Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

15.11 - 23.11 2017

Orienteringsmøte inntak særskilt til 1.febr.

Sunndal, Ørsta og Ålesund
Hjelpeinstans for innsøking: Grunnskolar, vidaregåande skolar, PPT, privat skolar, OT og andre som er hjelpeinstans i tidleg innsøking til vgo
22.11 2017

Orienteringsmøte særskilt inntak i Ørsta

Ørsta vgs
22.11 2017

Extenskurs nytilsatte

Kursrom A, Fylkeshuset Molde
23.11 2017

Orienteringsmøte særskilt inntak i Ålesund

Ålesund vgs Volstadberga
23.11 2017

Nettverksmøte engelsk

Fylkeshuset i Molde, rom 111 (midtfløy 1.etg)
Engelsklærarar
23.11 2017

Samling for IKTplan

Borgund vgs
Deltakarar i arbeidsgrupper iktplan
27.11 - 28.11 2017

FDV-samling i Molde

Quality Hotel Alexandra
Vaktmestere/driftspersonale ved vgs i Møre og Romsdal fk
28.11 2017

Skriving av saker til politisk behandling

Fylkeshuset, kursrom A
28.11 2017

Rusmiddelførebygging og rusoppfølging

Alexandra hotel, Molde
Leiarar, tillitsvalte verneombod, AKAN-kontakter
28.11 2017

Tannpleiarsamling

Quality Hotel Alexandra, Molde
Tannpleiarar
29.11 2017

Møte i Regionalt planforum 29. november

Fylkeshuset møterom 700 (7.etg)
Kommunar og regionale etatar
29.11 2017

Temadag: Dei nødvendige og vanskelege samtalane

Alexandra hotel, Molde
leiarar med personalansvar, HTV, HVO
29.11 2017

Nettverksmøte rådgivarar på Nordmøre og i Romsdal

Romsdal vgs, Molde
Rådgivarar i vgs og usk på Nordmøre og i Romsdal
29.11 2017

Extenskurs nytilsatte

Kursrom A, Fylkeshuset Molde
30.11 2017

Fagdag om standpunktvurdering

Quality Hotel Alexandra, Molde
Skoleleiarar m. fagleg/pedagogisk ansvar og leiarar i fagnettverka i v.g. skole
1.12 2017

Saman set vi universell utforming på dagsordenen

Scandic Seilet
Inviterte
6.12 - 7.12 2017

Eksamenskonferansen hausten 2017

Thon Hotell, Kristiansund
Eksamensansvarlege i v.g. skolar
6.12 2017

Nettverk. rådg. vgs/usk Nordre og Søre Sunnm.

Borgund vgs, Auditorium Nørve (ved kantina)
Rådgivarar og OT-kontakter i VGS og USK på Nordre og Søre Suinnmøre
7.12 2017

Felles regionssamling for PPT og vgs

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rektorar og spes.ped.ansvarlege ved dei vidaregåande skolane, PP-leiarar og PP-rådgivarar som arbeider med vidaregåande opplæring.
13.12 2017

Skolevegring

Quality Hotel Alexandra, Molde
Skoleansvarlege v. barneverninstitusjonar.Nærskolar til barneverninstitusjonar. PPT knytt til elevar busett i institusjon. Kommunal barnevernteneste. Vidaregåande skolar v/rådgivarar og evt..andre.
14.12 2017

Rektormøte

Blir oppgitt seinare
Skoleleiarar i vgs Møre og Romsdal
23.1 2018

KF-infoserie

St. Carous-bygget - kurssenteret
Leiarar og saksbehandlarar i fylkeskommunen
24.1 - 25.1 2018

Kulturtorget 2018

Molde
Lærerar i grunnskulen, lærerar og elevar i vgs, politikerar, kunstnerar, kulturinstitusjonar, kulturskular, kultur- og skuleansvarlege i kommunane/fylkekommunen
30.1 2018

Kurs i klarspråk 30. januar

Auditorium Nørve, Borgund vgs
Tilsette i vgs og fagskolen
1.2 2018

Kurs for fransklærarar

Fylkeshuset, Molde, rom 111
Fransklærarar i v.g. skole
1.2 - 2.2 2018

Workshop for eksamensansvarlege

Fylkeshuset, Molde. Kursrom A
Eksamensansvarleg i vgs
15.2 2018

Fagdag/Inntaksmøte for A-skjemasøkarar

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped-ansvarlege og avdelingsleiarar i vgs. Leiarar/ rådgivarar i PP-tenesta
6.3 2018

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Ikkje fastsett
Alle
7.3 - 8.3 2018

AGP-konferansen 2018

Scandic Parken hotel, Ålesund
Leiarar, mellomleiarar, tillitsvalte, verneombod
11.4 - 12.4 2018

Rådgivingskonferansen 2018

Union Hotel Geiranger
Rådgivarar i vidaregåande skole, ungdomsskole, vaksenopplæring og OT
19.4 2018

Fagdag/Inntaksmøte om søkarar til vgo m. B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped.ansvarlege og avdelingsleiarar i vgo. Leiarar og rådgivarar i PP-tenesta knytt til vgo
25.4 2018

OT / NAV oppfølgingsdag

Quality hotel Alexandra, Molde
OT -rågdivarar og NAV-OT kontakter