Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Konkurransekravet

Alle anskaffelser skal konkurranseutsetjast uansett verdi.
Krav til prosedyre ved konkurransegjennomføring er avhengig av verdien på anskaffelsen, jf. innkjøpsprosedyre.

Grunnlegjande krav i alle offentlege anskaffelser:

  • Oppdragsgjevar skal opptre i samsvar med god forretningsskikk
  • Sikre at det ikkje skjer forskjellsbehandling mellom leverandørar
  • Ein anskaffelse skal så langt råd vere basert på konkurranse
  • Oppdragsgjevar skal sikre at omsynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet vert ivareteke gjennom anskaffelsesprosessen
  • Utveljing av kvalifiserte leverandørar og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikkje-diskriminerande kriterium
  • Oppdragsgjevar skal ikkje dele opp ein planlagt anskaffelse med den hensikt å unngå krava i regelverket

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post
Marianne Halseth Hole Marianne Halseth Hole
Juridisk rådgiver
71 28 02 78
Send e-post

Innkjøpsnytt