Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Innkjøpsreglement

Innstruks for anskaffingsansvarlige

  • Alle verksemder i Møre og Romsdal fylkeskommune skal ha ein anskaffingsansvarleg.
  • Leiar i verksemda og den anskaffingsansvarlege må sette seg inn i kva oppgåver og plikter som ligg i denne funksjonen.
  • Den anskaffingsansvarlege skal vere kontaktpersonen mellom Innkjøpsseksjonen og verksemda i innkjøpssaker.
  • Leiinga i verksemda må sørgje for at den anskaffingsansvarlege får frigjort nok tid til å utføre dei oppgåvene som er lagt til denne funksjonen.
  • Den anskaffingsansvarlege skal kjenne til Lov og forskrift om offentlege anskaffelser og sørgje for at denne blir følgt i eiga verksemd.
  • Den anskaffingsansvarlege skal kjenne Innkjøpsstrategien for Møre og Romsdal fylkeskommune, og sørgje for at denne blir følgt i eiga verksemd.
  • Den anskaffingsansvarlege må halde seg oppdatert om alle relevante rammeavtalar som er inngått for Møre og Romsdal fylkeskommune, og formidle innhaldet i desse vidare til den/dei i verksemda som kjøper desse varene / tenestene.
  • Den anskaffingsansvarlege skal sørgje for gode rutinar i heile anskaffelsesprosessen i eiga verksemd. Dette gjeld heile prosessen frå rekvirering av vare til fakturaen er betalt.
  • Innkjøpsseksjonen skal sørgje for fagleg oppdatering av dei anskaffingsansvarlege.
  • Den anskaffingsansvarlege skal oppnemne medlem til brukargrupper for arbeid med rammeavtalar, når dette behovet melder seg.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post
Marianne Halseth Hole Marianne Halseth Hole
Juridisk rådgiver
71 28 02 78
Send e-post

Innkjøpsnytt