Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

24.1 - 26.1 2017

Kulturtorget 2017

Molde
Tilsette i barnehagar og grunnskular, elevar og tilsette i vgs, kommunetilsette innan skule og kultur, kulturinstitusjonar, frie kunstarar, politikarar, frivillig kulturliv, nasjonale aktørar m.fl
1.2 2017

Workshop i bruk av verktyet "Finn lærebedrift"

Quality Grand Hotel, Kristiansund
Rådgivarar i grunnskole og vgs, OT, fagnettverksleiarar og avdelingsleiarar i vgs
1.2 - 3.2 2017

Workshop for eksamensansvarlege

Fylkeshuset, Molde. Kursom A
Eksamensansvarleg i vgs
1.2 2017

Nettverkssamling framandspråk

Fylkeshuset, Molde. Rom 111
Faglærarar i framandspråk i vgs
2.2 2017

Fagdag om standpunktvurdering for vgs i M&R

Quality Hotel Alexandra, Molde
Skoleleiarar med fagleg/pedagogisk ansvar og leiarar i fagnettverka i vgs
2.2 2017

Workshop i bruk av verktyet "Finn lærebedrift"

Quality Waterfront Hotel, Ålesund
Rådgivarar i grunnskole og vgs, OT, fagnettverksleiarar og avdelingsleiarar i vgs.
7.2 - 8.2 2017

Toppleiarsamling

Kristiansund
Rektor og ass.rektor i vgs/fagskole
16.2 2017

Inntaksmøte, søkjarar med A-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
22.2 2017

Møte i Regionalt planforum 22. februar

Fylkeshuset møterom 102 (1. etg.)
Kommunar og regionale etatar
1.3 - 2.3 2017

HMS-modul 2 - Kurs i HMS-systemet

Hotell Alexandra, Molde
Leiarar, mellomleiarar, verneombod og AMU-medlemmer
7.3 2017

NDLA-dag

Molde, Hotel Alexandra
Lærarar i vidaregåande opplæring
14.3 2017

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolane
15.3 - 16.3 2017

AGP-konferansen 2017

Scandic Seilet, Molde
Leiarar, mellomleiarar, tillitsvalde og verneombod
15.3 2017

Velkomen til Fylkesmessa for UB 2017

Braatthallen, Kristiansund
Ungdomsbedrifter i vgs Møre og Romsdal
21.3 - 23.3 2017

Merkantil nettverkssamling

Radisson Blu Hotel, Ålesund
Merkantilt personale i vgs
22.3 2017

Møte i Regionalt planforum 22. mars

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
29.3 2017

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolane
29.3 - 3.1 2017

IKT-forum

IKT-forum
30.3 2017

Inntaksmøte

Alexandra Quality hotel, Molde
Hjelpeinstans for søking til 1.mars i vgo.B-skjema
5.4 - 6.4 2017

Rådgivingskonferansen 2017

Union hotel Geiranger
Rådgivarar,skoleleiarar, OT-rådgivarar og lærarar i faget utdanningsvalg i grunnskolen
26.4 2017

Møte i Regionalt planforum 26. april

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
10.5 - 11.5 2017

Kurs i nynorsk

Quality Hotel Alexandra, Molde
Alle tilsette som vil bli betre i nynorsk
24.5 2017

Møte i Regionalt planforum 24. mai

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
31.5 - 1.6 2017

Fylkestannlegens etatssamling

Scandic Seilet Hotel, Molde
Alle tilsette i den offentlege tannhelsetenesta
14.6 2017

Møte i Regionalt planforum 14. juni

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
28.6 - 29.6 2017

Rektorsamling

Blir oppgitt seinare
Rektorar i vgs/fagskolen