Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Miljø og samfunnsansvar

Gjennom Lov om offentlege anskaffingar § 6 blir vi som offentleg innkjøpar pålagt å stille relevante miljøkrav ved alle innkjøp. Det er vedteke at Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere eit Grønt fylke og at sentraladministrasjonen, dei vidaregåande skulane og tannhelseklinikkane skal Miljøfyrtårn-sertifiserast.

GRØNT FYLKE skal vere ein integrert del av organisasjonen sitt styringssystem. Det betyr at miljøomsyn skal prege vår rolle som innkjøpar, produsent, byggherre og eigedomsforvaltar. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har frå august 2012 blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge (GPN).

GPN sikrar og administrerer finansiering av returordningaen for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartongar, drikkekartongar og bøljepapp.

For å ivareta miljøkrava ved offentlige anskaffingar, samt dei føringane som fylkeskommunen har sett i sin miljøpolicy, har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ei innkjøpsprosedyre for å fylle miljøkrava på innkjøpsområdet.

Regjeringa la i juni 2007 fram handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlege anskaffingar.

Overordna mål i handlingsplana:

  • Anskaffelser i offentlig sektor bør skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter og menneskerettigheter.
  • Miljø- og etiske/sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal være et redskap som bidrar til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post
Marianne Halseth Hole Marianne Halseth Hole
Juridisk rådgiver
71 28 02 78
Send e-post

Innkjøpsnytt

Grønt Punkt Norge

Dokument

Innkjøpsprosedyre Grønt fylke
DOC-dokument - 39,50 kB