Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

23.10 - 24.10 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 23.-24. oktober

4.9 2017

Møte i plannemnd for byggjepr. 4.sept.- avlyst

23.11 2017

IKT-forum

Representantar frå lokale arbeidsgrupper om IKTplan
8.9 - 10.9 2017

Møte i ungdomspanelet 8. - 10. september

5.12 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

10.11 - 12.11 2017

Møte i ungdommens fylkesting 10. - 12. november

8.11 2017

Møte i eldrerådet 8.november

16.10 - 17.10 2017

Møte i ungdomspanelet 16. - 17. oktober

7.11 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

11.12 - 12.12 2017

Møte i ungdomspanelet 11. - 12. desember

9.11 - 10.11 2017

Møte i ungdomspanelet 9. november

26.10 2017

Innspelsmøte - ny kulturmelding

Festiviteten, Kristiansund
Kulturinstitusjonar, kulturorganisasjonar og kommunar i Møre og Romsdal
31.10 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Fræna
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
24.8 2017

Nytt sakshandsamarsystem for spelemidlar

Fylkeshuset i Molde
Sakshandsamarar på spelemidlar
30.8 2017

Møte i Regionalt planforum 30. august

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
23.8 2017

Møte i Regionalt planforum 23. august

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
13.11 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
21.9 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 21. september

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
25.10 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
26.10 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 26. oktober

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
16.11 2017

Møte i Fagskolestyret 16. november

Fylkeshuset, Molde
28.9 2017

Møte i Fagskolestyret 28. september

Fylkeshuset, Molde
23.11 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 23. november

Fylkeshuset, Molde
4.10 2017

Møte i kontrollutvalet 4. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.8 2017

Møte i kontrollutvalet 30. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.11 2017

Møte i kontrollutvalet 29. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.10 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 25. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.9 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
1.11 2017

Møte i kontrollutvalet 1. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.11 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.9 2017

Møte i utdanningsutvalet 7. september

Herøy vidaregåande skule
16.8 2017

Fagdag i regi nettverk Spesialpedagogikk

Idahallen, Tomrefjord
Nettverk Spesialpedagogikk
29.9 2017

Møte i PNS

Ingebrigt Davik huset, Brattvåg
14.9 2017

Partnarskapsforum 2017 - God Helse-partnarskapet

Knutzonlunden, Frei
13.9 2017

Marin Arena

Kristiansund
17.10 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Kristiansund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
9.11 2017

Forretningsutvikling

Kristiansund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
12.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Kristiansund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
21.11 2017

Styrekompetanse

Kristiansund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
28.11 2017

Rusmiddelførebygging og rusoppfølging

Molde
Leiarar, tillitsvaltek verneombod, AKAN-kontakter
14.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Molde
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
19.10 2017

Kurs for AS

Molde
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
14.11 - 15.11 2017

Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse

Molde
kommunar, regional og sentral forvaltning, rådgivande firma, private verksemder og frivillige organisasjonar som forvaltar verdiar og interesser i dei marine områda
30.8 - 31.8 2017

Forretningsutvikling og mentorprogram

Molde
Kultur- og kreativ næring
13.12 2017

Skolevegring

Molde eller Ålesund
Vidaregåande skole, grunnskole, kommunal barnevernsteneste, PPT og barneverninsitusjonar
24.10 2017

Forretningsutvikling

Molde fjordstuer
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
27.9 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Molde fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
24.10 2017

Workshop - fleirkulturelt entreprenørskap

Molde, Hotell Alexandra
hoppid.no-kontaktar
26.10 2017

Møte i utdanningsutvalet 26. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset
13.11 2017

Møte i utdanningsutvalet 13. november

Møterom 101, Fylkeshuset
23.10 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 23. oktober

Møterom 110, Fylkeshuset
9.11 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 9. november

Møterom 110, Fylkeshuset
13.11 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
20.11 2017

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
30.10 2017

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
21.11 2017

Møte i fylkesutvalet 21. november

Møterom 700, Fylkeshuset
28.8 2017

Møte i fylkesutvalet 28. august

Møterom 700, Fylkeshuset
25.9 2017

Møte i fylkesutvalet 25. september

Møterom 700, Fylkeshuset
26.9 2017

Møte i fylkesutvalet 26. september

Møterom 700, Fylkeshuset
28.9 2017

Forretningsutvikling

Norddal
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
20.9 2017

Møte i eldrerådet 20. september

Oppmøte kl. 10.30: Hadartun, Teigevegen 55, Hareid kommune - Utvalsmøte kl. 12.30: Kommunestyresalen, Hareid rådhus
26.10 2017

Fylkeseldrekonferansen 2017

Quality Hotel Alexandra, Molde
eldreråd, pensjonistar, politikarar, administrasjon i kommunar,
18.10 - 19.10 2017

Integreringskonferansen 2017

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rådmenn, ordførarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar
7.12 2017

Felles regionssamling for PPT og vgs

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rektorar og spes.ped.ansvarlege ved dei vidaregåande skolane, PP-leiarar og PP-rådgivarar som arbeider med vidaregåande opplæring.
26.10 2017

Samling: Statleg sikring av friluftslivsområder

Quality Hotel Alexandra, Molde
Kommunane i Møre og Romsdal
27.9 2017

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Kulturleiarar/kultursjefar i kommunane i Møre og Romsdal
20.9 2017

Internasjonalt seminar for utdanningssektoren

Quality Hotell Alexandra i Molde
Alle som arbeider med- eller har interesse for arbeid med internasjonalisering i utdanning
1.11 2017

Starte bedrift i Norge

Quality Hotell Alexandra, Molde
Innvandrarar som ønsker å starte bedrift/som har startet bedrift
29.9 2017

Frivilligforum 2017

Quality hotel Waterfront i Ålesund
Alle frivillige lag og organisasjonar både på lokalt og regionalt nivå, og dei som jobbar med kultur og frivillig sektor i kommunar.
14.11 2017

Styrekompetanse

Rauma
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
12.9 - 4.10 2017

Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

Regionvise
Elevar på 10. trinn
25.10 2017

Kurs i nynorsk (grunnleggande)

Rom 102, Fylkeshuset
Alle som vil bli betre i nynorsk
6.9 2017

Møte i samferdselsutvalet

Rom 700, Fylkeshuset, Molde
29.8 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Rådhuset i Sula kommune
29.8 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Rådhuset i Sula kommune
16.10 - 17.10 2017

Møte i fylkestinget 16. - 17. oktober

Scandic Parken, Ålesund
20.9 - 21.9 2017

Bibliotekdagane 2017

Scandic Parken, Ålesund
Bibliotektilsette, kulturleiar
17.8 2017

Skolekantinekonferanse

Scandic Seilet, Molde
Skoleleiarar, lærarar og andre som jobbar i skolen og i skolekantiner, tannhelsetenesta og skolehelsetenesta
11.12 - 13.12 2017

Møte i fylkestinget 11. - 13. desember

Scandic Seilet, Molde
14.9 - 21.9 2017

Kurs for fagleg leiar / instruktør

Sjå datooversikt
Faglege leiarar og instruktørar
3.10 - 5.10 2017

Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal

Sjå datooversikta ovanfor
Ny lærlingar i Møre og Romsdal
13.9 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Spjelkavik ungdomsskole, Ålesund - Musikkrommet A114 (første etasje)
28.9 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Sunndal
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
15.11 - 23.11 2017

Orienteringsmøte

Sunndal, Ørsta og Ålesund
Hjelpeinstans for innsøking til 1. febr. i vidaregåande opplæring
2.11 2017

Styrekompetanse

Sykkylven
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap
28.9 2017

Fylkeskulturkonferansen 2017

Terminalen byscene, Ålesund
25.10 - 26.10 2017

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Thon Hotel Kristiansund
OT - NAV - Opplæring i bedrift
13.9 2017

Samling for folkehelsekoordinatorane

Thon Hotel Kristiansund
Folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal
5.9 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. september

Tingvoll kommune - Oppmøte kl. 10.30: Krivi-Vev AS, Industrivegen 18 Tingvoll. Utvalsmøte kl. 14.00: Tingvoll Økopark, Gunnars veg 6, Tingvoll
10.10 2017

Forretningsutvikling

Ulstein
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
8.9 2017

Starte bedrift, skal - skal ikkje?

Ulstein
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
10.10 2017

Kurs i forretningsutvikling Vestnes 10.10.2017

Vestnes
12.9 2017

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Vestnes
5.10 2017

Kickoff-seminar for FoI-strategi

Vestnes Fjordhotell
Rådmenn, etatssjefar/kommunalsjefar, dei kommunale innkjøpssamarbeida, IKT-samarbeida, Byen som regional motor, forskings- og utdanningsinstitusjonar
25.9 - 26.9 2017

Elevrådskonferansen 2017

Vestnes fjordhotell
Leiar og nestleiar i elevråda i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
20.10 2017

Forretningsutvikling

Volda
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si
13.12 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
27.9 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
13.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
18.10 2017

Kurs for AS

Ålesund
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
2.11 2017

Forretningsutvikling

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
29.11 2017

Styrekompetanse

Ålesund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
23.11 2017

Orienteringsmøte i Ålesund

Ålesund vgs Volstadberga
10.10 2017

Beskytt ideen din

Ålesund, NMK-bygget, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Gründerar og små og mellomstore bedrifter
14.11 - 16.11 2017

Innovasjonfestivalen 2017

Åndalsnes
Alle som er interessert i nyskaping, innovasjon og næringsliv
22.11 2017

Orienteringsmøte i Ørsta

Ørsta vgs