Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

3. Kartlegging

Sentrale fokusområde i kartlegginga blir:

Illustrasjon kartlegging
  • ergonomi
  • inneklima
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • god helse

Kartleggingsmetodar

Det blir gjennomført ein intern kartleggingsrunde kvar vår. Denne blir gjennomført som ein vernerunde der ein samstundes gjennomfører risikovurderingar knytta til fysisk arbeidsmiljø.

Kven gjer kva?

Kartleggingsoppgåvene, risikovurderingar og vernerundar blir gjort i samarbeid mellom HMS-ansvarleg, Hovudverneombod og representant frå Stamina. 

Verktøyet som blir nytta er:

  • forenkla kartleggingsskjema
  • vernerunde-sjekklista
  • rekneark for risikovurdering.

I tillegg blir det gjort ei enkel kartlegging basert på skjemaet "Forenkla kartleggingsskjema". Denne skjer vanlegvis rundt årsskiftet i samband med årsrapporteringa.

Plan for vernerunder kommende år:

Gruppe 1 Gruppe 2
Avd. kunst og MD ST (Med fokus på realfag)
Kroppsøving HO
Drift 1, vaktmester, renhold og kantine Drift 2: Adm. ledelse, rådgivere
  Stud.spes tilrettelagt

 

Tidspunkt Gruppe
November 2017 Gruppe 1
Mars 2018 Gruppe 2
Mars 2019 Gruppe 1
Mars 2020 Gruppe 2
Mars 2021 Gruppe 1
Mars 2022 Gruppe 2

 

(Tidspunkt vi har fått dette til på tidligere: tirsdager kl. 10.00 og 11.30)

Dokument

Oversikt avvik 2017
PDF-dokument - 61,66 kB
Oversikt avvik med beskrivelse
PDF-dokument - 78,80 kB
Oversikt risikovurderinger
PDF-dokument - 62,11 kB