Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Inntak - vedleggsskjema

   
   
   
   

Møre og Romsdal fylkeskommune har eigne vedleggsskjema som skal brukast i samband med søking til vidaregåande opplæring.

Alle skal søke i Vigo, men enkelte skal også sende inn vedleggsskjema. Sjå under.

   
   
   
SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR  Får inntaksmelding i mars/ april
   
Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring. Sjå meir info her.
   
  Får inntaksmelding i juli
   
Søknad om individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring. Sjå meir info her.
   
   
   
SØKNADSFRIST 1. MARS Får inntaksmelding i juli
   
Melding om tilretteleggingsbehov. Sjå meir info her.
   
Minoritetsspråklege søkarar. Sjå meir info her.
Vedleggsskjema for søkarar til Vg1 Idrett.
Vedleggsskjema for søkarar til Vg1 Musikk, dans og drama.
Vedleggsskjema for søkarar til studiespesialisering med toppidrett.
   
Vedleggsskjema for søkarar til YSK.
   
   
   
Andre skjema:  
Vedleggsskjema til søknad om unntak frå opplæringsordninga
   
   
Vedleggsskjema til søknad om opplæringskontrakt