Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

26.4 2017

HMS fagnettverk

Hotell Alexandra i Molde
Hovudverneombod og HMS-koordinatorar
26.4 2017

Skolearena Administratorsamling

Molde, Fylkeshuset rom 101
Administratorer i Skolearena
26.4 2017

Møte i Regionalt planforum 26. april

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
27.4 - 28.4 2017

Regional IT-samling skole vår 2017

Molde vgs og Ulstein vgs
IT-ansvarlige på videregående skoler
27.4 2017

Fagdag minoritetsspråklege

Alexandra hotell, Bankettsalen
Leiarar i vidaregåande skolar og ungdomsskolane. Rådmenn, leiarar for flyktningetenesta, PP-tenesta, Vaksenopplæring
3.5 - 4.5 2017

Elektrokonferansen 2017

Thon Hotel, Kristiansund
Elektrolærarar i vgs
3.5 2017

Fagnettverk Design og Handverk

Kristiansund vgs, Bygg 3 Auditoriet
Medlemer og bedrifter som rekrutterer frå DH
3.5 2017

Kompetansehevingsdag nettverk spesialped.

Fræna v,g, skole, auditoriet
Målgruppen er lærere og assistenter som jobber med spesialundervisning i vgs.
4.5 2017

Fagnettverksleiarar

Hotel Alexandra i Molde
Leiarar i dei faglege nettverka til fylkesutdanningssjefen
9.5 2017

Felles skuleutviklingsdag 2017

Hotell Scandic Parken, Ålesund
alle pedagogiske skuleleiarane i skulen, dei arbeidsplasstillitsvalde (ATV), dei fylkestillitsvalde/hovudtillitsvalde og leiinga i utdanningsavdelinga.
10.5 2017

Handtering av dei vanskelege personalsakene

Scandic Parken i Ålesund
Målgruppa er leiarar med personal- og arbeidsgivaransvar
10.5 - 11.5 2017

Kurs i nynorsk

Quality Hotel Alexandra, Molde
Alle tilsette som vil bli betre i nynorsk
10.5 2017

Nettverksmøte for rådgivarar på Sunnmøre

Ålesund (adresse kjem over påske)
Rådgivarar på Nordre og Søre Sunnnmøre
10.5 2017

Nettverksmøte for rådgivarar - Nordmøre og Romsdal

Fræna v.g. skole
Rådgivarar på Nordmøre og Romsdal
11.5 2017

Felles rekrutteringsløft til restaurant- og matfag

Molde Fjordstuer, Molde.
Næringsliv, vidaregåande skolar, prøvenemndsleiarar og org. innan restaurant- og matfag
11.5 2017

Workshop dokumentasjon

Quality Hotel Alexandra, Molde
Dokumentasjonsansvarleg og andre som arbeider med dokumentasjon i vgs
24.5 2017

Møte i Regionalt planforum 24. mai

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
30.5 2017

Workshop klage på standpunktkarakter

St.Carolus, Molde
Rektor og andre som er ansvarleg for klagebehandling. Maks 2 deltakarar frå kvar skole.
31.5 - 1.6 2017

Fylkestannlegens etatssamling

Scandic Seilet Hotel, Molde
Alle tilsette i den offentlege tannhelsetenesta
14.6 2017

Møte i Regionalt planforum 14. juni

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
28.6 - 29.6 2017

Rektorsamling

Blir oppgitt seinare
Rektorar i vgs/fagskolen
4.9 2017

Kurs i klarspråk 4. sept

St. Carolus, Bjørnstjerne Bj. veg 6, Molde
Alle tilsette i fylkeskommunen
5.9 2017

Kurs i klarspråk 5. sept

St. Carolus, Bjørnstjerne Bj. veg 6, Molde
Alle tilsette i fylkeskommunen
6.9 2017

Kurs i klarspråk 6.sept

St. Carolus, Bjørnstjerne Bj. veg 6, Molde
Alle tilsette i fylkeskommunen
12.9 - 4.10 2017

Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

Sjå
Elevar på 10. trinn
19.9 2017

Rektormøte i Molde

Molde
Rektorar i vgs/fagskolen
17.10 - 18.10 2017

Leiarsamling 2017

Geiranger
Skoleleiarar i vgs Møre og Romsdal