Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


IT-samling

I veke 15 var det samling for dei IT-ansvarlege på skolane. Som alltid var det eit variert program med innslag både frå Utdanningsavdelinga og IT-seksjonen.

Les meir

Spør ein skulebibliotekar!

22.mars var alle skulebibliotekarane ved dei vidaregåande skulane i fylket samla i Ulsteinvik. 

Les meir

Samling for lærerspesialister og deres skoleledere

Torsdag var det samling for alle fylkets lærerspesialister, som møtte sammen med sine skoleledere på Fylkeshuset. De fikk dele erfaringer, drøfte faglige spørsmål og snakke om hvordan funksjonen som lærerspesialist kan fylles på best mulige måte.

Les meir

Arbeid med grunnleggjande ferdigheiter

I veke 9 var dei vidaregåande skulane samla for å dele erfaringar og arbeide vidare med ressursen iktplan.no. 

Les meir

Sensorsamlingar innanfor studieførebuande fag

Utdanningsavdelinga har arrangert sensorsamlingar innanfor studieførebuande fag. Sensorar, både røynde og urøynde fekk kome saman og diskutere og utveksle erfaringar og kunnskap rundt sitt eige fagområde.  

Les meir

Har du lyst å delta på romfartsleir for lærarar?

Da kan du konkurrere om 1 stipendplass som fylkeskommunen disponerer hos NAROM. 

Les meir

Nye læreplanar i fag

Arbeidet med fornyinga av Kunnskapsløftet er i gang. Ny overordna del vart fastsett 1. september 2017. Alle faga i grunnskolen og dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring skal fornyast.

Les meir

Samling for IKTplan

Onsdag 23.11 deltok skolane på andre samling for arbeidet med IKTplan! Vi fikk høyre interessante erfaringar frå Fannefjord VGS og Ålesund VGS. 

Les meir

Stort engasjement på dag for nytilsatte lærarar!

Fylkeskommunen arrangerer kvart år ein eigen dag for nytilsette. 

Les meir

Bruk av tvang i skolen

Utdanningsdirektoratet har laga ein artikkel om regelverket knytt til bruk av tvang mot elevar. 

Les meir