Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fyringsolje og drivstoff

Møre og Romsdal fylkeskommune har inntil nylig deltatt på felles rammeavtale i regi av Fylkeskommunene Nord for fyringsolje og drivstoff. Ifbm. at denne avtalen har gått ut, har Bygge og vedlikeholdsavdelinga og Innkjøpsseksjonen gjort en vurdering av behov for ny felles rammeavtale.

BYVE sin vurdering vedr. fyringsolje:

  • I tiden fremover vil nok oljeforbruket bli redusert. Det planlegges bruk av varmepumper i flere bygg, og flere bygg har allerede varmepumper som hovedlast, spisslasten vil da naturlig være el.
  • Noen få skoler vil fortsatt ha behov for olje, f. eks. Volda vgs, Molde vgs, Fræna vgs, Gjermundnes vgs (gartneriet).

 

Innkjøpsseksjonens vurdering og konklusjon:

  • På bakgrunn av lite og minkende behov for fyringsolje, blir det ikke inngått egen rammeavtale for området for 4 nye år.
  • Aktuelle virksomheter med løpende behov for fyringsolje og anleggsdiesel, f. eks. Gjermundnes vgs, inngår egne avtaler med leverandør for levering på regulær basis.
  • Virksomheter med sporadisk og lavt behov kjøper dette der det er økonomisk mest fordelaktig.
  • Drivstoff: Det anbefales at virksomheten skaffer seg firmakort for den leverandøren de ønsker å bruke.