Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møte i fylkesutvalet måndag 23. februar

Handlingsprogram 2015 innan satsingsområda kultur, verdiskaping og samferdsel; prosjektplan for skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring og felles cruisestrategi for Vestlandsrådet er mellom sakene som skal til behandling.

Les meir

Julekalender 1. desember

Ser du kvar fylkesnissen er i dag?

Her kan det stå en tekst som hinter til hvor nissen er. Her kan det stå en tekst som hinter til hvor nissen er. Her kan det stå en tekst som hinter til hvor nissen er. Her kan det stå en tekst som hinter til hvor nissen er.

Les meir

Nytilsatt trainee hos fylkestannlegen jobber med introduksjonsprogram for nye medarbeidere

I kjølvannet av Regional delplan tannhelse skal det utarbeides et introduksjonsprogram for nye ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten. Hovedfokusene i delplanen er pasientsikkerhet og kvalitet, robuste kompetansemiljø, en bærekraftig klinikkorganisering samt folkehelsearbeid og samhandling. Introduksjonsprogrammet handler om medarbeiderutvikling, og kan sees i sammenheng med tannhelsetjenestens overordnede prioriteringsområder.

Les meir