Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

28.8 2019

Møte i kontrollutvalet 28. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.8 2019

Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkeshuset i Molde
29.8 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Møterom 102, Fylkeshuset
2.9 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. september

Fylkeshuset, Molde
2.9 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 2. sept.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
2.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. september

Fylkeshuset Molde, rom 111
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Stranda
23.4 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 23. april

Fylkeshuset, Molde - rom 110
13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet

2.9 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. september

Fylkeshuset, Molde, rom 111
3.9 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. september

Eide
26.9 2019

Møte i eldrerådet 26. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
26.9 2019

Møte i fagskolestyret 26. september

Møterom 102, Fylkeshuset
2.10 2019

Møte i kontrollutvalet 2. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.10 - 15.10 2019

Møte i ungdomspanelet

14.10 - 16.10 2019

Møte i fylkestinget 14. - 16. oktober

25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal
24.9 2019

Møte i fylkesutvalet 24. september

Fylkeshuset i Molde
4.9 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. september

Vanylven
4.9 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. september

Fylkeshuset, Molde, rom 700
5.9 2019

Møte i utdanningsutvalet 5. september

13.9 - 15.9 2019

Møte i ungdomspanelet

23.9 2019

Møte i fylkesutvalet 23. september

Fylkeshuset i Molde
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 11. juni

Fylkeshuset, Molde
12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes
6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Volda
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
15.5 2019

Møte i eldrerådet 15. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
9.5 2019

Nettverksmøte for postveg-kommunane.

Ørskog Fjellstove
9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai

7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.5 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. mai

Fylkeshuset, Molde
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
28.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 28. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
15.6 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlge tannhelsetenesta
12.6 - 13.6 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
7.5 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje? Kristiansund

Vindel Fosnagata 15, 5. etg.
Ingen spesielle forkunnskapar.
24.4 2019

Informasjonsmøte om breibandstøtte 2019

Fylkeshuset Molde
Kommunar
30.4 2019

Forretningsutvikling

Molde Fjordstuer
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
13.5 2019

Starte bedrift skal, skal ikkje

Rauma
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
6.6 2019

Forretningsutvikling 06. juni 2019 Rauma

Nordveggen
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
17.9 2019

Statsetatmøte

Geiranger
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
28.5 2019

Digitalisering i ABM-sektoren

Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 4
Museum og arkiv, bibliotek med større lokalhistoriske samlingar, kulturvernseksjonen i Fylkeskommunen, DIS Møre & Romsdal, m.fl.
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
15.5 2019

Partnarskapsforum – God Helse

Scandic Seilet, Molde
Ordførar, rådmann, folkehelsekoordinatorar og andre interesserte i partnarskapskommunane samt representantar frå friluftsråda og idrettskretsen
9.5 2019

Styrekompetanse Sykkylven

Berlihuset.
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
26.4 2019

Kunstnar –kall eller yrke?

Mottaket, Ålesund
Profesjonelle kunstnarar og kunstmiljø i Møre og Romsdal
3.5 2019

NETTVERKSMØTE OM PILEGRIMSLEDENE – MØRE OG ROMSDAL

Ålesund, Sunnmøre museum
Repr. for kommune, kirke, reiseliv/næringsliv, frivillige lag og foreninger
18.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
12.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.