Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Ålesund kompetanseklinikk opnar 1. mars 2019

Dei noverande distriktstannklinikkane Bjørgvin og Spjelkavik flyttar inn i nye lokale 1. mars 2019! 

Les meir

Influensavaksine - utgiftsdekning for tannhelsepersonell i den offentlige tannhelsetjenesten

Influensavaksinasjon er frivillig, og arbeidsgiver dekker utgiftene dine dersom du velger å vaksinere deg.

Les meir

Nyoppretta leiarstillingar ved kompetanseklinikkane i Molde og Ålesund

Vi lyser no ut klinikkleiarstillingar ved St. Carolus kompetanseklinikk i Molde og den planlagde Ålesund kompetanseklinikk. Søknadsfrist 24. juni.

Les meir

Leiarsamling i tannhelsetenesta

Korleis kan leiarutvikling bidra til å gjere tannhelsetenesta til ein lærande organisasjon? Dette spørsmålet stod sentralt under leiarsamlinga i tannhelsetenesta i Molde 23. og 24. mai.

Les meir

Vann er tingen i Eidsvåg!

Eit samarbeidsprosjekt mellom Nesset kommune og den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Årsrapport tannhelse 2017

Årsrapporten beskriv korleis fylkeskommunen løyste samfunnsoppdraget sitt på tannhelsefeltet i 2017.

Les meir

Samarbeid mellom tannhelsetenesta og barneverntenesta

Tannhelsetenesta kallar inn regelmessig alle barn frå 3 til 18 år, og har i samband med tannbehandling høve til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. Tannhelsetenesta har meldeplikt til barnvernet, jfr. Helsepersonelloven §33: «Opplysninger til barneverntjenesten».

Les meir

Nytilsett rådgivar hos fylkestannlegen

Andrea Lode (29) er tilsett som rådgivar ved fylkestannlegekontoret. Andrea har ein mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen, og kjem frå ei rådgivarstilling i Nesset kommune.

Les meir

Kurstimar - AGP-konferansen

AGP-konferansen 2018 er godkjent med 10 kurstimar i NTFs obligatoriske etterutdanningssystem. Medlemmer kan registrere timane på «Min side» (NTF) frå første dag av konferansen. Målgruppa for AGP-konferansen er leiarar, tillitsvalde og verneombod.

Les meir

Siv Lilleholt tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion

Siv Lilleholt er tilsett som overtannlege i Kristiansund kompetanseregion etter at Bjørn Eggen går av med pensjon. Lilleholt tiltrer i stillinga i april. 

Les meir