Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

13.9 - 15.9 2019

Møte i ungdomspanelet

9.4 2019

Kontaktmøte med Stiftinga Geirangerfjorden

8.4 - 9.4 2019

Møte i ungdomspanelet

13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet

5.9 2019

Møte i utdanningsutvalet 5. september

17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

8.4 2019

Møte i fylkestinget 8.april

9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai

11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
20.3 2019

Workshop om veien til grønn transport

Carolus i Molde, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, Molde
3.9 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. september

Eide
3.4 2019

IT-samling vår 2019 - Fræna vgs - 3.april

Fræna vgs
IT-ansvarlige og lærlinger på videregående skoler
2.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. september

Fylkeshuset Molde, rom 111
28.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 28. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
26.3 2019

Møte i fylkesutvalet 26. mars

Fylkeshuset i Molde
26.8 2019

Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkeshuset i Molde
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 11. juni

Fylkeshuset, Molde
6.5 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. mai

Fylkeshuset, Molde
2.9 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. september

Fylkeshuset, Molde
2.9 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 2. sept.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.8 2019

Møte i kontrollutvalet 28. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
15.5 2019

Møte i eldrerådet 15. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
2.9 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. september

Fylkeshuset, Molde, rom 111
12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
4.9 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. september

Fylkeshuset, Molde, rom 700
19.3 2019

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Fylkeshuset, møterom 101
9.4 - 10.4 2019

Samling for Opplæringsktr. og UTD. v/OIB

Hotel Union, Geiranger
Opplæringskontor og Utd.avd. v.seksjon OIB
3.4 2019

Plannettverkssamling for Romsdalsnettverket

Kommunestyresalen i Elnesvågen, Fræna kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
25.3 2019

Plannettverkssamling for Sunnmørsnettverket

Kommunestyresalen på Fiskå, Vanylven kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
27.3 2019

Plannettverkssamling for Nordmørsnettverket

Kommunestyresalen på Skei, Surnadal kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
4.4 2019

Forretningsutvikling

Kristiansund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
20.3 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
30.4 2019

Forretningsutvikling

Molde Fjordstuer
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
19.3 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Møterom 101, Fylkeshuset
29.8 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Møterom 102, Fylkeshuset
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
18.3 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 18. mars

Møterom 110, Fylkeshuset, Molde
25.3 2019

Møte i fylkesutvalet 25. mars

Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Nesset
14.3 - 15.3 2019

Workshop Marine grunnkart

Nordre Sunnmøre
6.6 2019

Forretningsutvikling 06. juni 2019 Rauma

Nordveggen
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
9.4 2019

Starte bedrift skal, skal ikkje

Rauma
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
29.3 2019

Dialogseminar: ferjestrekninga Geiranger-Hellesylt

Scandic Parken Ålesund
14.3 2019

Workshop om Møre og Romsdal si framtid

Scandic Seilet i Molde
Offentlege instansar, og personar som representerer institusjonar, frivilligheita og næringslivet
10.4 - 11.4 2019

Regional samling – læringsnettverk folkehelse

Scandic Seilet, Molde
Folkehelsekoordinatorar, politisk- og administrativ leiing i kommunane, andre tilsette i kommunane og andre samarbeidspartnarar i God Helse partnarskapet
28.3 2019

Kulistein-konferansen

Smøla
8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
10.4 2019

IT-samling vår 2019 - Spjelkavik vgs - 10.april

Spjelkavik vgs
IT-ansvarlige og lærlinger på videregående skoler
11.4 2019

Fagdag for Karriere Møre og Romsdal

St.Carolus, Molde. Gule murbygget ovanfor Fylkeshusa.
Rettleiarar og NAV-kontaktar i Karriere Møre og Romsdal
30.3 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
27.3 2019

ALGER – framtidas industri i dag

Thon Hotell Innlandet, Kristiansund
11.4 2019

Statsetatmøte

Thon hotell, Kristiansund
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Union hotell, Geiranger
Rådgivarar i usk og vgs, OT, PPT i vgs
4.9 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. september

Vanylven
12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes
1.4 2019

Konferanse for kommunale eldreråd

Vestnes fjordhotell
kommunale eldreråd
7.5 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje? Kristiansund

Vindel Fosnagata 15, 5. etg.
Ingen spesielle forkunnskapar.
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
12.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
20.3 2019

Forretningsutvikling

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
2.4 - 5.9 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
10.4 2019

Forretningsutvikling Ørsta

Ørsta
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Stranda