Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

28.5 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde - rom 111
28.5 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde rom 111
30.5 2018

Folkehelsekoordinatorsamling

Bud museum, Fræna kommune
30.5 2018

Møte i kontrollutvalet 30. mai

Kristiansund kommune, rådhuset, formannskapssalen
31.5 2018

Samling for folkehelsekoordinatorar

Hustadvika Gjestegård
31.5 2018

Møte i fagskolestyret 31. mai

Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
4.6 2018

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
4.6 - 5.6 2018

Opplevelseskurset

Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12
Reiselivsnæringen
5.6 2018

Møte i fylkesutvalet 5. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
6.6 2018

Campus Kristiansund - marint FoU-verksted

Bystyresalen, Kristiansund Rådhus
Aktørar frå næring, forskning og verkemiddelapparat
6.6 2018

Kurs for AS

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.
7.6 2018

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet

Scandic Kristiansund
12.6 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. juni

13.6 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.6 2018

Møte i samferdselsutvalet

Dødeladen, Kristiansund
14.6 2018

Fra ide til marked

ÅKP Blue Innovation Arena, Borgundvegen 340 (NMK-bygget)
For seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
14.6 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. juni

Ålesund videregående skole, Ålesund
18.6 - 19.6 2018

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

18.6 - 19.6 2018

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

20.6 - 21.6 2018

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Quality Hotel, Ulstein
22.6 2018

Frivilligforum 2018

Hotell Alexandra, Molde
Alle frivillige lag og organisasjonar både på lokalt og regionalt nivå, og dei som jobbar med kultur og frivillig sektor i kommunar.
27.6 2018

Campuskonferansen 2018 i Kristiansund

Thon Hotell, Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
28.6 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
2.7 2018

Møte i fylkesutvalet 2. juli

Møterom 700, Fylkeshuset
13.8 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
16.8 2018

Fagdag for nettverk spesialpedagogikk

Ålesund (muligens Borgund vgs)
Nettverk spesialpedagogikk
19.8 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
21.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

21.8 2018

Møte i FTU

27.8 2018

Møte i fylkesutvalet 27. august

Møterom 700, Fylkeshuset
29.8 2018

Møte i kontrollutvalet 29. august

Interkommunalt arkiv (IKA), Ålesund
30.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
30.8 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. august

Fylkeshuset, Molde
3.9 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.9 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. september

Fylkeshuset, Molde
4.9 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 4. september

5.9 2018

Møte i samferdselsutvalet

5.9 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 5. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.9 2018

Møte i utdanningsutvalet 6. september

Stranda vidaregåande skule og Sykkylven vidaregåande skule
11.9 - 3.10 2018

Karrieredagane 2018 for elevar på 10. trinn

Elevar på 10. trinn i ungdomsskolen
12.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Kristiansund, Skattekontoret, Storgt.13c
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
14.9 - 16.9 2018

Møte i ungdomspanelet 14.-16. september

19.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
20.9 2018

Møte i fagskolestyret 20. september

Møterom 102, Fylkeshuset
24.9 2018

Møte i fylkesutvalet 24. september

Møterom 700, Fylkeshuset
25.9 2018

Møte i fylkesutvalet 25. september

Møterom 700, Fylkeshuset
26.9 - 27.9 2018

Samling for barnerepresentantar

Molde
Barnerepresentantar
26.9 2018

Møte i eldrerådet 26. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
3.10 2018

Møte i kontrollutvalet 3. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
15.10 - 16.10 2018

Møte i ungdomspanelet 15.-16. oktober

15.10 2018

Møte i fylkestinget 15. - 16.oktober

17.10 - 18.10 2018

BYLIVKONFERANSEN

Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
17.10 2018

Kurs for AS

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
18.10 2018

Kurs for AS

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
22.10 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 22.og23.oktober

23.10 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 23. oktober

Fylkeshuset, Molde
24.10 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 24. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
24.10 2018

Møte i samferdselsutvalet

25.10 2018

Møte i utdanningsutvalet 25. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
25.10 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 25. oktober

Fylkeshuset, Molde
25.10 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
29.10 2018

Møte i fylkesutvalet 29. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
31.10 2018

Regionsmøte for PPT og VGS i region Romsdal

Blir fastsett seinare
Rektor, spes.ped.ansvarleg ved skolen. PP-leiar og PP-rådgivar m. kjennskap til vgo
31.10 2018

Møte i kontrollutvalet 31. oktober

Hareid kommune, rådhuset
31.10 2018

Møte i kontrollutvalet 28. november

Fylkeshuset, Molde, møteromrom 102
1.11 2018

Regionsmøte for PPT og VGS i region Sunnmøre

Blir fastsett seinare
Rektor, spes.ped.ansvarleg ved skolen. PP-leiar og PP-rådgivar m. kjennskap til vgo
6.11 - 7.11 2018

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Quality hotel Ulstein
OT rådgivarar - NAV/OT kontakter- Opplæring i bedrift
6.11 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

6.11 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

7.11 2018

Regionsmøte for PPT og VGS region Nordmøre

Blir fastsett seinare
Rektor, spes.ped.ansvarleg ved skolen. PP-leiar og PP-rådgivar m. kjennskap til vgo
7.11 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 7. november

Fylkeshuset, Molde
8.11 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 8. november

Fylkeshuset, Molde
8.11 2018

Møte i ungdomspanelet 8. november

9.11 - 11.11 2018

Ungdommens fylkesting 9.-11. november

12.11 - 23.11 2018

Hospitering 2018

12.11 2018

Møte i utdanningsutvalet 12. november

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
12.11 2018

Møte i samferdselsutvalet

12.11 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.11 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
13.11 2018

Møte i eldrerådet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.11 2018

Orienteringsmøte 14.11.18

Borgund v.g. skole
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar
14.11 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
15.11 2018

Orienteringsmøte 15.11.18

Ørsta v.g. skule
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpetenestar
19.11 2018

Møte i fylkesutvalet 19. november

Møterom 700, Fylkeshuset
20.11 2018

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
21.11 2018

Orienteringsmøte 21.11.18

Sunndal v.g. skole
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpetenestar