Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

11.2 - 12.2 2019

Opplevingsfestival

Fosnavåg
12.2 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 12. februar

Fylkeshuset Molde, rom 700
12.2 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
13.2 2019

Vassregionsutvals møte i Møre og Romsdal

Scandic Seilet, Molde
13.2 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde Fjordstuer
Ingen spesielle forkunnskapar.
13.2 2019

Workshop: Nasjonal bibliotekstatistikk, Molde

Fylkeshuset, møterom 202, Molde
Biblioteksjefar / statistikkansvarlege ved folkebiblioteka
13.2 2019

Møte i eldrerådet 13. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.2 2019

Invitasjon til postveg-seminar

Vestnes Fjordhotell
14.2 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund kunnskapspark
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
14.2 2019

Inntaksmøte - A-skjema og B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Avdelingsleiarar og spes.ped.ansvarlege på dei vidaregåande skolande. Leiarar og rådgivarar i PPT for vgo.
14.2 2019

Workshop - Nasjonal bibliotekstatistikk

Fylkesbiblioteket, Kirkegt. 10B, Ålesund
Biblioteksjefar / statistikkansvarlege ved folkebiblioteka
14.2 2019

Møte i fagskolestyret 14. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
19.2 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 19.februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 103
19.2 2019

KULA-seminar (kulturhistoriske landskap)

Krona, Romsdalsmuseet i Molde
20.2 2019

KIK-seminar

Krona, Romsdalsmuseet i Molde
20.2 2019

Elevrådskonferansen del 2

Scandic Hotel Alexandra, Molde
Leiar og nestleiar i elevråd og elevrådskontaktar
22.2 2019

Møte i kontrollutvalet 22. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.2 2019

Møte i fylkesutvalet 25. februar

Fylkeshuset i Molde, møterom 700
28.2 2019

Kurs sikker digital post, SvarUt

Kursrom A
Sentraladministrasjonen
1.3 - 3.3 2019

Møte i ungdomspanelet

Scandic Seilet, Molde
5.3 - 12.3 2019

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund
2. års lærlingar i Møre og Romsdal
5.3 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 700
6.3 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. mars

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.3 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Kristiansund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
7.3 - 8.3 2019

Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Scandic Alexsandra , Molde
hoppid.no rådgivarar, nærings- og landbruksansvarlig i kommunane
7.3 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. - 7. mars

Scandic Parken Ålesund
7.3 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
11.3 - 13.3 2019

Småkraftdagene

Scandic Seilet
12.3 2019

Møte i kontrollutvalet 12. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.3 - 13.3 2019

Biblioteksjefmøte 2019

Quality Grand hotel, Kristiansund
Biblioteksjefar i Møre og Romsdal
12.3 2019

Marin Arena

Thon Hotel Innladet, Kristiansund
13.3 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
14.3 2019

Workshop om Møre og Romsdal si framtid

Scandic Seilet i Molde
Offentlege instansar, og personar som representerer institusjonar, frivilligheita og næringslivet
14.3 - 15.3 2019

Workshop Marine grunnkart

Nordre Sunnmøre
18.3 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 18. mars

Møterom 110, Fylkeshuset, Molde
19.3 2019

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Fylkeshuset, møterom 101
19.3 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Møterom 101, Fylkeshuset
20.3 2019

Workshop om veien til grønn transport

Carolus i Molde, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, Molde
20.3 2019

Forretningsutvikling

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
20.3 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
25.3 2019

Plannettverkssamling for Sunnmørsnettverket

Kommunestyresalen på Fiskå, Vanylven kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
25.3 2019

Møte i fylkesutvalet 25. mars

Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
26.3 2019

Møte i fylkesutvalet 26. mars

Fylkeshuset i Molde
27.3 2019

Plannettverkssamling for Nordmørsnettverket

Thon Hotel Vårsøg, Surnadal kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
27.3 2019

ALGER – framtidas industri i dag

Thon Hotell Innlandet, Kristiansund
28.3 2019

Åpning av algelaboratorium - Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund
28.3 2019

Kulistein-konferansen

Smøla
29.3 2019

Dialogseminar: ferjestrekninga Geiranger-Hellesylt

Scandic Parken Ålesund
1.4 2019

Konferanse for kommunale eldreråd

Vestnes fjordhotell
kommunale eldreråd
2.4 - 4.4 2019

Møte i ungdomspanelet

3.4 2019

Plannettverkssamling for Romsdalsnettverket

Kommunestyresalen i Elnesvågen, Fræna kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Union hotell, Geiranger
Rådgivarar i usk og vgs, OT, PPT i vgs
3.4 2019

IT-samling vår 2019 - Fræna vgs - 3.april

Fræna vgs
IT-ansvarlige og lærlinger på videregående skoler
4.4 2019

Forretningsutvikling

Kristiansund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
8.4 2019

Møte i fylkestinget 8.april

8.4 2019

Møte i samferdselsutvalet 8. april

Quality Hotell Ulstein
9.4 - 10.4 2019

Samling for Opplæringsktr. og UTD. v/OIB

Hotel Union, Geiranger
Opplæringskontor og Utd.avd. v.seksjon OIB
9.4 2019

Kontaktmøte med Stiftinga Geirangerfjorden

10.4 - 11.4 2019

Regional samling – læringsnettverk folkehelse

Scandic Seilet, Molde
Folkehelsekoordinatorar, politisk- og administrativ leiing i kommunane, andre tilsette i kommunane og andre samarbeidspartnarar i God Helse partnarskapet
10.4 2019

IT-samling vår 2019 - Spjelkavik vgs - 10.april

Spjelkavik vgs
IT-ansvarlige og lærlinger på videregående skoler
10.4 2019

Forretningsutvikling Ørsta

Ørsta
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
11.4 2019

Statsetatmøte

Thon hotell, Kristiansund
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
11.4 2019

Fagdag for Karriere Møre og Romsdal

St.Carolus, Molde. Gule murbygget ovanfor Fylkeshusa.
Rettleiarar og NAV-kontaktar i Karriere Møre og Romsdal
23.4 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 23. april

Fylkeshuset, Molde - rom 110
24.4 2019

Informasjonsmøte om breibandstøtte 2019

Fylkeshuset Molde
Kommunar
26.4 2019

Kunstnar –kall eller yrke?

Mottaket, Ålesund
Profesjonelle kunstnarar og kunstmiljø i Møre og Romsdal
30.4 2019

Forretningsutvikling

Molde Fjordstuer
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
3.5 2019

Nettverksmøte om pilegrimsleiene - Møre og Romsdal

Ålesund, Sunnmøre museum
Repr. for kommune, kirke, reiseliv/næringsliv, frivillige lag og foreninger
6.5 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. mai

6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Volda
7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Scandic Parken, Ålesund
8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai

Rauma videregående skole, Åndalsnes
9.5 2019

Styrekompetanse Sykkylven

Berlihuset.
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
13.5 2019

Møte i fylkesvalstyret 13. mai

Fylkeshuset, Molde - rom 700
13.5 2019

Starte bedrift skal, skal ikkje

Rauma
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
15.5 2019

Møte i eldrerådet 15. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
22.5 2019

Møte i Regionalt planforum 22. mai

Fylkeshuset, Molde - møterom 100
Kommunar og regionale etatar
22.5 2019

Nettverk rådgivarar og OT Nordmøre og Romsdal

Roskilde sjukeheim og Kristiansund vgs
Rådgivarar i USK, VGS og OT for Nordmøre og Romsdal
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Ålesund kommune, rådhuset
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
28.5 2019

Digitalisering i ABM-sektoren

Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 4
Museum og arkiv, bibliotek med større lokalhistoriske samlingar, kulturvernseksjonen i Fylkeskommunen, DIS Møre & Romsdal, m.fl.
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
29.5 2019

Regionalt nettverksmøte for rådgivarar

Ålesund vgs, avd. Volsdalsberga
Rådgivarar I USK, VGS og OT
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Averøy kommune, kommunehuset
29.5 2019

Nettverksmøte for postveg-kommunane.

Ørskog Fjellstove
29.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 29. mai

Fylkeshuset Molde, rom 110
3.6 - 4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni og 4. juni

Fylkeshuset i Molde
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
6.6 2019

Vassforvaltning

Scandic Aleksandra Hotel , Molde
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni - avlyst

Avlyst
6.6 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjep. 11. juni-avlyst

Avlyst
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Stranda kommune: Oppmøte: Orkla Foods, Svemorka kl 10.30, Utvalsmøte: Skinkerådhuset, Stranda sentrum, kl 13.30
12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes kommune, rådhuset
12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
12.6 - 13.6 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

15.6 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
17.6 2019

Møte i fylkesutvalet 17. juni

Scandic Parken, Ålesund
17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet 17. - 18. juni

17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

18.6 2019

Forretningsutvikling 18. juni 2019 Rauma

Utrøna Innovasjonssenter
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
18.6 - 19.6 2019

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Scandic Seilet, Molde
Saksbehandlere innen spillemidler, politikere, folkehelsekoordinatorer, planleggere, og eventuelt andre interesserte
20.6 2019

Informasjonsmøte om GDPR- den nye personvernlova

Vestnes fjordhotell
Institusjonar som får fast driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Thon Hotel, Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
6.8 2019

Utvikling av den nye UKM-modellen

Vestnes fjordhotell
URG – Unge ressurser/UKM, Ungdomspanelet og Møre og Romsdal barne- og ungdomsråd