Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

12.11 - 23.11 2018

Hospitering 2018

19.11 2018

Møte i fylkesutvalet 19. november

Møterom 700, Fylkeshuset
19.11 2018

Møte i utdanningsutvalet 19. november

Møterom 101, Fylkeshuset
19.11 2018

Møte i samferdselsutvalet 19. november

Fylkeshuset, Molde - rom 700
19.11 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 19. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 100
19.11 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 19. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
20.11 2018

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
20.11 2018

Marin Samhandlingsarena Møre og Romsdal

Scandic Parken Hotel (Amfiet), Storgata 16, Ålesund
21.11 - 22.11 2018

Nærmiljøprosjektet - avslutningskonferanse

Stavanger
Kommunar
21.11 2018

Orienteringsmøte - tidleg inntak til vgo 21.11.18

Sunndal videregående skole
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpetenestar
21.11 2018

IBBY

Vestnes fjordhotell
Tilsette i bibliotek, skolar og barnehagar.
22.11 2018

Møte i eldrerådet 22. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
22.11 2018

Møte i rådet for likest. av funksjonshemma 22.11

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
26.11 2018

Møte i fylkesutvalet 26. november

Møterom 101, Fylkeshuset
27.11 - 28.11 2018

Regional plan- og byggesakskonferanse

Quality hotel Alexandra, Molde
Kommunar og regionale etatar
28.11 2018

Nettverksmøte for rådgivarar Nordmøre/omsdal

Romsdal v.g. skole, A219
Rådgivarar og PP-kontor
28.11 2018

Møte i kontrollutvalet 28. november

Fylkeshuset, Molde, møteromrom 102
30.11 2018

Fra ide til marked - Molde

Protomore, Britveien 4
Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
4.12 2018

Kick-off verdiskapingsprogram

Bergtatt opplevelser, Eide
kommunar, næringsliv og frivillige lag og foreiningar
4.12 2018

Styrekompetanse

Molde Fjordstuer
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
4.12 - 5.12 2018

Oppstartssamling læringsnettverk folkehelse

Quality Hotel Alexandra, Molde
Folkehelsekoordinatorar, politisk- og administrativ leiing i kommunane, andre tilsette i kommunane og andre samarbeidspartnarar i God Helse partnarskapet, samt samarbeidsorganet og FoU gruppa knytt til folkehelseprogrammet i Møre og Romsdal.
4.12 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 4. desember

5.12 2018

Nettverksmøte for rådgivarar Nordre/Søre Sunnmøre

Borgund v.g. skole, avd. Nørve auditorium v/kantina
Rådgivarar og PP-kontaktar
5.12 2018

Møte i samferdselsutvalet

10.12 - 12.12 2018

Møte i fylkestinget 10. - 12. desember

10.12 - 11.12 2018

Møte i ungdomspanelet 10.-11. desember

12.12 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
AS For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
10.1 - 11.1 2019

Nyttårskonferansen 2019

Scandic Seilet hotell, Molde
Leiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, inklusiv Helseføretaket, politisk og administrativ leiing i kommunane og regionråda, Mørebenken, Fylkesutvalet og administrativ leiing i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen med si leiargruppe, Ungdomspanelet, NHO og LO
22.1 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.1 - 24.1 2019

Konferansedagar for Den kulturelle skulesekken

Molde
DKS, kulturkontakter, kommunekontakter, rektorar, skuleansvarleg og kulturansvarleg i kommunen, videregåande skule, grunnskule, poltikarar, kunstnerar
23.1 2019

Møte i kontrollutvalet 23. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.1 - 26.1 2019

Møte i ungdomspanelet

28.1 2019

Møte i fylkesutvalet 28. januar

Fylkeshuset i Molde
31.1 2019

Universell utforming

Tingvoll
Kommunar og regionale etatar m.fl
5.2 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. februar

Midsund
6.2 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.2 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. februar

Fylkeshuset, møterom 102
7.2 2019

Møte i utdanningsutvalet 7. februar

12.2 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 12. februar

Fylkeshuset Molde, rom 700
12.2 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
13.2 - 13.3 2019

Møte i eldrerådet 13. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.2 2019

Inntaksmøte - fagdag: A-skjema og B-skjema

Molde
Avdelingsleiarar og spes.ped.ansvarlege på dei vidaregåande skolande. Leiarar og rådgivarar i PPT for vgo.
14.2 2019

Møte i fagskolestyret 14. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
22.2 2019

Møte i kontrollutvalet 22. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.2 2019

Møte i fylkesutvalet 25. februar

Fylkeshuset i Molde
1.3 - 3.3 2019

Møte i ungdomspanelet

5.3 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. mars

Aukra
6.3 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. mars

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.3 - 7.3 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. - 7. mars

Ålesund
12.3 2019

Møte i kontrollutvalet 12. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
19.3 2019

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Fylkeshuset, møterom 101
19.3 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Møterom 101, Fylkeshuset
25.3 2019

Møte i fylkesutvalet 25. mars

Fylkeshuset i Molde
26.3 2019

Møte i fylkesutvalet 26. mars

Fylkeshuset i Molde
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Geiranger
8.4 - 9.4 2019

Møte i ungdomspanelet

8.4 - 9.4 2019

Møte i fylkestinget 8. - 9. april

6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Stranda
7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai