Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
22.5 2019

Møte i Regionalt planforum 22. mai

Fylkeshuset, Molde - møterom 100
Kommunar og regionale etatar
22.5 2019

Nettverk rådgivarar og OT Nordmøre og Romsdal

Roskilde sjukeheim og Kristiansund vgs
Rådgivarar i USK, VGS og OT for Nordmøre og Romsdal
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
28.5 2019

Digitalisering i ABM-sektoren

Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 4
Museum og arkiv, bibliotek med større lokalhistoriske samlingar, kulturvernseksjonen i Fylkeskommunen, DIS Møre & Romsdal, m.fl.
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
29.5 2019

Regionalt nettverksmøte for rådgivarar

Ålesund vgs, avd. Volsdalsberga
Rådgivarar I USK, VGS og OT
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.5 2019

Nettverksmøte for postveg-kommunane.

Ørskog Fjellstove
29.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 29. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
6.6 2019

Forretningsutvikling 06. juni 2019 Rauma

Nordveggen
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
6.6 2019

Vassforvaltning

Scandic Aleksandra Hotel , Molde
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 11. juni

Fylkeshuset, Molde
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Stranda
12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes
12.6 - 13.6 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

15.6 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet

17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

18.6 - 19.6 2019

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Scandic Seilet, Molde
Saksbehandlere innen spillemidler, politikere, folkehelsekoordinatorer, planleggere, og eventuelt andre interesserte
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
26.8 2019

Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkeshuset i Molde
28.8 2019

Møte i kontrollutvalet 28. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.8 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Møterom 102, Fylkeshuset
2.9 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. september

Fylkeshuset, Molde
2.9 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 2. sept.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
2.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. september

Fylkeshuset Molde, rom 111
2.9 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. september

Fylkeshuset, Molde, rom 111
3.9 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. september

Eide
4.9 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. september

Vanylven
4.9 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. september

Fylkeshuset, Molde, rom 700
5.9 2019

Møte i utdanningsutvalet 5. september

11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
12.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
13.9 - 15.9 2019

Møte i ungdomspanelet

17.9 2019

Statsetatmøte

Geiranger
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlge tannhelsetenesta
17.9 2019

Møte i fylkesvalstyret 17. september

Fylkeshuset, Molde - rom 700
18.9 - 19.9 2019

Bibliotekdagane 2019

Ålesund
bibliotektilsette, kulturleiarar, politikarar
18.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
23.9 2019

Møte i fylkesutvalet 23. september

Fylkeshuset i Molde
24.9 2019

Møte i fylkesutvalet 24. september

Fylkeshuset i Molde
24.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 24. september

Fylkeshuset, Molde
24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal
26.9 2019

Møte i fagskolestyret 26. september

Møterom 102, Fylkeshuset
26.9 2019

Møte i eldrerådet 26. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
2.10 2019

Møte i kontrollutvalet 2. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.10 - 15.10 2019

Møte i ungdomspanelet

14.10 - 16.10 2019

Møte i fylkestinget 14. - 16. oktober

21.10 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 21. oktober

Fylkeshuset, Molde
22.10 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 22. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
23.10 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
23.10 2019

Møte i samferdselsutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, Molde, rom 700
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
24.10 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 24. oktober

Møterom 102, Fylkeshuset
24.10 2019

Møte i utdanningsutvalet 24. oktober

Fylkeshuset, møterom 101
28.10 2019

Møte i fylkesutvalet 28. oktober

Fylkeshuset i Molde
30.10 2019

Møte i kontrollutvalet 30. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.11 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. november

Fylkeshuset, Molde
5.11 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 5. november

Fylkeshuset Molde, rom 700
5.11 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 5. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
7.11 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 7. november

Møterom 102, Fylkeshuset
7.11 - 10.11 2019

Møte i ungdomspanelet

7.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
8.11 - 10.11 2019

Ungdommens fylkesting

11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
11.11 2019

Møte i samferdselsutvalet 11. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
11.11 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 13. nov.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
11.11 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 111
11.11 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 102
11.11 2019

Møte i utdanningsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 101
12.11 - 13.11 2019

Kampen om sjøareala

Ålesund, Scandic Parken
12.11 2019

Møte i eldrerådet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom102
20.11 - 21.11 2019

Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og OIB

Molde
NAV/OT-kontaktar, OT-rådgivarar, Opplæring i bedrift sine rådgivarar