Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjøp over kr. 100.000,-

Prosessflyt ved «bestilling»:

 • Anskaffelsen skal meldes inn til Innkjøpsseksjonen ved å sende en bestilling i Mercell, heretter kalt Behovsmelding.
 • Det er den anskaffelsesansvarlige ved den enkelte avdeling/virksomhet som skal sende Behovsmeldingen til Innkjøpsseksjonen.
 • Sentrale moment ved utfylling av Behovsmelding i Mercell:
  * Alle felt merket med (*) må fylles ut for å få «sendt» Behovsmeldingen.
  * NB! Feltet "Estimert kostnad" skal kun fylles ut med tall, ikke tekst. Ei heller komma eller punktum.
  * Det er viktig å skrive en presis og fyldig beskrivelse av den aktuelle anskaffelsen, ref. felt «Beskrivelse», da informasjonen beskrevet her vil inngå i beskrivelsen av anskaffelsen i selve konkurransegrunnlaget.
  * All informasjon som legges inn må for øvrig være presis og korrekt ift. frister, kostnadsoverslag på anskaffelsen, etc.
  * Fremdriftsplaner/tidslinjer: åpen anbudskonkurranse og forhandlet prosedyre.

Anskaffelsesansvarlig har sammen med sine brukere ansvaret med å fylle ut mal for kravspesifikasjon. Denne må tilpasses/redigeres og legges ved Behovsmeldingen.

Innkjøpsseksjonen vil på bakgrunn av mottatt informasjon utarbeide en komplett forespørsel som omfatter konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og prisskjema.

Det er viktig at disse dokumentene er godt kvalitetssikret, da det er det som er presisert i disse dokumentene som danner grunnlag for evaluering og valg av leverandør.

I forbindelse med evaluering av innkomne tilbud kan det ikke evalueres på andre kriterier/krav enn de som er stilt i konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon. I evalueringsfasen kan vi ikke ta kontakt med tilbyderne for avklaringer. Dersom det oppstår behov for avklaringer, så skal dette kun skje via Innkjøpsseksjonen.

Registrer ny behovsmelding

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt