Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

UPA-skolen

UPA skole 2012

 

NØKKELPERSONAR SKULEÅRET 2017- 2018:

FUNKSJON NAMN TEL
REKTOR Ingrid Gine   Eidsvik 70106750/41551113
Ass. REKTOR Bjørn Vidhammer 70106750/48265216
HMS-KOORDINATOR Endre Fagerstrøm, verneombod 70106750/90877688
ATV Ronny Holte 70106750/99100424

 

ÅRSHJUL HMS ARBEID UPA SKOLE
MÅNAD TILTAK TID
JANUAR Brannrunde; instruks og utstyr skolestart
  Vernerunde Før 15.01
  HMT – rapportering til fylket Før 20.01
FEBRUAR Medarbeidarsamtalar Før 30.03
MARS Medarbeidarsamtalar Før 30.03
APRIL Revisjon lokalt HMS arbeid Før 1.04
  Revisjon beredskapsplan Før 1.04
  Årshjul for neste skoleår Før 1.04
MAI  Bedrifshelsetjeneste (Klima/temp målinger)  Utført 5.17
JUNI    
JULI    
AUGUST Brannrunde (instruks og utstyr) skolestart
SEPTEMBER Brannberedskap, øving med brannvesen anna -
  Førstehjelp, øving med ambulansetenesta kvart år
OKTOBER  Avtalt møte med helseforetaket vedk HMS tiltak  
NOVEMBER    
DESEMBER    
     
KVART ÅR Studietur for personalet  

Det lokale HMS-systemet ved UPA skole skal ivareta eit godt og sikkert arbeidsmiljø for alle tilsette ved sk

Kontaktpersonar

Ingrid Gine Eidsvik Ingrid Gine Eidsvik
Rektor
70 10 67 50 /
Mob. +4741551113
Send e-post
Bjørn Andre Vidhammer Bjørn Andre Vidhammer
Ass rektor
Mob. 482 65 216
Send e-post
Endre Fagerstrøm Endre Fagerstrøm
Adjunkt m/tilleggsut/ HMS ansvarlig
70 10 67 55 /
Mob. 908 77 688
Send e-post
Ronny Holte Ronny Holte
Adjunkt
Mob. 99 100 424
Send e-post