Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

6. HMS bilbliotek

Oversikt over dei HMS-lover og forskrifter som gjeld for Herøy vidaregåande skule.

1. Lover

Arbeidsmiljøloven
Opplæringslova
Brann- og eksplosjonsvernloven
 
 

2. Forskrifter

Internkontrollforskrifta
Forskrift til opplæringslova
Miljøretta helsevern i barnehage og skule
 

3. Inkluderande arbeidsliv

Idèbanken (Inkluderande arbeidsliv)
NAV - IA
AKAN (Rusmisbruk)
 
 

4. Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn
Inneklima og skulemiljø
Inneklima

5. HMS-artiklar

Statens arbeidsmiljøinstitutt
Fafo

6. Tilsyn

Arbeidstilsynet
Regelhjelp - skule
arbeidsmiljøsirkelen_BM

__________________________________________________________________________

Dokument

Branninstruks - HVS
DOCX-dokument - 45,99 kB
Innstruks - brannpersonell - HVS
DOCX-dokument - 12,27 kB
Brann - forebyggande - HVS
DOCX-dokument - 25,60 kB
Kjøretøy - beredskapsinstruks
PDF-dokument - 366,02 kB
Varslingsinstruks ved alvorlige ulykker
DOCX-dokument - 23,12 kB