Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

28.2 2019

HMS-kurs fysisk arbeidsmiljø

Borgund vidaregåande skole, Ålesund
Leiarar, verneombod, HMS-koordinatorar, AMU-medlemmer
28.2 2019

Kurs sikker digital post, SvarUt

Kursrom A
Sentraladministrasjonen
5.3 - 12.3 2019

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund
2. års lærlingar i Møre og Romsdal
6.3 - 7.3 2019

HMS-modul-2

Hotell Scandic Seile, Molde
Leiarar, verneombod, HMS-koordinatorar, AMU-medlemmer
7.3 - 8.3 2019

Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Scandic Alexsandra , Molde
hoppid.no rådgivarar, nærings- og landbruksansvarlig i kommunane
12.3 2019

Samarb.møte praktisk eksamen Vg2, våren 2019

Fylkeshuset, Molde, rom 101
Skoleleiarar med ansvar for gjennomføring av tverrfagleg praktisk eksamen. Nettverksleiarar kan òg delta
12.3 2019

Marin Arena

Thon Hotel Innladet
13.3 2019

Kursdag for nettverk spesialpedagogikk

Fagerlia v.g. skole, auditoriet
De som arbeider med elevar med store hjelpebehov
13.3 - 14.3 2019

Regionmøte for kulturminneforvaltninga i vest

Ålesund
14.3 2019

Workshop om Møre og Romsdal si framtid

Scandic Seilet i Molde
Offentlege instansar, og personar som representerer institusjonar, frivilligheita og næringslivet
20.3 2019

Workshop om veien til grønn transport

Carolius i Molde
20.3 - 21.3 2019

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2019

Scandic Seilet hotell i Molde
Leiarar, tillitsvalte og verneombod
27.3 - 28.3 2019

Nettverksamling for merkantilt tilsette

Hotel Scandic Alexandra, Molde
Merkantilt tilsette i vgs
27.3 2019

ALGER – framtidas industri i dag

Thon Hotell Kristiansund
28.3 2019

Kulistein-konferansen

Smøla
29.3 2019

Dialogseminar Geiranger-Hellesylt

Scandic Parken Ålesund
2.4 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
3.4 2019

Rektormøte

Molde
Rektorar i vgs og fagskolen
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Union hotell, Geiranger
Rådgivarar i usk og vgs, OT, PPT i vgs
9.4 2019

Itslearning-samling

Molde vgs - auditoriet
administratorer - ledere - lærere
11.4 2019

Nettverkssamling i historie og samfunnsfag

Fylkeshuset, Molde, møterom 101
Nettverk historie og samfunnsfag
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
25.6 - 26.6 2019

Rektorsamling

Rektorar i vgs og fagskolen