Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

23.10 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
23.10 2019

Møte i samferdselsutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, Molde, rom 700
22.10 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 22. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
24.10 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 24. oktober

Møterom 102, Fylkeshuset
24.10 2019

Møte i utdanningsutvalet 24. oktober

Fylkeshuset, møterom 101
30.10 2019

Møte i kontrollutvalet 30. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.10 2019

Møte i fylkesutvalet 28. oktober

Fylkeshuset i Molde
21.10 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 21. oktober

Fylkeshuset, Molde
17.10 - 18.10 2019

FrivilligFORUM

26.9 2019

Møte i eldrerådet 26. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
26.9 2019

Møte i fagskolestyret 26. september

Møterom 102, Fylkeshuset
26.11 2019

Møte i fylkesutvalet 26. november

Fylkeshuset i Molde
2.10 2019

Møte i kontrollutvalet 2. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.10 - 15.10 2019

Møte i ungdomspanelet

12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes kommune, rådhuset
14.10 - 16.10 2019

Møte i fylkestinget 14. - 16. oktober

4.11 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. november

Fylkeshuset, Molde
28.11 2019

Møte i fagskolestyret 28. november

Møterom 102, Fylkeshuset
11.11 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 102
11.11 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 111
11.11 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 13. nov.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
11.11 2019

Møte i utdanningsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 101
12.11 - 13.11 2019

Kampen om sjøareala

Ålesund, Scandic Parken
25.11 2019

Møte i fylkesutvalet 25. november

Fylkeshuset i Molde
12.11 2019

Møte i eldrerådet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom102
11.11 2019

Møte i samferdselsutvalet 11. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
8.11 - 10.11 2019

Ungdommens fylkesting

5.11 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 5. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
5.11 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 5. november

Fylkeshuset Molde, rom 700
27.11 2019

Møte i kontrollutvalet 27. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.11 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 7. november

Møterom 102, Fylkeshuset
26.11 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 26. november

Fylkeshuset, Molde
7.11 - 10.11 2019

Møte i ungdomspanelet

24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal Kulturhus
2.9 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 2. sept.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
2.9 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. september

Fylkeshuset, Molde
29.8 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Møterom 102, Fylkeshuset
2.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. september

Fylkeshuset Molde, rom 111
24.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 24. september

Fylkeshuset, Molde
4.9 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. september

Fylkeshuset, Molde, rom 700
3.9 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. september

Eide
28.8 2019

Møte i kontrollutvalet 28. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.8 2019

Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkeshuset i Molde
13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
17.6 2019

Møte i fylkesutvalet 17. juni

Scandic Parken, Ålesund
17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet 17. - 18. juni

27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

4.9 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. september

Vanylven
2.9 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. september

Fylkeshuset, Molde, rom 111
23.9 2019

Møte i fylkesutvalet 23. september

Fylkeshuset i Molde
3.12 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. desember

Kristiansund
4.12 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. desember

Fylkeshuset, Molde, rom 700
13.9 - 15.9 2019

Møte i ungdomspanelet

9.12 - 10.12 2019

Møte i ungdomspanelet

5.9 2019

Møte i utdanningsutvalet 5. september

24.9 2019

Møte i fylkesutvalet 24. september

Fylkeshuset i Molde
9.12 - 11.12 2019

Møte i fylkestinget 9. - 11. desember

17.9 2019

Møte i fylkesvalstyret 17. september

Fylkeshuset, Molde - rom 700
20.6 2019

Informasjonsmøte om GDPR- den nye personvernlova

Vestnes fjordhotell
Institusjonar som får fast driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
15.6 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlge tannhelsetenesta
12.6 - 13.6 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
19.9 - 1.10 2019

Kurs for fagleg leiar/instruktør

Kristiansund, Molde, Ålesund
Faglege leiarar/instruktørar
16.10 - 4.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Molde
Innvandrer
15.10 - 3.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Kristiansund
Innvandrer
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
18.6 2019

Forretningsutvikling 18. juni 2019 Rauma

Utrøna Innovasjonssenter
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
17.9 2019

Statsetatmøte

Geiranger
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
20.11 - 21.11 2019

Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og OIB

Molde
NAV/OT-kontaktar, OT-rådgivarar, Opplæring i bedrift sine rådgivarar
15.10 - 22.10 2019

Samling for nye lærlingar i MRFK

Kristiansund, Molde, Ålesund
Nye lærlingar i Møre og Romdal
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Thon Hotel, Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
5.11 - 6.11 2019

Skolering av innsatsteam mot mobbing

Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
18.6 - 19.6 2019

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Scandic Seilet, Molde
Saksbehandlere innen spillemidler, politikere, folkehelsekoordinatorer, planleggere, og eventuelt andre interesserte
11.12 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
11.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Kristiansund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
7.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
6.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
18.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
12.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
18.9 - 19.9 2019

Bibliotekdagane 2019

Ålesund
bibliotektilsette, kulturleiarar, politikarar