Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Adm. seksj.

Administrativ seksjon samlar ulike enkeltfunksjonar i administrasjonsavdelinga, og spennvidda i oppgåver er stor. Oppgåvene fell i hovudsak innanfor tre fagområde; ungdom/ungdomsmedverking, miljø og sekretariat. I tillegg har vi økonomioppgåver for stabsavdelingane og politisk verksemd. 

Felles mål for seksjonen er å vere ein god støttefunksjon for fylkesrådmann og fylkesordførar, dei politiske representantane, ungdommar i fylket og andre interne og eksterne brukarar. Dette krev at seksjonen yter god personlig service, har relevant kompetanse og kan tilpasse sine tenester etter behov. Seksjonen skal bidra til at dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen blir følgt opp


Skrive saksframlegg? Standard skrivemåtar tidsrom og beløp

Rettleiing for standard skrivemåtar i saksframlegg

Les meir

Kontaktpersonar

Robert Løvik Robert Løvik
seksjonsleiar
71 28 01 59 /
Mob. 993 33 483
Send e-post