Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

3.9 2019

Felles klinikkleiarmøte Søre Sunnmøre og Ålesund

Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund
Klinikkleiarar
5.9 2019

Felles klinikkleiarmøte - Kristiansund og Molde

St. Carolus, konferanseavdelinga
Klinikkleiarar
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
17.9 2019

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolen
17.9 2019

"Skal, skal ikkje" Rauma 17.09.2019

Rauma
Dei som vurderer og starte bedrift.
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlege tannhelsetenesta
17.9 2019

Kulturkontaktmøte DKS

Ålesund, Molde
Kulturkontakter for DKS på skulane
24.9 2019

"Skal, skal ikkje" Sunndal

Sunndal
Dei som vurderer og starte bedrift.
24.9 - 25.9 2019

Nasjonal inntaks- og formidlingskonferanse

Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Ansatte på Utd som jobber med inntak- og formidling
24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal Kulturhus
26.9 2019

Personalseminar- og omstillingsverkstad

Scandic Alexandra i Molde
alle tilsette i sentraladministrasjonen, rektorane, overtannlegane og dei hovudtillitsvalte
1.10 - 3.10 2019

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet

Kristiansund, Molde, Ålesund
Kommuner og næringslivet
2.10 2019

"Forretningsutvikling " Rauma 2. oktober 2019

Innovasjonssenter Åndalsnes
Innovasjonssenter Åndalsnes
3.10 2019

"Skal,skal ikkje" Fræna/Eide 03.10.2019

Fræna/Eide
Dei som vurderer og starte bedrift.
8.10 2019

"Forretningsutvikling" Ørsta 08.10.2019

Ørsta
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
15.10 - 3.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Kristiansund
Innvandrer
16.10 - 4.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Molde
Innvandrer
17.10 - 18.10 2019

FrivilligFORUM 2019

Hotell Alexandra, Molde
22.10 - 23.10 2019

Skoleleiarsamling

Geiranger
Skoleleiarar i vgs og fagskole
23.10 2019

"Forretningsutvikling" Molde 23.10.2019

Molde
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
28.10 2019

Orienteringsmøte tidleg inntak vgo

Nordmøre og Romsdal - Molde?
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar
30.10 2019

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo

Ålesund
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
31.10 2019

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo

Søre Sunnmøre
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
5.11 - 6.11 2019

Skolering av innsatsteam mot mobbing

Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
5.11 2019

"Forretningsutvikling" Surnadal 05.11.2019

Thon hotell, Surnadal
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
5.11 2019

Skolejuss - grunnleggjande forvaltningsrett

Fylkeshuset, Molde - rom 101
Tilsette i videregåande skole
11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
12.11 - 13.11 2019

Kampen om sjøareala

Ålesund, Scandic Parken
20.11 - 21.11 2019

Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og OIB

Molde
NAV/OT-kontaktar, OT-rådgivarar, Opplæring i bedrift sine rådgivarar
21.11 2019

IKTplan

Spjelkavik vgs i Ålesund
Deltakarar i dei lokale arbeidsgruppene
12.12 2019

Rektormøte

Rektorar i vgs og fagskolen