Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

18.6 - 19.6 2019

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Scandic Seilet, Molde
Saksbehandlere innen spillemidler, politikere, folkehelsekoordinatorer, planleggere, og eventuelt andre interesserte
20.6 2019

Informasjonsmøte om GDPR- den nye personvernlova

Vestnes fjordhotell
Institusjonar som får fast driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
25.6 - 26.6 2019

Rektorsamling

Rektorar i vgs og fagskolen
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
17.9 2019

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolen
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlge tannhelsetenesta
24.9 - 25.9 2019

Nasjonal inntaks- og formidlingskonferanse

Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Ansatte på Utd som jobber med inntak- og formidling
24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal Kulturhus
15.10 - 3.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Kristiansund
Innvandrer
16.10 - 4.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Molde
Innvandrer
17.10 - 18.10 2019

FrivilligFORUM

22.10 - 23.10 2019

Skoleleiarsamling

Geiranger
Skoleleiarar i vgs og fagskole
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
5.11 - 6.11 2019

Skolering av innsatsteam mot mobbing

Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
20.11 - 21.11 2019

Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og OIB

Molde
NAV/OT-kontaktar, OT-rådgivarar, Opplæring i bedrift sine rådgivarar
21.11 2019

IKTplan

Spjelkavik vgs i Ålesund
Deltakarar i dei lokale arbeidsgruppene
12.12 2019

Rektormøte

Rektorar i vgs og fagskolen