Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

HMS lokale system

I denne mappa finn vi dei lokale stystema for dei ulike skolane, avdelingane og tannhelsedistrikta. Under er dei ulike einingane lagt inn.

Hms lokalt

Det lokale HMS-mappene er delt inn på same måten som det sentrale systemet, med mål, oganisering, etc., dvs dei same 8 mappene.

HMS-koordinatorane

Under finn vi ein oversikt over dei ulike HMS-koordinatorane i organisasjonen

Oversikt over verneomboda finn du her

Sentraladministrasjonen  
Organisasjonssavdelinga Kari Rundmo
Plan og analyseavdelinga Mari Anne Bjørkmann
Juridisk avdeling Eirik Jenssen
Regional- og næringsavdelinga Angela Hagen
Utdanningsavdelinga Line Sandøy Hjelle
Kulturavdelinga Monica Kjøl Tornes
Fellestenesta Rolf Aakvik
Samferdselsavdelinga Bente Malme
Fylkestannlegen Morten Larsen
   
Bygg og eigedom Eirik Gullord
   
Tannhelsetenesta  
Fylkestannlegen Morten Larsen
Kristiansund kompetanseregion Siv Lilleholt
Molde kompetanseregion Tone Nord
Ålesund kompetanseregion Are Kristofer Hjeltnes
Søre Sunnmøre kompetanseregion Hege Myklebust Vartdal
   
Skolane  
Atlanten Lene Hoel
Borgund Lidvard Lundanes
Fagerlia Tor Andreas Dyrseth
Fagskolen i Ålesund Kolbjørn Storøy
Fannefjord Kariann Flovikholm
Fræna vgs Konrad Løseth
Gjermundnes Aadne Haarr
Haram Håkon Sæterøy
Herøy Frank Steinsvik
Kristiansund Marit R. Bjerkestrand
Molde Gerd Henny Holmeide
Rauma Ole Tommy Ødegård
Romsdal Håvard Rakvåg
Spjelkavik Beathe Nikolaisen Vikestad
Stranda Jon Hjortdal
Sunndal Linn Rødseth
Surnadal Kristin Holten
Sykkylven Dagfinn Fredly
Tingvoll Reidun Halle
Ulstein vgs Jon Arne G. Haram
UPA skole Endre Fagerstrøm
Volda vgs Olav Trandal
Ørsta Eldar Lund
Ålesund vgs Kristine Viktoria Hekkås
   
Fylkesbiblioteket Annette Elin Koch
   

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post

Kvifor har vi lokal HMS-dokumentasjon på nett?

 • Det blir lettare å få merksemd om HMS-tilhøve
 • Det blir lettare å gjennomføre effektiv rådgjeving frå sentralt hald
 • Det blir lett å lære av andre og få nyttige tips og idear til korleis ein kan framstille relevant HMS-dokumentasjon og informasjon
 • Det blir lett å gjennomføre tilsyn i systemdokumentasjonen frå Personalseksjonen og evt. tilsynsmyndigheter
 • Vi slepp å ha dokumentasjon gøymd i gamle permar, dette skal tilsette ha til aktivt forhold til
 • Vi slepp å vedlikehalde papirbaserte versjonar, det ligg automatisk versjonskontroll i systemet.
 • Vi har større tryggleik for at det er siste versjon av dokumentasjon som ligg ute.

Kjørereglar for lokal HMS-publisering

I utgangspunktet skal HMS-informasjon vere offentleg, unntaket er følgjande:

 • Resultat av psykososiale kartleggingar som kan knyttast til enkeltpersonar eller mindre grupper
 • Resultat av fysiske kartleggingar og risikovurderingar som kan knyttast til enkeltpersonar slik at det blir medisinsk relatert informasjon
 • All informasjon knytta til AKAN-tilfelle
 • All informasjon knytta til enkeltpersonar sin helsetilstand
 • Utfylte avviksskjema som inneheld navneopplysningar eller som kan knyttast til enkeltpersonar eller små grupper