Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilgang til sjølvbestillingssystemet HRG Nordic online frå 17. desember

HRG

Sjølvbestillingssystemet for HRG reisebyråtenester er no klart. For å nytte sjølvbestilling, må det vere oppretta ein brukarprofil på deg på førehand, slik at HRG Nordic kan registrere deg og sende deg passord til denne ordninga.

Les meir

Reisebyråtenester - Ny avtale frå 1. desember 2008

HRG

Ny leverandør av reisebyråtenester til Møre og Romsdal fylke er HRG. HRG Nordic har  kontor i Molde (tidlegare Bennet Reisebyrå), i Ålesund og Kristiansund. Avtalen gjeld for Møre og Romsdal fylke, både statlege og fylkeskommunale avdelingar, og kan brukast for alle typer tjenestereiser. For enkle reiser innan Norge er det oppfordra til å bruke sjølvbestilling. For reiser som omfattar gruppereiser og utlandsreiser bør ein ta kontakt med reisebyrået.

Les meir

Rabatt på reiser med Diners m/TPC (Travel Pass Corporate)

Diners

Det er pr. i dag registrert 304 Dinerskorthaldarar mellom dei fylkestilsette. Av dei har 142 fått TPC implementert i korta sine. For implementering av TPC i korta som tilsette har gjennom fylket sin avtale med Diners, vil dei som har Diners kort utan TPC få tilsendt informasjon og eit skjema på e-post frå Diners Club Norge AS denne veka. I e-posten vert ein beden om å akseptere vilkåra for å få nytt Diners kort med integrert TPC, dette må gjerast ved å følge anvisninga i mailen og svare innan 26.11.2008.

Les meir

Ny avtale om levering av drivstoff og fyringsolje

Drivstoff

Møre og Romsdal fylke har i samarbeid med Fylkeskommunene Nord gått inn ny avtale om levering av drivstoff og fyringsolje (bulk/diesel), gjeldande frå og med 1. november 2008.

Les meir

Innkjøpssider i ny drakt

Gratulerer

Innkjøpstenesta sine sider på Noatun har vore gjennom ein total ”makeover”, og er no klare til å sleppast laus på brukarane i fylket.

Les meir

Hotellavtalar

Rica Hotels AS er valt som ny hovudavtalepart for Fylke Nord (FKN) på rammeavtale for kjøp av overnattingstenester. Avtalen gjeld både for statleg og fylkeskommunale avdelingar/verksemder i Møre og Romsdal fylkeskommune, deltakande kommunar samt dei eksterne verksemder som er tilslutta denne avtalen (Sunnmøre Museum, Romsdalsmuseet, Muritunet, Stiftelsen kulturkvartalet).

Les meir