Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

16.8 2017

Fagdag i regi nettverk Spesialpedagogikk

Idahallen, Tomrefjord
Nettverk Spesialpedagogikk
17.8 2017

Skolekantinekonferanse

Scandic Seilet, Molde
Skoleleiarar, lærarar og andre som jobbar i skolen og i skolekantiner, tannhelsetenesta og skolehelsetenesta
23.8 2017

Møte i Regionalt planforum 23. august

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
24.8 2017

Nytt sakshandsamarsystem for spelemidlar

Fylkeshuset i Molde
Sakshandsamarar på spelemidlar
28.8 2017

Møte i fylkesutvalet 28. august

Møterom 700, Fylkeshuset
29.8 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Rådhuset i Sula kommune
29.8 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Rådhuset i Sula kommune
30.8 2017

Møte i Regionalt planforum 30. august

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
30.8 2017

Møte i kontrollutvalet 30. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.8 - 31.8 2017

Forretningsutvikling og mentorprogram

Molde
Kultur- og kreativ næring
4.9 2017

Møte i plannemnd for byggjepr. 4.sept.- avlyst

5.9 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. september

Tingvoll kommune - Oppmøte kl. 10.30: Krivi-Vev AS, Industrivegen 18 Tingvoll. Utvalsmøte kl. 14.00: Tingvoll Økopark, Gunnars veg 6, Tingvoll
6.9 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.9 2017

Møte i samferdselsutvalet

Rom 700, Fylkeshuset, Molde
7.9 2017

Møte i utdanningsutvalet 7. september

Herøy vidaregåande skule
8.9 2017

Starte bedrift, skal - skal ikkje?

Ulstein
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
8.9 - 10.9 2017

Møte i ungdomspanelet 8. - 10. september

12.9 - 4.10 2017

Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

Regionvise
Elevar på 10. trinn
12.9 2017

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Vestnes
12.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Kristiansund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
13.9 2017

Samling for folkehelsekoordinatorane

Thon Hotel Kristiansund
Folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal
13.9 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Spjelkavik ungdomsskole, Ålesund - Musikkrommet A114 (første etasje)
13.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
13.9 2017

Marin Arena

Kristiansund
14.9 - 21.9 2017

Kurs for fagleg leiar / instruktør

Sjå datooversikt
Faglege leiarar og instruktørar
14.9 2017

Partnarskapsforum 2017 - God Helse-partnarskapet

Knutzonlunden, Frei
14.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Molde
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
20.9 2017

Internasjonalt seminar for utdanningssektoren

Quality Hotell Alexandra i Molde
Alle som arbeider med- eller har interesse for arbeid med internasjonalisering i utdanning
20.9 - 21.9 2017

Bibliotekdagane 2017

Scandic Parken, Ålesund
Bibliotektilsette, kulturleiar
20.9 2017

Møte i eldrerådet 20. september

Oppmøte kl. 10.30: Hadartun, Teigevegen 55, Hareid kommune - Utvalsmøte kl. 12.30: Kommunestyresalen, Hareid rådhus
21.9 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 21. september

Fylkeshuset, Molde
25.9 - 26.9 2017

Elevrådskonferansen 2017

Vestnes fjordhotell
Leiar og nestleiar i elevråda i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
25.9 2017

Møte i fylkesutvalet 25. september

Møterom 700, Fylkeshuset
26.9 2017

Møte i fylkesutvalet 26. september

Møterom 700, Fylkeshuset
27.9 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
27.9 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Molde fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
27.9 2017

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Kulturleiarar/kultursjefar i kommunane i Møre og Romsdal
28.9 2017

Fylkeskulturkonferansen 2017

Terminalen byscene, Ålesund
28.9 2017

Forretningsutvikling

Norddal
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
28.9 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Sunndal
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
28.9 2017

Møte i Fagskolestyret 28. september

Fylkeshuset, Molde
29.9 2017

Møte i PNS

Ingebrigt Davik huset, Brattvåg
29.9 2017

Frivilligforum 2017

Quality hotel Waterfront i Ålesund
Alle frivillige lag og organisasjonar både på lokalt og regionalt nivå, og dei som jobbar med kultur og frivillig sektor i kommunar.
3.10 - 5.10 2017

Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal

Sjå datooversikta ovanfor
Ny lærlingar i Møre og Romsdal
4.10 2017

Møte i kontrollutvalet 4. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
5.10 2017

Kickoff-seminar for FoI-strategi

Vestnes Fjordhotell
Rådmenn, etatssjefar/kommunalsjefar, dei kommunale innkjøpssamarbeida, IKT-samarbeida, Byen som regional motor, forskings- og utdanningsinstitusjonar
10.10 2017

Forretningsutvikling

Ulstein
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
10.10 2017

Kurs i forretningsutvikling Vestnes 10.10.2017

Vestnes
10.10 2017

Beskytt ideen din

Ålesund, NMK-bygget, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Gründerar og små og mellomstore bedrifter
16.10 - 17.10 2017

Møte i ungdomspanelet 16. - 17. oktober

16.10 - 17.10 2017

Møte i fylkestinget 16. - 17. oktober

Scandic Parken, Ålesund
17.10 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Kristiansund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
18.10 - 19.10 2017

Integreringskonferansen 2017

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rådmenn, ordførarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar
18.10 2017

Kurs for AS

Ålesund
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
19.10 2017

Kurs for AS

Molde
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
20.10 2017

Forretningsutvikling

Volda
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
23.10 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 23. oktober

Møterom 110, Fylkeshuset
23.10 - 24.10 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 23.-24. oktober

24.10 2017

Workshop - fleirkulturelt entreprenørskap

Molde, Hotell Alexandra
hoppid.no-kontaktar
24.10 2017

Forretningsutvikling

Molde fjordstuer
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
25.10 2017

Kurs i nynorsk (grunnleggande)

Rom 102, Fylkeshuset
Alle som vil bli betre i nynorsk
25.10 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 25. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.10 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
25.10 - 26.10 2017

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Thon Hotel Kristiansund
OT - NAV - Opplæring i bedrift
26.10 2017

Samling: Statleg sikring av friluftslivsområder

Quality Hotel Alexandra, Molde
Kommunane i Møre og Romsdal
26.10 2017

Innspelsmøte - ny kulturmelding

Festiviteten, Kristiansund
Kulturinstitusjonar, kulturorganisasjonar og kommunar i Møre og Romsdal
26.10 2017

Fylkeseldrekonferansen 2017

Quality Hotel Alexandra, Molde
eldreråd, pensjonistar, politikarar, administrasjon i kommunar,
26.10 2017

Møte i utdanningsutvalet 26. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset
26.10 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 26. oktober

Fylkeshuset, Molde
30.10 2017

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
31.10 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Fræna
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
31.10 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
1.11 2017

Møte i kontrollutvalet 1. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
1.11 2017

Starte bedrift i Norge

Quality Hotell Alexandra, Molde
Innvandrarar som ønsker å starte bedrift/som har startet bedrift
2.11 2017

Styrekompetanse

Sykkylven
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap
2.11 2017

Forretningsutvikling

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
7.11 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

8.11 2017

Møte i eldrerådet 8.november

9.11 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 9. november

Møterom 110, Fylkeshuset
9.11 2017

Forretningsutvikling

Kristiansund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
9.11 - 10.11 2017

Møte i ungdomspanelet 9. november

10.11 - 12.11 2017

Møte i ungdommens fylkesting 10. - 12. november

13.11 2017

Møte i utdanningsutvalet 13. november

Møterom 101, Fylkeshuset
13.11 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
13.11 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.11 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
14.11 - 16.11 2017

Innovasjonfestivalen 2017

Åndalsnes
Alle som er interessert i nyskaping, innovasjon og næringsliv
14.11 2017

Styrekompetanse

Rauma
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
14.11 - 15.11 2017

Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse

Molde
kommunar, regional og sentral forvaltning, rådgivande firma, private verksemder og frivillige organisasjonar som forvaltar verdiar og interesser i dei marine områda
15.11 - 23.11 2017

Orienteringsmøte

Sunndal, Ørsta og Ålesund
Hjelpeinstans for innsøking til 1. febr. i vidaregåande opplæring
16.11 2017

Møte i Fagskolestyret 16. november

Fylkeshuset, Molde
20.11 2017

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
21.11 2017

Styrekompetanse

Kristiansund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
21.11 2017

Møte i fylkesutvalet 21. november

Møterom 700, Fylkeshuset
22.11 2017

Orienteringsmøte i Ørsta

Ørsta vgs
23.11 2017

Orienteringsmøte i Ålesund

Ålesund vgs Volstadberga
23.11 2017

IKT-forum

Representantar frå lokale arbeidsgrupper om IKTplan
23.11 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 23. november

Fylkeshuset, Molde
28.11 2017

Rusmiddelførebygging og rusoppfølging

Molde
Leiarar, tillitsvaltek verneombod, AKAN-kontakter
29.11 2017

Styrekompetanse

Ålesund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
29.11 2017

Møte i kontrollutvalet 29. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
5.12 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

7.12 2017

Felles regionssamling for PPT og vgs

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rektorar og spes.ped.ansvarlege ved dei vidaregåande skolane, PP-leiarar og PP-rådgivarar som arbeider med vidaregåande opplæring.
11.12 - 13.12 2017

Møte i fylkestinget 11. - 13. desember

Scandic Seilet, Molde
11.12 - 12.12 2017

Møte i ungdomspanelet 11. - 12. desember

13.12 2017

Skolevegring

Molde eller Ålesund
Vidaregåande skole, grunnskole, kommunal barnevernsteneste, PPT og barneverninsitusjonar
13.12 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak