Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sentraladministrasjonen - felles struktur

På desse nettsidene ligg den nye HMS-dokumentstrukturen for sentraladministrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det nye er at vi får ein felles mappestruktur - i staden for den tidlegare avdelingsoppdelte strukturen. Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen vil få ei meir aktiv rolle når det gjeld vedlikehald og oppdatering av desse mappene.

HMS-årshjul sentraladm 18