Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

UPA-skolen

UPA skole 2012

 

NØKKELPERSONAR SKULEÅRET 2017- 2018:

FUNKSJON NAMN TEL
REKTOR Ingrid Gine   Eidsvik 70106750/41551113
Ass. REKTOR Bjørn Vidhammer 70106750/48265216
HMS-KOORDINATOR Endre Fagerstrøm, verneombod 70106750/90877688
ATV Ronny Holte 70106750/99100424

 

ÅRSHJUL HMS ARBEID UPA SKOLE
MÅNAD TILTAK TID
JANUAR Brannrunde; instruks og utstyr skolestart
  Vernerunde Før 15.01
  HMT – rapportering til fylket Før 20.01
FEBRUAR Medarbeidarsamtalar Før 30.03
MARS Medarbeidarsamtalar Før 30.03
APRIL Revisjon lokalt HMS arbeid Før 1.04
  Revisjon beredskapsplan Før 1.04
     
MAI  Bedrifshelsetjeneste (Klima/temp målinger)  Utført 5.17
JUNI    
JULI    
AUGUST Brannrunde (instruks og utstyr) skolestart
SEPTEMBER Brannberedskap, øving med brannvesen anna -
  Førstehjelp, øving med ambulansetenesta kvart år
OKTOBER  Avtalt møte med helseforetaket vedk HMS tiltak  
NOVEMBER    
DESEMBER  Årshjul for neste skoleår  
     
KVART ÅR Studietur for personalet  

Det lokale HMS-systemet ved UPA skole skal ivareta eit godt og sikkert arbeidsmiljø for alle tilsette ved sk

Kontaktpersonar

Ingrid Gine Eidsvik Ingrid Gine Eidsvik
Rektor
70 10 67 50 /
Mob. +4741551113
Send e-post
Bjørn Andre Vidhammer Bjørn Andre Vidhammer
Ass rektor
Mob. 482 65 216
Send e-post
Endre Fagerstrøm Endre Fagerstrøm
Adjunkt m/tilleggsut/ HMS koordinator
70 10 67 55 /
Mob. 908 77 688
Send e-post
Ronny Holte Ronny Holte
Adjunkt
Mob. 99 100 424
Send e-post