Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rauma vgs - lokalt HMS-system

HMS-dokumentasjon for Rauma videregående skole.

 

logopng liten 60x60

Innledning:
Gjennom utarbeidelse av en lokal HMS – plan for Rauma videregående skole, mener vi å ha kommet fram til et nyttig verktøy for situasjoner som kan oppstå på vår arbeidsplass, enten det gjelder konkrete bygningsmessige forhold eller saker av mer mellommenneskelig karakter.
I vårt arbeid har vi særlig vektlagt å klargjøre ansvarslinjene i aktuelle situasjoner, slik at vi til enhver tid vet hvem som har ansvar for hva i hvilke saker.
Ved vår skole har vi en organisasjonsplan som klart definerer ledelseslinjene, og vi har valgt at disse også skal følges i HMS – arbeidet. Vi finner dette svært viktig, slik at ikke forvirring oppstår grunnet flere linjer for saksgang fra sak til sak.
Vi betrakter HMS – arbeidet som en viktig del av skolehverdagen. Kunnskapene omkring emnet er nok temmelig forskjellig i et personale. RVS vil derfor sørge for, gjennom en grundig gjennomgang av HMS – planen, at vi kan være godt forberedt den dagen situasjoner innen HMS – området dukker opp.

 

Rauma videregående skole september 2016

 

Eva Leergaard

Rektor

Kontaktpersonar

Ole Tommy Ødegård
Avdelingsleder
71 28 36 02 / Mob. 408 47 591
Send e-post