Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Fagdag om standpunktvurdering

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen blir det arrangert fagdag om standpunktvurdering den 2. februar på Quality Hotel Alexandra, Molde.  

Målgruppe for fagdagen er skuleleiarar med fagleg/pedagogisk ansvar og leiarar i fagnettverka. Tema for dagen blir læreplananalyse, samanheng undervegsvurdering og standpunktvurdering, tolkingsfellesskap mm

Påmeldinga er stengt.

Les meir

Teknologi i klasserommet

Vi har laga ei oversikt over mange nyttige ressursar du som lærar kan bruke i di undervisning: Klikk her!

Les meir

Privatisteksamen

Privatisteksamen

Meir informasjon her: Privatisteksamen 

Les meir

Plan for rusarbeidet - plakat

Utdanningsavdelinga har laga ein plakat for plan for rusarbeidet ved dei vidaregåande skulane. 

Les meir

Fråværsføring

Vi har noen presiseringar til det nye fråværsreglementet, samt skoleeigars eget fråværsreglement. Dette finn du her: 

http://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Nyttig-for-laerarar/Presiseringar-om-fraavaersfoering

Les meir

Terminskifte neste skoleår

Skoleeier har telt dager og avgjort følgende: 

Første termin i skoleåret 16/17 varer til og med onsdag 18.januar 2017.

Andre termin i skoleåret 16/17 starter da fra og med torsdag 19.januar 2017.

Les meir

Romfartsleir på Andøya

Roger Karlsnes frå Gjermundnes vgs representerer Møre og Romsdal på romfartsleir for lærarar i år. 

Les meir

Flytpost #2 februar 2016

flytpost

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skoleprosjektet. Her finner du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter.

Les meir

Medium og kommunikasjon vert studieførebuande

Frå hausten 2016 vert medium og kommunikasjon eit studieførebuande utdanningsprogram. Elevar som byrja på medium og kommunikasjon hausten 2015 eller tidlegare, følgjer gammal ordning. Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign vil bli tilbudt i eit eige løp for medieproduksjon i utdanningsprogram for design og handverk.

Les meir