Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Munnleg og munnleg-praktisk eksamen

Rundskriv om lokalt gitt munnleg eksamen (Udir-2-2014)

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/Udir-2-2014/

Artikkel om regler for munnleg eksamen

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Muntlig-eksamen/

Rundskriv nr. 03/19 frå Utdanningsavdelinga «Retningsliner for munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune»

Heimel: forskrift til opplæringslova §§ 3-30 og 4-23