vidaregåande skule
16.05.17 31.05.17 Lærer i fangstbehandling Fast Ålesund videregående skole
27.05.17 05.06.17 Molde videregående skole-undervisningsstilling 200% Fast/Vikar Molde videregående skole
12.05.17 29.05.17 Prosjektleiar Møremusikarordninga Engasjement Kulturavdelinga
18.05.17 05.06.17 Rauma vgs lærer elektrofag 100% stilling Fast/Vikar Rauma videregående skole
19.05.17 07.06.17 Rauma vgs lærerstilling i realfag i 60% Fast Rauma videregående skole
20.05.17 10.06.17 Sekretær Fast Gjermundnes vidaregåande skule
09.05.17 28.05.17 Tannhelsesekretær (vikariat) Ålesund kompetanseregion Vikar Ålesund kompetanseregion
09.05.17 28.05.17 Tannhelsesekretær/ resepsjonist DTK Bjørgvin, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
08.05.17 28.05.17 Tannhelsesekretær DTK Batnfjorden, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
22.05.17 28.05.17 Undervisingsvikariat psykologi/tysk/engelsk skuleåret 17/18 Vikar Volda vidaregåande skule