Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Inntak - vedleggsskjema

   
   
   
   

Møre og Romsdal fylkeskommune har eigne vedleggsskjema som skal brukast i samband med søking til vidaregåande opplæring.

Alle skal søke i Vigo, men enkelte skal også sende inn vedleggsskjema. Sjå under.

               
               
               
SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR              Får inntaksmelding i mars/ april
               
Fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntak til vgo. Meir info her.            
               
              Får inntaksmelding i juli
               
Individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring. Meir info her.            
               
               
               
SØKNADSFRIST 1. MARS             Får inntaksmelding i juli
               
Melding om tilretteleggingsbehov. Meir info her.            
               
Minoritetsspråklege søkarar. Sjå meir info her.            
Vedleggsskjema for søkarar til Vg1 Idrett.            
Vedleggsskjema for søkarar til Vg1 Musikk, dans og drama.            
               
Vedleggsskjema for søkarar til Vg1 musikk, dans og drama.
Fordypning i jazz. Landslinje.
           
               
Vedleggsskjema for søkarar til studiespesialisering m. toppidrett.            
               
               
               
               
               
Andre skjema:              
               
               
Vedleggsskjema til søknad om opplæringskontrakt eller unntak frå opplæringsordninga