Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

27.3 2019

ALGER – framtidas industri i dag

Thon Hotell Kristiansund
20.2 2019

Elevrådskonferansen del 2

Scandic Hotel Alexandra, Molde
Leiar og nestleiar i elevråd og elevrådskontaktar
20.3 2019

Forretningsutvikling

Molde Fjordstuer
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
31.1 2019

Inkluderande lokalsamfunn

Tingvoll fjordhotell, Tingvoll
Kommunar og regionale etatar m.fl
14.2 2019

Inntaksmøte - A-skjema og B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Avdelingsleiarar og spes.ped.ansvarlege på dei vidaregåande skolande. Leiarar og rådgivarar i PPT for vgo.
14.2 2019

Invitasjon til postveg-seminar

Vestnes Fjordhotell
23.1 - 24.1 2019

Konferansedagar for Den kulturelle skulesekken

Molde
DKS, kulturkontakter, kommunekontakter, rektorar, skuleansvarleg og kulturansvarleg i kommunen, videregåande skule, grunnskule, poltikarar, kunstnerar
13.2 - 13.3 2019

Møte i eldrerådet 13. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.5 2019

Møte i eldrerådet 23. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
14.2 2019

Møte i fagskolestyret 14. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

8.4 - 9.4 2019

Møte i fylkestinget 8. - 9. april

12.2 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
25.2 2019

Møte i fylkesutvalet 25. februar

Fylkeshuset i Molde
25.3 2019

Møte i fylkesutvalet 25. mars

Fylkeshuset i Molde
26.3 2019

Møte i fylkesutvalet 26. mars

Fylkeshuset i Molde
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
28.1 2019

Møte i fylkesutvalet 28. januar

Fylkeshuset i Molde, møterom 700
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
12.3 2019

Møte i kontrollutvalet 12. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.2 2019

Møte i kontrollutvalet 22. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.1 2019

Møte i kontrollutvalet 23. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes
6.3 - 7.3 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. - 7. mars

Ålesund
6.2 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. februar

Fylkeshuset, møterom 102
8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 11. juni

Fylkeshuset, Molde
18.3 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 18. mars

Fylkeshuset, Molde
4.2 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. februar

Fylkeshuset, Molde
6.5 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. mai

Fylkeshuset, Molde
28.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 28. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
12.2 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 12. februar

Fylkeshuset Molde, rom 700
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Nesset
5.2 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. februar

Midsund
5.3 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. mars

Aukra
6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Stranda
19.2 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 19.februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 103
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.2 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.3 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. mars

Fylkeshuset, Molde, rom 700
7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
8.4 - 9.4 2019

Møte i ungdomspanelet

1.3 - 3.3 2019

Møte i ungdomspanelet

17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet

25.1 - 27.1 2019

Møte i ungdomspanelet 25. - 27. januar

13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

19.3 2019

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Fylkeshuset, møterom 101
7.2 2019

Møte i utdanningsutvalet 7. februar

9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai

19.3 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Møterom 101, Fylkeshuset
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
23.1 2019

Møte om naturbruk og akvakultur

Kristiansund videregående skole, bygg 2,1 etg, auditorium
Oppdrettsselskaper og andre interesserte
12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
7.3 - 8.3 2019

Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Scandic Alexsandra , Molde
hoppid.no rådgivarar, nærings- og landbruksansvarlig i kommunane
10.1 - 11.1 2019

Nyttårskonferansen 2019

Scandic Seilet hotell, Molde
Leiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, inklusiv Helseføretaket, politisk og administrativ leiing i kommunane og regionråda, Mørebenken, Fylkesutvalet og administrativ leiing i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen med si leiargruppe, Ungdomspanelet, NHO og LO
11.2 - 12.2 2019

Opplevingsfestival

Fosnavåg
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Union hotell, Geiranger
Rådgivarar i usk og vgs, OT, PPT i vgs
5.3 - 12.3 2019

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund
2. års lærlingar i Møre og Romsdal
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
13.2 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde Fjordstuer
Ingen spesielle forkunnskapar.
11.4 2019

Statsetatmøte

Thon hotell, Kristiansund
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
2.4 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar