Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
22.5 2019

Møte i Regionalt planforum 22. mai

Fylkeshuset, Molde - møterom 100
Kommunar og regionale etatar
22.5 2019

Nettverk rådgivarar og OT Nordmøre og Romsdal

Roskilde sjukeheim og Kristiansund vgs
Rådgivarar i USK, VGS og OT for Nordmøre og Romsdal
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Ålesund kommune, rådhuset
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
28.5 2019

Digitalisering i ABM-sektoren

Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 4
Museum og arkiv, bibliotek med større lokalhistoriske samlingar, kulturvernseksjonen i Fylkeskommunen, DIS Møre & Romsdal, m.fl.
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
29.5 2019

Regionalt nettverksmøte for rådgivarar

Ålesund vgs, avd. Volsdalsberga
Rådgivarar I USK, VGS og OT
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
29.5 2019

Nettverksmøte for postveg-kommunane.

Ørskog Fjellstove
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Averøy kommune, kommunehuset
29.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 29. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
6.6 2019

Forretningsutvikling 06. juni 2019 Rauma

Nordveggen
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
6.6 2019

Vassforvaltning

Scandic Aleksandra Hotel , Molde
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
6.6 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 11. juni

Fylkeshuset, Molde
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Stranda
12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes
12.6 - 13.6 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

15.6 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet

17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

18.6 - 19.6 2019

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Scandic Seilet, Molde
Saksbehandlere innen spillemidler, politikere, folkehelsekoordinatorer, planleggere, og eventuelt andre interesserte
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
26.8 2019

Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkeshuset i Molde
28.8 2019

Møte i kontrollutvalet 28. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.8 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Møterom 102, Fylkeshuset
2.9 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. september

Fylkeshuset, Molde
2.9 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 2. sept.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
2.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. september

Fylkeshuset Molde, rom 111
2.9 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. september

Fylkeshuset, Molde, rom 111
3.9 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. september

Eide
4.9 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. september

Fylkeshuset, Molde, rom 700
4.9 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. september

Vanylven
5.9 2019

Møte i utdanningsutvalet 5. september

11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
11.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Kristiansund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
12.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
13.9 - 15.9 2019

Møte i ungdomspanelet

17.9 2019

Statsetatmøte

Geiranger
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlge tannhelsetenesta
17.9 2019

Møte i fylkesvalstyret 17. september

Fylkeshuset, Molde - rom 700
18.9 - 19.9 2019

Bibliotekdagane 2019

Ålesund
bibliotektilsette, kulturleiarar, politikarar
18.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
23.9 2019

Møte i fylkesutvalet 23. september

Fylkeshuset i Molde
24.9 2019

Møte i fylkesutvalet 24. september

Fylkeshuset i Molde
24.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 24. september

Fylkeshuset, Molde
24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal
26.9 2019

Møte i fagskolestyret 26. september

Møterom 102, Fylkeshuset
26.9 2019

Møte i eldrerådet 26. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
2.10 2019

Møte i kontrollutvalet 2. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.10 - 16.10 2019

Møte i fylkestinget 14. - 16. oktober

14.10 - 15.10 2019

Møte i ungdomspanelet

17.10 - 18.10 2019

FrivilligFORUM

21.10 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 21. oktober

Fylkeshuset, Molde
22.10 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 22. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
23.10 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
23.10 2019

Møte i samferdselsutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, Molde, rom 700
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
24.10 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 24. oktober

Møterom 102, Fylkeshuset
24.10 2019

Møte i utdanningsutvalet 24. oktober

Fylkeshuset, møterom 101
28.10 2019

Møte i fylkesutvalet 28. oktober

Fylkeshuset i Molde
30.10 2019

Møte i kontrollutvalet 30. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.11 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. november

Fylkeshuset, Molde
5.11 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 5. november

Fylkeshuset Molde, rom 700
5.11 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 5. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
7.11 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 7. november

Møterom 102, Fylkeshuset
7.11 - 10.11 2019

Møte i ungdomspanelet

7.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
8.11 - 10.11 2019

Ungdommens fylkesting

11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
11.11 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 13. nov.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
11.11 2019

Møte i samferdselsutvalet 11. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
11.11 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 111
11.11 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 102
11.11 2019

Møte i utdanningsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 101
12.11 - 13.11 2019

Kampen om sjøareala

Ålesund, Scandic Parken
12.11 2019

Møte i eldrerådet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom102