Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: Pixabay https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/31/12/34/teacher-1015630_960_720.jpg

Undervisning og læring

Her finn du nyttige ressursar til bruk i undervisninga di.

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. - §1-1 Opplæringslov

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. - §1-3 Opplæringslov

Læreplanverket definerer fem grunnleggande ferdigheiter: digitale ferdigheiter, munnlege ferdigheiter, å kunne lese, å kunne rekne og å kunne skrive. Desse ferdigheitene er ein del av kompetansen i fag og nødvendige reiskap for læring og utvikling. Dei er samtidig ein føresetnad for at elevane skal kunne vise kompetansen sin. - Rammeverk for grunnleggande ferdigheiter i Kunnskapsløftet LK06

Kontaktpersonar

Helene Loe Arntsen Helene Loe Arntsen
Seksjonsleder
71 28 04 03 /
Mob. 905 90 289
Send e-post