Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund

Kristiansund vgs

Kristiansund videregående skole har internt kvalitetssikringssystem. Dette omfatter også HMS.

Skolen legger kopi av utvalgte emner fra eget system inn i det fylkets intranettsystem slik at fylkets krav blir dekket.

Kvalitetssikringssystemet: ( Mer utfyllende dokumentasjon under dok: Kvalitetssikringsystem)

Kvalitetssikringsdokumentasjonen skal sikre og påvise overensstemmelse mellom aktuelle styringsdokumenter, skolens krav, offentlige myndigheters krav og arbeidet som utføres.

 Vår kvalitetssikringsdokumentasjon er bygd opp på følgende måte:

  • Kvalitetshåndbok
  • Prosedyrer/beskrivelser/skjema
  • Registreringer
  • Arkiv

Distribusjon og registrering av systemdokumentasjon:

Ved opprettelse av nye dokumenter eller revisjon av gamle vil dokumentene automatisk oppdateres og bli lagt inn i systemet med ny dokumentidentitet.

Distribusjon av systemet er web-basert og er lagt ut på skolens intranettside.

Skolens kvalitetssikringssystem er bygget opp etter prinsippene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetssikring – krav

Rektor signerer egenerklæring som bekrefter et systematisk arbeid med implementering av HMS ved skolen.

 

Ansvar for oppdatering:

Emne/tema Ansvar Tid for oppdatering

Kapittel:

Mål

Organisering

Kartlegging

Handlingsplan

Rapportering

HMS-bibliotek

Opplæring

Revisjon

Kvalitetssikringsleder Juni + des
AMU-møter Sekretær AMU Kontinuerlig
OD-møter Rektor Kontinuerlig