Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

8.11 2018

Møte i ungdomspanelet 8. november

23.10 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt - Avlyst

Avlyst
6.11 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging - AVLYST

25.10 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging - AVLYST

11.9 - 3.10 2018

Karrieredagane 2018 for elevar på 10. trinn

Elevar på 10. trinn i ungdomsskolen
27.8 2018

Møte i fylkesutvalet 27. august

12.11 - 23.11 2018

Hospitering 2018

14.11 2018

Møte i samferdselsutvalet 19. november

4.12 - 5.12 2018

Oppstartssamling læringsnettverk folkehelse

Quality Hotel Alexandra, Molde
Folkehelsekoordinatorar, politisk- og administrativ leiing i kommunane, andre tilsette i kommunane og andre samarbeidspartnarar i God Helse partnarskapet, samt samarbeidsorganet og FoU gruppa knytt til folkehelseprogrammet i Møre og Romsdal.
14.11 2018

UKM 2019

1.etg Julsundveien 7, 6412 Molde
4.10 2018

Fra ide til marked - Averøy

Averøy kommunehus
Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
12.11 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 12. november

Avlyst
10.9 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

BOS - møterom blåsalen (kjelleren på bedehuset), Kyrkjevegen 58, 6230 Sykkylven
4.12 2018

Avspark for stor satsing på kulturturisme!

Bergtatt opplevelser, Eide
kommunar, næringsliv og frivillige lag og foreiningar
1.11 2018

Regionsmøte for PPT og VGS i region Sunnmøre

Blir fastsett seinare
Rektor, spes.ped.ansvarleg ved skolen. PP-leiar og PP-rådgivar m. kjennskap til vgo
7.11 2018

Regionsmøte for PPT og VGS region Nordmøre

Blir fastsett seinare
Rektor, spes.ped.ansvarleg ved skolen. PP-leiar og PP-rådgivar m. kjennskap til vgo
31.10 2018

Regionsmøte for PPT og VGS i region Romsdal

Blir fastsett seinare
Rektor, spes.ped.ansvarleg ved skolen. PP-leiar og PP-rådgivar m. kjennskap til vgo
5.12 2018

Nettverksmøte for rådgivarar Nordre/Søre Sunnmøre

Borgund v.g. skole, avd. Nørve auditorium v/kantina
Rådgivarar og PP-kontaktar
16.8 2018

Fagdag for kantinetilsette i vgs

Borgund vgs, Ålesund
Kantiineansatte i vgs
14.11 2018

Orienteringsmøte om tidleg inntak til vgo 14.11.18

Borgund videregående skole
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar
20.8 - 24.8 2018

Læreplasskurs - Ålesund

Fagskolen i Ålesund sine lokale på NMK
For deg som ikkje har fått læreplass
25.9 - 26.9 2018

«Bygg bedrift» for reiselivet

Finnøy Havstuer
Reiselivsbedrifter
23.10 2018

Forretningsutvikling Norddal

Fjordhagen i Valldal
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
22.10 - 24.10 2018

Kurs Windowsserver IKT for 2. års lærlingar

Fylkeshuset i Molde, kursrom A i første etasje
2. års lærlingar i IKT-servicefag
8.11 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 8. november

Fylkeshuset, Molde
25.10 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 25. oktober

Fylkeshuset, Molde
17.7 - 18.7 2018

Jazztreff for studentar

Fylkeshuset, Molde
Studentar
24.10 2018

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
30.8 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. august

Fylkeshuset, Molde
30.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
19.11 2018

Møte i samferdselsutvalet 19. november

Fylkeshuset, Molde - rom 700
6.11 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde - rom 700
12.11 2018

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde - rom 700
5.12 2018

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde - rom 700
24.10 2018

Møte i Regionalt planforum 24. oktober

Fylkeshuset, Molde møterom 100
Kommunar og regionale etatar
19.11 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 19. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 100
14.11 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.11 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
3.10 2018

Møte i kontrollutvalet 3. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.11 2018

Møte i eldrerådet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.11 2018

Møte i kontrollutvalet 28. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
19.11 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 19. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
22.11 2018

Møte i rådet for likest. av funksjonshemma 22.11

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
12.11 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
22.11 2018

Møte i eldrerådet 22. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
18.10 2018

Kulturkontaktmøte DKS

Fylkeshuset, rom 102
Kulturkontakter for DKS på skulane
9.1 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 9. januar

Fylkeshuset, rom 700
31.10 2018

Forretningsutvikling Rauma

Grand Hotell Bellevue
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle
3.10 2018

Starte bedrift – Skal, skal ikkje? Rauma

Grand Hotell Bellevue
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
18.10 2018

Styrekompetanse Halsa, Surnadal og Rindal kommune

Halsa Rådhus
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
15.8 2018

Dialogkonferanse om bru- og fjordkrysningløysingar

Hotel Alexandra, Molde
Næringsliv, leverandørar, FoU-miljø, fylkeskommunar og kommunar, verkemiddelapparat
15.10 - 16.10 2018

Møte i fylkestinget 15. - 16.oktober

Hotel Union, Geiranger
15.10 - 16.10 2018

Møte i ungdomspanelet 15.-16. oktober

Hotel Union, Geiranger
15.8 2018

Fagdag Helse- og oppvekstfag

Hotell Scandic Seilet, Molde
Helse- og oppvekstfaglærarar, Opplæringskontor, Opplæringsansvarlige i kommunene
24.10 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 23-24 oktober

Høgskolen i Volda, Henrik Kaarstad-huset, rom 108 (sjå program)
5.10 2018

Konferanse om forskings- og kompetanseutvikling

Høgskulen i Volda
Politikarar, leiarar, tillitsvalde, forskarar og fagpersonar i offentleg sektor og helse- og sosialsektoren
29.8 2018

Møte i kontrollutvalet 29. august

IKA Møre og Romsdal, Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund
6.11 2018

Fra ide til marked - Kristiansund

Kongens plass 1
Seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
4.9 2018

Fra ide til marked - Kristiansund

Kristiansund
Seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
19.9 2018

Forretningsutvikling

Kristiansund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
29.8 2018

Starte bedrift, skal, skal ikkje Kristiansund

Kristiansund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
23.10 - 30.10 2018

Kurs for fagleg leiar/instruktør

Kristiansund, Molde, Ålesund - sjå programmet
Faglege leiarar og instruktørar
12.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende Kristiansund

Kristiansund, Skattekontoret, Storgt.13c
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
18.10 2018

Nettverksmøte for kommunekontaktene i DKS

Kristiansund, oppmøte i Bratthallen
31.10 2018

Møte i kontrollutvalet 31. oktober

Melshorn Hotell, Bedehusgata 8, 6060 Hareid
2.10 2018

Forretningsutvikling Molde

Molde
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
11.9 2018

Starte bedrift, skal- skal ikkje? Molde

Molde
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
4.12 2018

Styrekompetanse Molde

Molde Fjordstuer
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
26.9 2018

Møte i eldrerådet 26. september

Molde rådhus. rådhussalen (baksalen)
25.9 - 9.10 2018

Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal

Molde, Kristiansund, Ålesund - sjå programmet
1. års lærlingar i Møre og Romsdal
26.9 - 27.9 2018

Samling for barne- og ungdomsrepresentantar

Molde, Quality Hotel Alexandra
Barne- og ungdomsrepresentantar
18.10 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
AS
19.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
ENK
19.11 2018

Møte i utdanningsutvalet 19. november

Møterom 101, Fylkeshuset
12.11 2018

Møte i utdanningsutvalet 12. november

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
25.10 2018

Møte i utdanningsutvalet 25. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
20.9 2018

Møte i fagskolestyret 20. september

Møterom 102, Fylkeshuset
29.11 2018

Møte i Fagskolestyret

Møterom 102. Fylkeshuset
29.10 2018

Møte i fylkesutvalet 29. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
20.11 2018

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
25.9 2018

Møte i fylkesutvalet 25. september

Møterom 700, Fylkeshuset
19.11 2018

Møte i fylkesutvalet 19. november

Møterom 700, Fylkeshuset
24.9 2018

Møte i fylkesutvalet 24. september

Møterom 700, Fylkeshuset
5.9 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 5. september

Nesset prestegard, Eidsvåg
22.10 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 22.og23.oktober

Oppmøte Herøy kommune, rådhuset, Fosnavåg, kl. 11.00 (sjå program) (utvalsmøte Runde miljøsenter kl. 16.00)
4.12 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 4. desember

Oppmøte kl 11.00: Gjemnes kommune, rådhuset, Nordmørsvegen 24, Batnfjordsøra. Utvalsmøte kl 15.00: Angvik Gamle handelsted
4.9 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 4. september

Oppmøte: Smøla klekkeri og settefiskanlegg, kl 10.30 (sjå program) - Utvalsmøte: Smøla Vindpark, kl 14.15
2.11 2018

LARM - Natalie Sandtorv og Møremusikarane

Plassen, Molde
alle musikkinteresserte
30.11 2018

Fra ide til marked - Molde

Protomore, Britveien 4
Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
21.9 2018

Fra ide til marked - Molde

Protomore, Britveien 4, Molde
Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
10.12 - 12.12 2018

Møte i fylkestinget 10. - 12. desember

Quality Hotel Alexandra, Molde
9.12 - 11.12 2018

Møte i ungdomspanelet 09.-11. desember

Quality Hotel Alexandra, Molde
26.11 2018

Møte i fylkesutvalet 26. november

Quality Hotel Alexandra, Molde
17.10 - 18.10 2018

BYLIVkonferansen

Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
5.9 - 6.9 2018

Bibliotekdagane 2018

Quality hotel Alexandra, Molde
Bibliotektilsette
14.9 - 16.9 2018

Møte i ungdomspanelet 14.-16. september

Quality hotel Alexandra, Molde
27.11 - 28.11 2018

Regional plan- og byggesakskonferanse

Quality hotel Alexandra, Molde
Kommunar og regionale etatar
6.11 - 7.11 2018

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Quality hotel Ulstein
OT rådgivarar - NAV/OT kontakter- Opplæring i bedrift
9.11 - 11.11 2018

Ungdommens fylkesting 9.-11. november

Rica Seilet, Molde
5.9 2018

Møte i samferdselsutvalet

Rom 700, Fylkeshuset i Molde
28.11 2018

Nettverksmøte for rådgivarar Nordmøre/omsdal

Romsdal v.g. skole, A219
Rådgivarar og PP-kontor
6.9 2018

Møte i utdanningsutvalet 6. september

Romsdal videregående skole
20.11 2018

Marin Samhandlingsarena Møre og Romsdal

Scandic Parken Hotel (Amfiet), Storgata 16, Ålesund
16.8 2018

Fagdag for nettverk spesialpedagogikk

Scandic Parken Hotel, Ålesund
Nettverk spesialpedagogikk
10.1 - 11.1 2019

Nyttårskonferansen 2019

Scandic Seilet hotell, Molde
Leiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, inklusiv Helseføretaket, politisk og administrativ leiing i kommunane og regionråda, Mørebenken, Fylkesutvalet og administrativ leiing i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen med si leiargruppe, Ungdomspanelet, NHO og LO
6.11 2018

Fylkeseldrekonferansen 2018

Scandic Seilet, Molde
kommunale eldrerådene, pensjonistforeningene, lokalforeningane, politikarar, administrasjon i kommunane og andre intersserte
13.11 - 14.11 2018

Fagdagar for Karriere Møre og Romsdal

Scandic Seilet, Molde
Rettleiarar og NAV-kontaktar i Karriere Møre og Romsdal
3.10 2018

Klimasamling

Scandic Seilet, Molde
Kommunar
23.10 2018

Kulturkontaktmøte DKS

Spjelkavik vgs, Ålesund
Kulturkontakter for Den kulturelle skolesekken
4.9 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. september

Spjelkavik videregående skole
4.10 2018

Eksamensleiarsamling

St. Carolus, Molde
Eksamensleiarar
21.11 - 22.11 2018

Nærmiljøprosjektet - avslutningskonferanse

Stavanger
Kommunar
25.9 2018

Fra ide til marked - Sunndalsøra

Sunndal Næringsselskap, Auragata 3
Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
21.11 2018

Orienteringsmøte - tidleg inntak til vgo 21.11.18

Sunndal videregående skole
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpetenestar
25.10 - 26.10 2018

Nettverkssamling for næringshagar og inkubatorar

Surnadal
Næringshaga og inkubarorar
26.9 2018

Starte bedrift, skal- skal ikkje? Surnadal

Thon Hotell Surnadal
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
20.9 2018

Starte bedrift, skal - skal ikkje?

Ulsteinvik
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
30.10 2018

Nyskapingsdagen Søre

Ulsteinvik, Quality Hotel Ulsteinvik
Arena for grunderar og vekstbedrifter
25.9 - 26.9 2018

Elevrådskonferansen 2018-2019

Vestnes fjordhotell
Leiar og nestleiar i elevrådet i vidaregåande skole
21.11 2018

IBBY

Vestnes fjordhotell
Tilsette i bibliotek, skolar og barnehagar.
18.9 2018

Inspirasjonssamling for leseombod 2018

Vestnes fjordhotell, 18.9.18 kl. 10:30-15:00
Leseombod og tilsette i institusjonar som legg til rette for leseomboda
21.8 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Vik Ørsta AS, Ørsta
21.8 2018

Møte i FTU

Vik Ørsta AS, Ørsta
17.10 2018

Starte bedrift i Norge

Vindel, Kongens Plass 1, Kristiansund
Innvandrere som ønsker å starte bedrift
12.9 2018

Starte bedrift – Skal, skal ikkje? Ålesund

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
8.11 2018

Forretningsutvikling Ålesund

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
12.12 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
AS For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
17.10 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
AS
13.9 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
13.11 - 15.11 2018

Innovasjonsfestivalen

Åndalsnes
Grûndere, næringsliv, studentar, kommunar, ildsjeler
11.10 2018

Forretningsutvikling Ørsta

Ørsta
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
15.11 2018

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo 15.11.18

Ørsta vidaregåande skule
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpetenestar