Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Innkjøpsseksjonen har flyttet til nye lokaler

Innkjøpsseksjonen har fra 02.01.2014 flyttet fra lokalene mellom Dokumentsenteret og Regional- og næringsavdelingen, til tidligere Innovasjon Norge sine lokaler ved hovedinngangen i 1. etasje på Fylkeshuset.

Les meir

Nye priser på telefonitjenester fra Telenor

Telenor.jpg

I forbindelse med prolongering av rammeavtalen på telefoni mellom Fylke-Nord (FKN) og Telenor (01.07.14 – 30.06.15), er det med virkning fra 01.05.2014 inngått nye priser på noen av de etterspurte og tilbydde telefonitjenestene.

Les meir

Informasjon vedrørende varslet hotell- og flystreik

BergHansen

Her følger informasjon fra vår leverandør av reisebyråtjenester.

Les meir

Offentlige anskaffelser - justerte terskelverdier for 2014 og 2015

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 15. juni 2014.

Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene.

Les meir

Kredittkort for tjenestereiser

Eurocard Gold

Fylkeskommunen bruker i dag både Diners Club og Eurocard Corporate Gold som kredittkort. Fra den 01.04.2014 er det bare mulig å bestille Eurocard. Årsaken til dette er at Eurocard er det kortet med størst antall brukartenester, samt at den teknologiske utviklinga vil skje på dette kortet.

Les meir

Telefoni

Telenor

For ansatte som reiser mye i utlandet kan det være hensiktsmessig å ha kontroll på datakostnadene.

Mer informasjon om datakontroll i utlandet kan dere lese her.

Les meir

Nye priser på kontormøbler

Lindbak

Møre og Romsdal fylkeskommune og Lindbak AS har med virkning fra den 22.06.2014 inngått nye priser på kontormøbler og kontorstoler.

Les meir

Hotell - overnattingstjenester. Nye priser Rica og Thon/First.

Rica logo_ny
Thon Hotels logo

Rica Norge Hotels AS er sammen med 5 andre hotellkjeder/hotell leverandør av overnattingstjenester til FKN på 24 hovedlokasjoner i Norge. Fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid (FKN) består av Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Les meir

Salg av Rica Hotels AS til Scandic

Scandic har inngått avtale om å kjøpe Rica Hotels AS og blir dermed en av de største hotellkjedene i Norden med i alt 223 hoteller og 25.000 gjestesenger.

I forbindelse med oppkjøpet vil alle Rica-hotell bli omprofilert til Scandic-hotell. Omprofileringen kommer til å pågå et års tid.

Les meir