Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

3.4 2018

Møte i kontrollutvalet 3. april

Fylkeshuset, Molde, møterom 203
3.4 - 5.4 2018

Innføringskurs i Windowsserver IKT-servicefag

Fylkeshuset, Molde. Kursrom A i første etasje
2. års IKT-lærlingar
5.4 2018

Reiselivskonferansen 2018

Scandic Parken Hotel, Ålesund
5.4 2018

Forretningsutvikling

Kristiansund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda.
5.4 2018

Informasjonsmøte

Quality Hotel Alexandra, Molde
9.4 - 10.4 2018

Akvakulturforvaltningen i Midt-Norge.

Radisson Blue Værnes Hotell
9.4 2018

Møte i fylkesutvalet 9. april

Møterom 700, Fylkeshuset
10.4 2018

Fra ide til marked - Molde

Protomore, Britveien 4
Gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
11.4 - 12.4 2018

Rådgivingskonferansen 2018

Union Hotel Geiranger
Rådgivarar i vidaregåande skole, ungdomsskole, vaksenopplæring og OT
11.4 2018

Forretningsutvikling

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
11.4 2018

Møte i fylkesutvalet 11. april

Møterom 700, Fylkeshuset
17.4 2018

Styrekompetanse

Molde fjordstuer
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
17.4 2018

Fagdag i Karriere Møre og Romsdal

Fylkeshuset i Molde, Rom 102
Nettverk Karriere, NAV
18.4 - 21.4 2018

The North West

Ålesund
Næringsliv, det offentlige, folk flest
19.4 2018

Fagdag/Inntaksmøte om søkarar til vgo m. B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped.ansvarlege og avdelingsleiarar i vgo. Leiarar og rådgivarar i PP-tenesta knytt til vgo
19.4 2018

Fra ide til marked Ålesund

Innovasjon Norges lokaler, Skansekaia 4B
Seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
23.4 - 24.4 2018

Møte i fylkestinget 23. - 24. april

23.4 - 24.4 2018

Møte i ungdomspanelet 23.-24. april

24.4 - 25.4 2018

Samling for opplæringskontor og Utd.avd. v. OIB

Hotel Union, Geiranger
Opplæringskontor og seksjon OIB
25.4 2018

Fylkeskulturkonferansen 2018

Festiviteten i Kristiansund
25.4 2018

OT-NAV samling

Quality hotel Alexandra
OT- rådgivarar / OT-NAV kontaktar
26.4 2018

Styrekompetanse

Kristiansund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
26.4 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
26.4 2018

Møte i fagskolestyret 26. april

Møterom 102, Fylkeshuset
30.4 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. april

Fylkeshuset, Molde
2.5 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 2. og 3. mai

8.5 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 8. mai

Fylkeshuset, Molde
9.5 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.5 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. mai

Atlanten videregående skole, Kristiansund
15.5 - 16.5 2018

Møte i samferdselsutvalet 15.-16. mai

15.5 2018

Marin Samhandlingsarena

Ålesund
16.5 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 16. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.5 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

22.5 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

23.5 - 24.5 2018

Klinikkleiarsamling tannhelsetenesta

Quality Hotel Alexandra, Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar, hovudtillitsvalde
23.5 2018

Møte i eldrerådet 23. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.5 2018

Møte i kontrollutvalet 30. mai

Kristiansund kommune, rådhuset
4.6 2018

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
5.6 2018

Møte i fylkesutvalet 5. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
6.6 2018

Kurs for AS

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.
7.6 2018

Fra ide til marked

IN’s lokaler - Skansekaia 4b
For seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
12.6 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. juni

13.6 2018

Møte i samferdselsutvalet

13.6 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.6 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. juni

Ålesund videregående skole, Ålesund
18.6 - 19.6 2018

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

18.6 - 19.6 2018

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

20.6 - 21.6 2018

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Quality Hotel, Ulstein
28.6 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
2.7 2018

Møte i fylkesutvalet 2. juli

Møterom 700, Fylkeshuset
13.8 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
19.8 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
21.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

21.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

21.8 2018

Møte i FTU

27.8 2018

Møte i fylkesutvalet 27. august

Møterom 700, Fylkeshuset
29.8 2018

Møte i kontrollutvalet 29. august

Interkommunalt arkiv (IKA), Ålesund
30.8 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. august

Fylkeshuset, Molde
30.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
3.9 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.9 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. september

Fylkeshuset, Molde
4.9 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 4. september

5.9 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 5. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
5.9 2018

Møte i samferdselsutvalet

6.9 2018

Møte i utdanningsutvalet 6. september

Stranda vidaregåande skule og Sykkylven vidaregåande skule
11.9 - 3.10 2018

Karrieredagane 2018 for elevar på 10. trinn

Elevar på 10. trinn i ungdomsskolen
12.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Kristiansund, Skattekontoret, Storgt.13c
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
14.9 - 16.9 2018

Møte i ungdomspanelet 14.-16. september

19.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
20.9 2018

Møte i fagskolestyret 20. september

Møterom 102, Fylkeshuset