Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Opning av Ålesund kompetansetannklinikk

Tysdag 7. mai opna vi fylkets største offentlege tannklinikk i Ålesund. Den nye klinikken har erstatta dei tidligare distriktstannklinikkane Bjørgvin og Spjelkavik.

Les meir

Årsrapport 2018 for tannhelsetenesta

I 2018 var totalt 72 474 personar under tilsyn i den offentlege tannhelsetenesta. Dette utgjer 27% av alle innbyggarane i fylket.

Les meir

AGP-konferansen gir kurstimar

AGP konferansen 2019 er godkjent med 10 kurstimar i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem. Målgruppa for AGP-konferansen er leiarar, tillitsvalde og verneombod. Medlemmer som deltek kan registrere timane på «Min side» (NTF) etter konferansen.

Les meir

Ålesund kompetanseklinikk opnar 1. mars 2019

      

Møre og Romsdal fylkeskommune har bygd fylkets største offentlege tannklinikk. Distriktstannklinikkane Bjørgvin og Spjelkavik slår seg saman og flyttar inn i nye lokale 1. mars i år. 

Les meir

Oppdaterte faglege retningslinjer

Fylkestannlegen ønskjer auka fokus på faglege standardar i tannbehandlinga, og har oppdatert dei faglege retningslinjene for behandlarane i den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Ledersamling og etatsmøte 2019

2. april blir dato for vårens klinikkledersamling. Vi samles på St. Carolus (konferanseavdelinga), og tema blir hvordan vi skal forebygge og følge opp sykefravær. Endelig program og påmeldingsinfo blir tilgjengelig i mars. Sett også av datoene 17. og 18. september til fylkestannlegens etatsmøte. Todagerssamlingen er i år lagt til Ålesund, Scandic Parken hotell.

Les meir

Leiarsamling i tannhelsetenesta

Korleis kan leiarutvikling bidra til å gjere tannhelsetenesta til ein lærande organisasjon? Dette spørsmålet stod sentralt under leiarsamlinga i tannhelsetenesta i Molde 23. og 24. mai.

Les meir

Åpningstider jula 2018

Bemanningsplan jula 2018 - den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Informasjon om ny lovbestemming i tannhelsetjenesteloven §1-3c

Den nye lovbestemminga skal gjere meir tydeleg ansvaret som fylkeskommunen har for å førebygge, avdekke og avverge vald og seksuelle overgrep.

Les meir

Revidert "Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente"

Veileder for «helsetjenestenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (IS-1022) har kome i ei revidert utgåve som omhandlar tannhelsetenester til flyktningar, asylsøkarar og familiegjenforeinte.

Les meir