Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

29. mai By- og tettstadutviklar på regional- og næringsavdelinga Stad: Regional- og næringsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 28. mai Tannhelsesekretær DTK Batnfjorden, Molde kompetanseregion Stad: Molde kompetanseregion Søknadsfrist: 28.05.17 28. mai Tannhelsesekretær/ resepsjonist DTK Bjørgvin, Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 28.05.17 28. mai Tannhelsesekretær (vikariat) Ålesund kompetanseregion Stad: Ålesund kompetanseregion Søknadsfrist: 28.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Romsdal Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Nordre Sunnmøre Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Søre Sunnmøre Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Prosjektleiar Møremusikarordninga Stad: Kulturavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 29. mai Formidlingskoordinator Nordmøre Stad: Utdanningsavdelinga Søknadsfrist: 29.05.17 31. mai Lærer i fangstbehandling Stad: Ålesund videregående skole Søknadsfrist: 31.05.17 05. juni Rauma vgs lærer elektrofag 100% stilling Stad: Rauma videregående skole Søknadsfrist: 05.06.17 07. juni Rauma vgs lærerstilling i realfag i 60% Stad: Rauma videregående skole Søknadsfrist: 07.06.17 10. juni Sekretær Stad: Gjermundnes vidaregåande skule Søknadsfrist: 10.06.17 10. juni Agronom/fagarbeidar gardsbruket Stad: Gjermundnes vidaregåande skule Søknadsfrist: 10.06.17 10. juni Kontorleiar/konsulent Stad: Gjermundnes vidaregåande skule Søknadsfrist: 10.06.17 28. mai Undervisingsvikariat psykologi/tysk/engelsk skuleåret 17/18 Stad: Volda vidaregåande skule Søknadsfrist: 28.05.17 04. juni Lærar i helse- og oppvekstfag Stad: Stranda vidaregåande skule Søknadsfrist: 04.06.17 05. juni Molde videregående skole-undervisningsstilling 200% Stad: Molde videregående skole Søknadsfrist: 05.06.17
Utlyst Frist Tittel Kategori Lokasjon
29.04.17 29.05.17 By- og tettstadutviklar på regional- og næringsavdelinga Fast Regional- og næringsavdelinga
08.05.17 28.05.17 Tannhelsesekretær DTK Batnfjorden, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
09.05.17 28.05.17 Tannhelsesekretær/ resepsjonist DTK Bjørgvin, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
09.05.17 28.05.17 Tannhelsesekretær (vikariat) Ålesund kompetanseregion Vikar Ålesund kompetanseregion
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Romsdal Engasjement Utdanningsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Nordre Sunnmøre Engasjement Utdanningsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Søre Sunnmøre Engasjement Utdanningsavdelinga
12.05.17 29.05.17 Prosjektleiar Møremusikarordninga Engasjement Kulturavdelinga
12.05.17 29.05.17 Formidlingskoordinator Nordmøre Engasjement Utdanningsavdelinga
16.05.17 31.05.17 Lærer i fangstbehandling Fast Ålesund videregående skole
18.05.17 05.06.17 Rauma vgs lærer elektrofag 100% stilling Fast/Vikar Rauma videregående skole
19.05.17 07.06.17 Rauma vgs lærerstilling i realfag i 60% Fast Rauma videregående skole
20.05.17 10.06.17 Sekretær Fast Gjermundnes vidaregåande skule
20.05.17 10.06.17 Agronom/fagarbeidar gardsbruket Fast Gjermundnes vidaregåande skule
20.05.17 10.06.17 Kontorleiar/konsulent Fast Gjermundnes vidaregåande skule
22.05.17 28.05.17 Undervisingsvikariat psykologi/tysk/engelsk skuleåret 17/18 Vikar Volda vidaregåande skule
24.05.17 04.06.17 Lærar i helse- og oppvekstfag Fast Stranda vidaregåande skule
27.05.17 05.06.17 Molde videregående skole-undervisningsstilling 200% Fast/Vikar Molde videregående skole