Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Støtteseksjonar > Innkjøp > Innkjøpsnytt > Ny anskaffingsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune

Ny anskaffingsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkesrådmannen vedtok den 17. desember 2018 ny anskaffingsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjennom sine anskaffingar ta samfunnsansvar, omsyn til klima og miljø samt ha fokus på innovative løysningar.

Anskaffingsstrategien  er lagt ut på Innkjøpsseksjonen sine intranettsider og skal saman med vedteken innkjøpsprosedyre  for fylkeskommunen leggas til grunn ved gjennomføring av alle anskaffingar i regi av fylkeskommunen.