Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

18.10 - 19.10 2017

Integreringskonferansen 2017

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rådmenn, ordførarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar
18.10 - 20.10 2017

Dialogmøte om nærings- og samfunnsutvikling

Volda, Ålesund, Rauma, Kristiansund
Næringsliv, kommunar, organisasjonar
19.10 2017

Kurs for nye næringsdrivende.

Molde
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
20.10 2017

Forretningsutvikling

Volda
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
23.10 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 23. oktober

Møterom 110, Fylkeshuset
23.10 - 24.10 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 23.-24. oktober

Skodje og Haram kommune - oppmøte 23. oktober 2017 kl. 10.30 på Skodje rådhus (sjå program)
24.10 2017

Workshop - fleirkulturelt entreprenørskap

Molde, Hotell Alexandra
hoppid.no-kontaktar
24.10 2017

Forretningsutvikling

Molde fjordstuer
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
24.10 2017

Marin Samhandlingsarena i Møre og Romsdal

Ålesund
25.10 2017

Kurs i nynorsk (grunnleggande)

Rom 102, Fylkeshuset
Alle som vil bli betre i nynorsk
25.10 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 25. oktober

Alnes fyr og opplevelsessenter, Giske kommune
25.10 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
25.10 - 26.10 2017

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Thon Hotel Kristiansund
OT - NAV - Opplæring i bedrift
26.10 2017

Samling: Statleg sikring av friluftslivsområder

Quality Hotel Alexandra, Molde
Kommunane i Møre og Romsdal
26.10 2017

Fylkeseldrekonferansen 2017

Quality Hotel Alexandra, Molde
eldreråd, pensjonistar, politikarar, administrasjon i kommunar,
26.10 2017

Innspelsmøte - ny kulturmelding

Festiviteten, Kristiansund
Kulturinstitusjonar, kulturorganisasjonar og kommunar i Møre og Romsdal
26.10 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 26. oktober

Fylkeshuset, Molde
26.10 2017

Møte i utdanningsutvalet 26. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset
30.10 2017

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
31.10 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Fræna
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
31.10 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
1.11 2017

Nettverksamling på Nordre og Søre Sunnmøre

Ulstein vidaregåande skule
1.11 2017

Møte i kontrollutvalet 1. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
1.11 2017

Starte bedrift i Norge

Quality Hotell Alexandra, Molde
Innvandrarar som ønsker å starte bedrift/som har startet bedrift
2.11 2017

Styrekompetanse

Sykkylven
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap
2.11 2017

Forretningsutvikling

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
7.11 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

8.11 2017

Møte i eldrerådet 8.november

9.11 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 9. november

Møterom 110, Fylkeshuset
9.11 2017

Forretningsutvikling

Kristiansund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
9.11 - 10.11 2017

Møte i ungdomspanelet 9. november

10.11 - 12.11 2017

Møte i ungdommens fylkesting 10. - 12. november

Scandic Parken, Ålesund
Ungdommer i fylket
13.11 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.11 2017

Møte i utdanningsutvalet 13. november

Møterom 101, Fylkeshuset
13.11 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
13.11 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
14.11 - 16.11 2017

Innovasjonfestivalen 2017

Åndalsnes
Alle som er interessert i nyskaping, innovasjon og næringsliv
14.11 2017

Bygg bedrift

Åndalsnes
Programmet passar for nyetablert og etablerte bedrifter som har ambisjon om å utvikle bedrifta si.
14.11 2017

Styrekompetanse

Rauma
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
14.11 - 15.11 2017

Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse

Molde
kommunar, regional og sentral forvaltning, rådgivande firma, private verksemder og frivillige organisasjonar som forvaltar verdiar og interesser i dei marine områda
14.11 2017

hoppid.no-samling under Innovasjonsfestivalen

Åndalsnes, Rauma kulturhus
hoppid.no, veiledere
15.11 - 23.11 2017

Orienteringsmøte

Sunndal, Ørsta og Ålesund
Hjelpeinstans for innsøking til 1. febr. i vidaregåande opplæring
16.11 2017

Møte i Fagskolestyret 16. november

Fylkeshuset, Molde
20.11 2017

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
21.11 2017

Styrekompetanse

Kristiansund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
21.11 2017

Møte i fylkesutvalet 21. november

Møterom 700, Fylkeshuset
22.11 2017

Orienteringsmøte i Ørsta

Ørsta vgs
23.11 2017

Orienteringsmøte i Ålesund

Ålesund vgs Volstadberga
23.11 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 23. november

Fylkeshuset, Molde
29.11 2017

Styrekompetanse

Ålesund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
29.11 2017

Møte i kontrollutvalet 29. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
5.12 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

7.12 2017

Felles regionssamling for PPT og vgs

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rektorar og spes.ped.ansvarlege ved dei vidaregåande skolane, PP-leiarar og PP-rådgivarar som arbeider med vidaregåande opplæring.
11.12 - 13.12 2017

Møte i fylkestinget 11. - 13. desember

Scandic Seilet, Molde
11.12 - 12.12 2017

Møte i ungdomspanelet 11. - 12. desember

13.12 2017

Skolevegring

Molde eller Ålesund
Vidaregåande skole, grunnskole, kommunal barnevernsteneste, PPT og barneverninsitusjonar
13.12 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
24.1 - 25.1 2018

Kulturtorget 2018

Molde
Lærerar i grunnskulen, lærerar og elevar i vgs, politikerar, kunstnerar, kulturinstitusjonar, kulturskular, kultur- og skuleansvarlege i kommunane/fylkekommunen
24.1 2018

Møte i kontrollutvalet 24. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.1 2018

Vørde lokalsamfunn, - om universell utforming

Ørsta kommune
Kommunane mfl.
29.1 2018

Møte i fylkesutvalet 29. januar

Møterom 700, Fylkeshuset
5.2 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 5. februar

Fylkeshuset, Molde
6.2 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 6. februar

7.2 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.2 2018

Møte i samferdselsutvalet 7. februar

8.2 2018

Møte i utdanningsutvalet 8. februar

13.2 2018

Møte i PNS

13.2 2018

Møte i FTU

15.2 2018

Fagdag/Inntaksmøte for A-skjemasøkarar

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped-ansvarlege og avdelingsleiarar i vgs. Leiarar/ rådgivarar i PP-tenesta
15.2 2018

Møte i fagskolestyret 15. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
26.2 2018

Møte i fylkesutvalet 26. februar

Møterom 700, Fylkeshuset
28.2 2018

Møte i kontrollutvalet 28. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.3 2018

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Ikkje fastsett
Alle
13.3 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 13. mars

14.3 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 14. mars

14.3 2018

Møte i samferdselsutvalet 14. mar

19.3 2018

Møte i eldrerådet 19. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
20.3 2018

Møte i kontrollutvalet 20. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
20.3 2018

Møte i PNS

21.3 - 22.3 2018

Biblioteksjefsmøte 2018

Quality hotel Ulstein, Ulsteinvik
Biblioteksjefar
22.3 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 22. mars

Fylkeshuset, Molde
22.3 2018

Møte i utdanningsutvalet 22. mars

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
9.4 2018

Møte i fylkesutvalet 9. april

Møterom 700, Fylkeshuset
10.4 2018

Møte i fylkesutvalet 10. april

Møterom 700, Fylkeshuset
11.4 2018

Fagdag/Inntaksmøte om søkarar til vgo m. B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped.ansvarlege og avdelingsleiarar i vgo. Leiarar og rådgivarar i PP-tenesta knytt til vgo