Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjøp under kr. 100.000,-

Kjøp under kr 100.000 er unntatt fra anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde. Selv om loven med sin formålsbestemmelse ikke gjelder, er det viktig at en offentlig oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, herunder effektiv ressursutnyttelse. 

Ansvaret for å gjennomføre kjøp under kr 100.000,- i tråd med disse intensjonene ligger til den enkelte avdeling/virksomhet.

Anskaffelser i beløpområdet under kr 100.000,- gjennomføres ved en enkel «konkurranse» der man for eksempel kan man sjekker pris i markedet iht. veiledning under:

1. Nettbutikk (bare pris som tildelingskriterie):

  • Undersøke pris (minimum 2-3 nettbutikker)
  • Lavest pris velges

2. Forespørsel på e-post:

  • E-post med enkel spesifisering av krav til produkt/tjeneste sendes til fortrinnsvis 3 leverandører
  • Tilbud mottas på e-post
  • Lavest pris velges
  • Bestilling sendes til valgt leverandør

Alternativ nr. 1 er best egnet til «hyllevarer», mens alternativ nr. 2 er egnet for mindre komplekse kjøp hvor man får likeverdige tilbud som kun evalueres på pris.

Arkivering av sentrale kommunikasjonen/dokumenter i anskaffelsen anbefales arkivert.

Dersom virksomheten likevel ønsker behov for bestand til anskaffelsen fra Innkjøpsseksjonen ved for eksempel anskaffelser som ligger oppunder kr 100.000,- , så anbefales det at disse meldes inn som en Behovsmelding til Innkjøpsseksjonen (Registrer ny behovsmelding).

NB! Det er viktig at det ved gjentakende kjøp av samme type tjenester/produkt vurderes behov for rammeavtale. Den anskaffelsesansvarlig ved den enkelte avdeling/virksomhet har ansvar for å melde behov om rammeavtale til Innkjøpsseksjonen.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt