Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

24.4 - 25.4 2019

Elektrokonferansen 2019

Scandic Alexandra Hotel, Molde
Undervisningspersonell i elektrofaget
25.4 2019

Kontaktmøte med Kulturkvartalet

26.4 2019

Kontaktmøte med Den Norske Matfestivalen i Ålesund

Ålesund
26.4 2019

Kontaktmøte med Høstscena

Ålesund
26.4 2019

Kontaktmøte med Ålesund Symfoniorkester

Ålesund
26.4 2019

Kontaktmøte med Atlanterhavspakten

Ålesund
26.4 2019

kontaktmøte med IKA Møre og Romsdal

Ålesund
6.5 2019

Kontaktmøte med Teateret vårt

8.5 2019

HMS-fagnettverk våren 2019

Vestnes Fjordhotell
Hovudverneombod og HMS-koordinatorar
10.5 2019

Kontaktmøte med Operaen i Kristiansund

10.5 2019

Kontaktmøte med Kristiansund KKK AS

14.5 2019

Læremiddelinnkjøp

Videokonferanse
Innkjøpsansvarlege læremiddel på dei vidaregåande skolane
15.5 2019

Partnarskapsforum – God Helse

Scandic Seilet, Molde
Ordførar, rådmann, folkehelsekoordinatorar og andre interesserte i partnarskapskommunane samt representantar frå friluftsråda og idrettskretsen
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
28.5 2019

Digitalisering i ABM-sektoren

Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 4
Museum og arkiv, bibliotek med større lokalhistoriske samlingar, kulturvernseksjonen i Fylkeskommunen, DIS Møre & Romsdal, m.fl.
29.5 2019

Nettverksmøte for postveg-kommunane.

Ørskog Fjellstove
5.6 2019

Kontaktmøte med Moldejazz

5.6 2019

Kontaktmøte med Møre og Romsdal Kunstsenter

25.6 - 26.6 2019

Rektorsamling

Rektorar i vgs og fagskolen
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
17.9 2019

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolen
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlge tannhelsetenesta
25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal
22.10 - 23.10 2019

Skoleleiarsamling

Geiranger
Skoleleiarar i vgs og fagskole
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar