Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Digitale læremidler til fagfornyelsen

Regjeringen ønsker flere digitale læremidler i skolen. Nå får 21 prosjekter støtte til å utvikle nye, smarte læremidler.

Les mer her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/digitale-laremidler-fagfornyelsen/

Les meir

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

Les meir

IT-samling skole

I uke 45 var det samling for alle it-ansvarlige på skolene. Det var mange ulike temaer på samlingen denne gangen. Vi hadde informasjon om VIS og itslearning, evaluering av netctrl og presens, samt oppfølging i supportsystemet pureservice. På dag en hadde Rauma og Fagerlia innlegg om programmering i skolen. Vi avsluttet dagen med temaet digital transformasjon og hva det kan bety for it-ansvarlig. 

Les meir

Møte i arbeidsgruppa og styringsgruppa for I UNG 2.0

I går hadde prosjektgruppa og styringsgruppa i I UNG 2.0 fellesmøtemøte på fylkeshuset.

Les meir

Terminskifte neste skoleår

Skoleeigar har telt dagar og bestemt følgjande: 

Første termin i skoleåret 18/19 varer til og med fredag 18.januar 2019.

Andre termin i skoleåret 18/19 startar frå og med mandag 21.januar 2019.

Les meir

Læremiddelinnkjøp

Mandag 28.5. var innkjøpsansvarlege på dei vidaregåande skolane samla for å få informasjon om innkjøp av læremiddel skoleåret 2018/19

Les meir

Kvalitetsplana i utdanningsutvalet

På møte i Utdanningsutvalet 14.mai var mellom anna kvalitetsplana på agendaen. 

Les meir

Over 40 lærarar og skoleleiarar godkjent i Kompetanse for kvalitet

Frå hausten har Møre og Romsdal fylkeskommune meir enn 40 søkarar som er blitt godkjente til å starte studier i Udir sine ordningar for vidareutdanning i Kompetanse for kvalitet.

Les meir

Kariann D. Flovikholm er ny assisterande fylkesutdanningssjef

Kariann D. Flovikholm har takka ja til vikariat for assisterande fylkesutdanningssjef i dei to åra Rune Solenes Opstad har permisjon for å vere prosjektfagleiar i fylkeskommunen. Ho tek til i stillinga 1. august.

Les meir

IT-samling

I veke 15 var det samling for dei IT-ansvarlege på skolane. Som alltid var det eit variert program med innslag både frå Utdanningsavdelinga og IT-seksjonen.

Les meir