Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

3. Prosedyre skjerpa aktivitetsplikt - § 9a-5

1. Mål

Sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt miljø

2. Omfang

Rutinen gjeld for:

Opplæringslov kapittel 9 og tilhøyrande forskrifter - § 9a-5

3. Målgruppe

Elevar i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune

4. Organisering og ansvar

Tiltsett krenkar ein elev

Oppgåve  Ansvar 
Lage lokale varslingsrutiner som er kjent for elevar, foreldre og tilsette  Rektor 
Ta kontakt med rektor ved mistanke om eller kjennskap til at elev blir krenka av ein som arbeider ved skolen  Alle 

Ta kontakt med fylkesrådmannen ved utdanningsavdelinga.

Merk at personopplysningar ikkje skal formidlast via epost. Personopplysningar skal ligge i ephorte. Den som eig saka, skulen eller fylkesrådmannen, opprettar sak i ephorte og gir tilgang til dei som treng det for å handtere saka forsvarleg. 

Rektor 
Ha dialog med skolen om det vidare arbeidet  Fylkesrådmannen 
Utarbeide ein eventuell tiltaksplan og evaluere  Rektor 

Nokon i skuleleiinga krenkar ein elev

Oppgåve  Ansvar 
Lage lokale varslingsrutiner som er kjent for elevar, foreldre og tilsette  Rektor 
Ta kontakt med skuleeigar ved mistanke om eller kjennskap til at elev blir krenka av ein i skuleleiinga. Merk at personopplysningar ikkje skal formidlast via epost. Personopplysningar skal ligge i ephorte. Den som eig saka, skulen eller fylkesrådmannen, opprettar sak i ephorte.    Alle 
Undersøking og tiltak etter §9a-4 tredje og fjerde ledd skal iverksettast straks.  Fylkesrådmannen