Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bygg og eigedom

Bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har 64 tilsette og er organisert som avdeling i fylkesrådmannen sin stab. 

Bygg- og eigedomsavdelinga har drift-, utvikling-  og forvaltaransvaret for fylkeskommunen si eigedomsportefølje. 

Vedtatt eigedomsstrategi gjev følgjande effektmål for porteføljen:

  1. Eigedomsforvaltninga i Møre og Romsdal fylkeskommune skal understøtte kjerneverksemda på best mulig måte.
  2. Møre og Romsdal fylkeskommune skal drive verdibevarande vedlikehald.
  3. Eigedomsstrategien skal bidra til økt kompetanse i Møre og Romsdal fylkeskommune
  4. Eigedomsutvikling og –forvaltning skal bidra til felles identitet i og godt omdømme for Møre og Romsdal fylkeskommune

 Til kvart av måla er det definert resultatmål for perioden 2017 – 2026.

 
 

Feil og manglar kan du melde frå om her:

 

Kristiansund

Indre Nordmøre

Romsdal

Ålesund

Indre Sunnmøre

Søre Sunnmøre

Kontaktpersonar

Per Olaf Skuseth Brækkan Per Olaf Skuseth Brækkan
Bygg- og eigedomssjef
71 28 02 27 /
Mob. 920 82 368
Send e-post

Dokument

Eiendomsstrategi Møre og Romsdal
PDF-dokument - 3,66 MB
Presentasjon eiendomsstrategi
PDF-dokument - 1,92 MB
Overordnet utviklingsplan
PDF-dokument - 1,06 MB
Tilstandsregistrering
PDF-dokument - 510,35 kB
Økonomirutiner bygg og eigedomsavd.
PDF-dokument - 9,54 MB