Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Digitalt løft i Møre og Romsdal

Fylkesutdanningssjefen har inngått eit 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for å løfte den digitale kompetansen både hos lærarar og elevar i dei vidaregåande skolane. 

Les meir

Vi har besøkt elevane i ”Armadale prosjektet”

Saman med representantar frå Haram vidaregåande skule, reiste trainee ved utdanningsavdelinga Sunniva Hellandsvik Ødegård, ass. utdanningssjef Rune Solenes Opstad og Cecilia Lillthors frå regional- og næringsavdelinga til Skottland i forbindelse med Haram vgs sitt «Armadale-prosjekt».

Les meir

Terminskifte neste skoleår

Skoleeigar har telt dagar og bestemt følgjande: 

Første termin i skoleåret 17/18 varer til og med onsdag 17.januar 2018.

Andre termin i skoleåret 17/18 startar frå og med torsdag 18.januar 2018.

Les meir

Ny seksjonsleiar for opplæring i bedrift ved utdanningsavdelinga

Bjørnar Loe (55) har takka ja til stilling som seksjonsleiar for opplæring i bedrift ved utdanningsavdelinga.

Les meir

Med skoleutvikling på dagsorden

Denne veka har skoleleiarar og tillitsapparatet i fylkeskommunen samla seg til felles skoleutviklingsdag i Ålesund. - Målet med samlinga er å gje eit fagleg godt grunnlag for arbeidet med arbeidstidsavtalen for lærarar og å starte opp arbeidet med ein felles plattform for skole- og profesjonsutvikling, seier utdanningssjef Erik Brekken.

Les meir

Senteret for IKT på besøk

Torsdag 3.mai var Senteret for IKT på samling for fagnettverksleiarar og holdt eit flammande innlegg om IKT i skolen og digitale ferdigheiter.

Hovudtema var ressursen IKT-plan som skoleeigar skal ha mykje fokus på dei neste åra.

Les meir

Mestring og motivasjon for kroppsøvingsfaget

I dag var Hilde Schjerven fra Bro Aschehoug på nettverksmøte i kroppsøving og holdt et spennende foredrag med temaet:

Mestring og motivasjon for kroppsøvingsfaget, inkl. vurdering og utfordringer mht fravær og elever som ikke kan delta innenfor rammene av faget.

Les meir

Skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2016/17 - 2019/20

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge fram forslag til skolerute for grunnopplæringa i fylket. Forslaget er vedteke av Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, og gjeld som forskrift for dei vidaregåande skolane.

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Skoleruta

Les meir

Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er ny kvalitetsplattform for vidaregåande opplæring. Den nye kvalitetsplattforma er utvikla av Rambøll på oppdrag frå 17 fylkeskommunar.

Les meir

NDLA-dag: feiring i Molde

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) fyller 10 år i år og dette blir markert med ein NDLA-dag 7.mars i Molde. 

Les meir