Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

9.1 2018

Starte bedrift i Norge

NMK, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Innvandrarar som ønsker å starte bedrift/som har startet bedrift
22.1 - 26.1 2018

Arbeidsverkstad innovasjonside

Ålesund, Molde og Kristiansund
Kommunar
22.1 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
24.1 2018

Styrekompetanse

Ålesund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
24.1 2018

Møte i kontrollutvalet 24. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
24.1 - 25.1 2018

Kulturtorget 2018

Molde
Lærerar i grunnskulen, lærerar og elevar i vgs, politikerar, kunstnerar, kulturinstitusjonar, kulturskular, kultur- og skuleansvarlege i kommunane/fylkekommunen
25.1 2018

Inkluderande lokalsamfunn

Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Politikarar, leiarar og saksbehandlarar i kommunen. Råd for funksjonshemma / brukarorganisasjonar. Private konsulentar/arkitektar og entreprenørar, lag og foreninger.
29.1 2018

Møte i fylkesutvalet 29. januar

Møterom 700, Fylkeshuset
5.2 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 5. februar

Fylkeshuset, Molde
6.2 2018

Plannemnd for byggjeprosjekt 6. februar

Fylkeshuset, Molde
6.2 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 6. februar

7.2 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.2 2018

Møte i samferdselsutvalet 7. februar

8.2 2018

Møte i utdanningsutvalet 8. februar

13.2 2018

Kick-off "Reiseliv, mat og kultur"

Quality Hotel Alexandra i Molde.
13.2 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

13.2 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

15.2 2018

Fagdag/Inntaksmøte for A-skjemasøkarar

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped-ansvarlege og avdelingsleiarar i vgs. Leiarar/ rådgivarar i PP-tenesta
15.2 2018

Møte i fagskolestyret 15. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
26.2 2018

Møte i fylkesutvalet 26. februar

Møterom 700, Fylkeshuset
28.2 2018

Møte i kontrollutvalet 28. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
1.3 - 2.3 2018

Nettverkssamling for hoppid.no

Scandic Seilet, Molde
hoppid.no kontor, landbrukskontakt, næringskontaktar, innovasjonsmiljøa i Møre og Romsdal
6.3 2018

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Ikkje fastsett
Alle
13.3 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 13. mars

14.3 2018

Møte i samferdselsutvalet 14. mar

14.3 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 14. mars

19.3 2018

Møte i eldrerådet 19. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
19.3 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 19. mars

Fylkeshuset, Molde
20.3 2018

Møte i kontrollutvalet 20. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
20.3 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

21.3 - 22.3 2018

Biblioteksjefsmøte 2018

Quality hotel Ulstein, Ulsteinvik
Biblioteksjefar
22.3 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 22. mars

Fylkeshuset, Molde
22.3 2018

Møte i utdanningsutvalet 22. mars

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
9.4 2018

Møte i fylkesutvalet 9. april

Møterom 700, Fylkeshuset
10.4 2018

Møte i fylkesutvalet 10. april

Møterom 700, Fylkeshuset
11.4 - 12.4 2018

Rådgivingskonferansen 2018

Union Hotel Geiranger
Rådgivarar i vidaregåande skole, ungdomsskole, vaksenopplæring og OT
19.4 2018

Fagdag/Inntaksmøte om søkarar til vgo m. B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped.ansvarlege og avdelingsleiarar i vgo. Leiarar og rådgivarar i PP-tenesta knytt til vgo
23.4 - 24.4 2018

Møte i fylkestinget 23. - 24. april

25.4 2018

OT-NAV samling

Quality hotel Alexandra
OT- rådgivarar / OT-NAV kontaktar
26.4 2018

Møte i fagskolestyret 26. april

Møterom 102, Fylkeshuset
30.4 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. april

Fylkeshuset, Molde
2.5 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 2. og 3. mai

8.5 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 8. mai

Fylkeshuset, Molde
9.5 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.5 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. mai

15.5 - 16.5 2018

Møte i samferdselsutvalet 15.-16. mai

16.5 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 16. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.5 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

22.5 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

23.5 2018

Møte i eldrerådet 23. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.5 2018

Møte i kontrollutvalet 30. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.6 2018

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
5.6 2018

Møte i fylkesutvalet 5. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
12.6 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. juni

13.6 2018

Møte i samferdselsutvalet

13.6 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.6 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. juni