Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

13.9 - 15.9 2019

Møte i ungdomspanelet

5.11 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 5. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
7.11 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 7. november

Møterom 102, Fylkeshuset
17.9 2019

Møte i fylkesvalstyret 17. september

Fylkeshuset, Molde - rom 700
5.11 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 5. november

Fylkeshuset Molde, rom 700
23.9 2019

Møte i fylkesutvalet 23. september

Fylkeshuset i Molde
4.11 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. november

Fylkeshuset, Molde
5.9 2019

Møte i utdanningsutvalet 5. september

4.9 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. september

Vanylven
2.9 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 2. sept.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
2.9 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. september

Fylkeshuset, Molde
29.8 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 29. august

Møterom 102, Fylkeshuset
23.10 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
2.9 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 2. september

Fylkeshuset, Molde, rom 111
4.9 2019

Møte i samferdselsutvalet 4. september

Fylkeshuset, Molde, rom 700
3.9 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 3. september

Eide
24.9 2019

Møte i fylkesutvalet 24. september

Fylkeshuset i Molde
24.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 24. september

Fylkeshuset, Molde
24.10 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 24. oktober

Møterom 102, Fylkeshuset
24.10 2019

Møte i utdanningsutvalet 24. oktober

Fylkeshuset, møterom 101
28.10 2019

Møte i fylkesutvalet 28. oktober

Fylkeshuset i Molde
17.10 - 18.10 2019

FrivilligFORUM

21.10 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 21. oktober

Fylkeshuset, Molde
23.10 2019

Møte i samferdselsutvalet 23. oktober

Fylkeshuset, Molde, rom 700
22.10 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 22. oktober

Fylkeshuset, møterom 102
14.10 - 16.10 2019

Møte i fylkestinget 14. - 16. oktober

14.10 - 15.10 2019

Møte i ungdomspanelet

25.9 2019

Fylkeskulturkonferansen 2019

Sunndal Kulturhus
24.9 2019

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal
26.9 2019

Møte i fagskolestyret 26. september

Møterom 102, Fylkeshuset
26.9 2019

Møte i eldrerådet 26. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
2.10 2019

Møte i kontrollutvalet 2. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.10 2019

Møte i kontrollutvalet 30. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.8 2019

Møte i kontrollutvalet 28. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
2.9 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 2. september

Fylkeshuset Molde, rom 111
3.6 - 4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni og 4. juni

Fylkeshuset i Molde
29.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 29. mai

Fylkeshuset Molde, rom 110
11.11 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 111
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
6.6 2019

Vassforvaltning

Scandic Aleksandra Hotel , Molde
26.8 2019

Møte i fylkesutvalet 26. august

Fylkeshuset i Molde
11.11 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 13. nov.

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni - avlyst

Avlyst
29.5 2019

Nettverksmøte for postveg-kommunane.

Ørskog Fjellstove
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Averøy kommune, kommunehuset
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Ålesund kommune, rådhuset
12.11 - 13.11 2019

Kampen om sjøareala

Ålesund, Scandic Parken
12.11 2019

Møte i eldrerådet 12. november

Fylkeshuset, Molde, møterom102
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
11.11 2019

Møte i utdanningsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 101
11.11 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. november

Fylkeshuset, møterom 102
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
11.6 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Stranda kommune: Oppmøte: Orkla Foods, Svemorka kl 10.30, Utvalsmøte: Skinkerådhuset, Stranda sentrum, kl 13.30
11.6 2019

Møte i plannemnd for byggjep. 11. juni-avlyst

Avlyst
27.6 2019

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Fylkeshuset i Molde
17.6 - 18.6 2019

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

13.6 2019

Møte i utdanningsutvalet 13. juni

12.6 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni

Vestnes kommune, rådhuset
11.11 2019

Møte i samferdselsutvalet 11. november

Fylkeshuset, Molde, rom 700
17.6 - 18.6 2019

Møte i ungdomspanelet 17. - 18. juni

7.11 - 10.11 2019

Møte i ungdomspanelet

8.11 - 10.11 2019

Ungdommens fylkesting

12.6 2019

Møte samferdselsutvalet 12. juni

Fylkeshuset, Molde, rom 700
17.6 2019

Møte i fylkesutvalet 17. juni

Scandic Parken, Ålesund
17.9 2019

"Skal, skal ikkje" Rauma 17.09.2019

Rauma
Dei som vurderer og starte bedrift.
20.6 2019

Informasjonsmøte om GDPR- den nye personvernlova

Vestnes fjordhotell
Institusjonar som får fast driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
15.6 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
17.9 - 18.9 2019

Fylkestannlegens etatssamling 2019

Scandic Parken hotell, Ålesund
Alle tilsette i den offentlege tannhelsetenesta
12.6 - 13.6 2019

Leiarutviklingsprogram for folkebiblioteka

Ålesund og Molde
Biblioteksjefar
3.10 2019

"Skal,skal ikkje" Fræna/Eide 03.10.2019

Fræna/Eide
Dei som vurderer og starte bedrift.
24.9 2019

"Skal, skal ikkje" Sunndal

Sunndal
Dei som vurderer og starte bedrift.
25.9 2019

"Skal, skal ikkje" Molde 25.09.2019

Molde
Dei som vurderer og starte bedrift.
8.10 2019

"Forretningsutvikling" Ørsta 08.10.2019

Ørsta
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
5.11 2019

"Forretningsutvikling" Surnadal 05.11.2019

Thon hotell, Surnadal
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
23.10 2019

"Forretningsutvikling" Molde 23.10.2019

Molde
Dei som vurderer å starte bedrift eller har starta bedrift.
11.11 - 22.11 2019

Hospitering i vidaregåande skole 2019

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
11.9 - 2.10 2019

Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn

Alle regionar i fylket
Elevar på 10. trinn i grunnskolen
19.9 - 1.10 2019

Kurs for fagleg leiar/instruktør

Kristiansund, Molde, Ålesund
Faglege leiarar/instruktørar
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
15.10 - 3.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Kristiansund
Innvandrer
16.10 - 4.12 2019

"Starte bedrift i Norge"

Molde
Innvandrer
24.10 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
22.5 2019

Møte i Regionalt planforum 22. mai

Fylkeshuset, Molde - møterom 100
Kommunar og regionale etatar
1.10 - 3.10 2019

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet

Kristiansund, Molde, Ålesund
Kommuner og næringslivet
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
18.6 2019

Forretningsutvikling 18. juni 2019 Rauma

Utrøna Innovasjonssenter
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
17.9 2019

Statsetatmøte

Geiranger
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
28.5 2019

Digitalisering i ABM-sektoren

Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 4
Museum og arkiv, bibliotek med større lokalhistoriske samlingar, kulturvernseksjonen i Fylkeskommunen, DIS Møre & Romsdal, m.fl.
15.10 - 22.10 2019

Samling for nye lærlingar i MRFK

Kristiansund, Molde, Ålesund
Nye lærlingar i Møre og Romdal
26.6 2019

Campuskonferansen 2019 i Kristiansund

Thon Hotel, Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
21.8 2019

Marknadsdialog om nye bruløysningar

Scandic Alexandra, Molde
Potensielle leverandørar og fagmiljø som kan utvikle og levere løysingar til bruer over 40 meter som er rimelegare å bygge og vedlikehalde enn dagens konvensjonelle løysingar.
5.11 - 6.11 2019

Skolering av innsatsteam mot mobbing

Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
29.5 2019

Regionalt nettverksmøte for rådgivarar

Ålesund vgs, avd. Volsdalsberga
Rådgivarar I USK, VGS og OT
28.10 2019

Orienteringsmøte tidleg inntak vgo

Nordmøre og Romsdal - Molde?
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar
30.10 2019

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo

Ålesund
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
31.10 2019

Orienteringsmøte om tidleg inntak vgo

Søre Sunnmøre
Rådgivarar i USK og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
22.5 2019

Nettverk rådgivarar og OT Nordmøre og Romsdal

Roskilde sjukeheim og Kristiansund vgs
Rådgivarar i USK, VGS og OT for Nordmøre og Romsdal
18.6 - 19.6 2019

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Scandic Seilet, Molde
Saksbehandlere innen spillemidler, politikere, folkehelsekoordinatorer, planleggere, og eventuelt andre interesserte
6.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
12.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
18.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
6.6 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
11.9 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Kristiansund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
7.11 2019

Kurs for nye næringsdrivende AS

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
6.8 2019

Utvikling av den nye UKM-modellen

Vestnes fjordhotell
URG – Unge ressurser/UKM, Ungdomspanelet og Møre og Romsdal barne- og ungdomsråd
29.10 2019

Nasjonal konferanse om cruiseturisme

Bergen
aktørar involvert i cruisetrafikk, interessorganisasjonar, kommunar, fylke og departement
18.9 - 19.9 2019

Bibliotekdagane 2019

Scandic Parken, Ålesund
ttilsette i folkebibliotek, vidaregåande skole - bibliotek og høskolebibliotek, kulturleiarar, bibliotekeigarar, politikarar