Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

10.4 2018

Møte i fylkesutvalet 10. april

Møterom 700, Fylkeshuset
9.4 2018

Møte i fylkesutvalet 9. april

Møterom 700, Fylkeshuset
22.3 2018

Møte i utdanningsutvalet 22. mars

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
23.4 - 24.4 2018

Møte i ungdomspanelet 23.-24. april

23.4 - 24.4 2018

Møte i fylkestinget 23. - 24. april

2.5 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 2. og 3. mai

30.4 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. april

Fylkeshuset, Molde
26.4 2018

Møte i fagskolestyret 26. april

Møterom 102, Fylkeshuset
22.3 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 22. mars

Fylkeshuset, Molde
20.3 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

14.3 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
14.3 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 14. mars

14.3 2018

Møte i samferdselsutvalet 14. mar

4.1 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
19.3 2018

Møte i eldrerådet 19. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
20.3 2018

Møte i kontrollutvalet 20. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
19.3 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 19. mars

Fylkeshuset, Molde
8.5 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 8. mai

Fylkeshuset, Molde
9.5 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.6 2018

Møte i samferdselsutvalet

13.6 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.6 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. juni

14.6 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. juni

18.6 - 19.6 2018

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

2.7 2018

Møte i fylkesutvalet 2. juli

Møterom 700, Fylkeshuset
18.6 - 19.6 2018

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

5.6 2018

Møte i fylkesutvalet 5. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
4.6 2018

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
16.5 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 16. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
15.5 - 16.5 2018

Møte i samferdselsutvalet 15.-16. mai

14.5 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. mai

22.5 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

22.5 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

30.5 2018

Møte i kontrollutvalet 30. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.5 2018

Møte i eldrerådet 23. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.3 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 13. mars

15.3 2018

Treng du hjelp til å utvikle ein innovasjonside?

Scandic Seilet,Molde
7.2 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.2 2018

Møte i samferdselsutvalet 7. februar

8.2 2018

Møte i utdanningsutvalet 8. februar

13.2 2018

Kick-off "Reiseliv, mat og kultur"

Quality Hotel Alexandra i Molde.
13.2 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

8.3 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
6.2 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 6. februar

6.2 2018

Plannemnd for byggjeprosjekt 6. februar

Fylkeshuset, Molde
22.1 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Romsdal vidaregåande skole, Langmyrvegen 83, Molde, møterom B114
15.1 2018

Idèverkstad smarte transportløysingar

NMK Ålesund
24.1 2018

Møte i kontrollutvalet 24. januar

Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114
26.1 - 28.1 2018

Møte i ungdomspanelet 26.-28. januar

Surnadal
5.2 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 5. februar

Fylkeshuset, Molde
29.1 2018

Møte i fylkesutvalet 29. januar

Møterom 700, Fylkeshuset
13.2 2018

Marin Arena Nordmøre

Thon Hotel Kristiansund
13.2 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

2.3 - 4.3 2018

Møte i ungdomspanelet 2.-4. mars

26.2 2018

Møte i fylkesutvalet 26. februar

Møterom 700, Fylkeshuset
28.2 2018

Møte i kontrollutvalet 28. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.3 2018

Seminar om tilskotsordningar

Molde, Quality Hotel Alexandra
15.2 2018

Møte i fagskolestyret 15. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
6.3 - 15.3 2018

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund (sjå program)
2. års lærlingar i Møre og Romsdal f.k.
6.3 2018

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Ikkje fastsett
Alle
21.3 - 22.3 2018

Biblioteksjefsmøte 2018

Quality hotel Ulstein, Ulsteinvik
Biblioteksjefar
8.2 2018

Kurs for nye næringsdrivande - Ørsta

Ørsta, Hotell Ivar Aasen
Dei som nettopp har starta verksemd
13.2 2018

Elevrådskonferansen del 2, 2018

Quality Hotel Alexandra, Molde
Elevrådsleiar, nestleiar i elevrådet og elevrådskontakt
7.3 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Kristiansund, Skattekontoret, Storgt.13c
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
9.1 2018

Starte bedrift i Norge

NMK, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Innvandrarar som ønsker å starte bedrift/som har startet bedrift
23.5 - 24.5 2018

Klinikkleiarsamling tannhelsetenesta

Quality Hotel Alexandra, Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar, hovudtillitsvalde
22.1 - 26.1 2018

Arbeidsverkstad innovasjonside

Ålesund, Molde og Kristiansund
Kommunar
31.1 2018

Møte i Regionalt planforum 31. januar

Fylkeshuset, Molde
Kommunar og regionale etatar
24.1 - 25.1 2018

Kulturtorget 2018

Molde
Lærerar i grunnskulen, lærerar og elevar i vgs, politikerar, kunstnerar, kulturinstitusjonar, kulturskular, kultur- og skuleansvarlege i kommunane/fylkekommunen
25.4 2018

OT-NAV samling

Quality hotel Alexandra
OT- rådgivarar / OT-NAV kontaktar
11.4 2018

Forretningsutvikling

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
14.3 2018

Forretningsutvikling

Molde
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
17.4 2018

Styrekompetanse

Molde fjordstuer
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
24.1 2018

Styrekompetanse

Ålesund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
7.2 2018

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
8.2 2018

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
25.1 2018

Inkluderande lokalsamfunn

Skårasalen, Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Politikarar, leiarar og saksbehandlarar i kommunen. Råd for funksjonshemma / brukarorganisasjonar. Private konsulentar/arkitektar og entreprenørar, lag og foreninger.
17.4 2018

Fagdag karriere Møre og Romsdal

Fylkeshuset, Molde, rom 102
Rettleiarar Karriere Møre og Romsdal. Kontaktpersonar i NAV for karriere Møre og Romsdal
7.3 2018

Nettverksmøte rådgivarar - Søre/Nordre Sunnmøre

Rådgivarar i USK og VGS og Vaksenopplæring
7.3 2018

Nettverksmøte for Nordmøre og Romsdal

Rådgivarar i USK, VGS og Vaksenopplæring
11.4 - 12.4 2018

Rådgivingskonferansen 2018

Union Hotel Geiranger
Rådgivarar i vidaregåande skole, ungdomsskole, vaksenopplæring og OT
6.6 2018

Kurs for AS

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.
15.2 2018

Fagdag/Inntaksmøte for A-skjemasøkarar

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped-ansvarlege og avdelingsleiarar i vgs. Leiarar/ rådgivarar i PP-tenesta
19.4 2018

Fagdag/Inntaksmøte om søkarar til vgo m. B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped.ansvarlege og avdelingsleiarar i vgo. Leiarar og rådgivarar i PP-tenesta knytt til vgo
1.3 - 2.3 2018

Nettverkssamling for hoppid.no 2018

Molde, Scandic Seilet
hoppid.no-kontora, landbrukskontaktar, næringskontaktar og innovasjonsmiljøa i Møre og Romsdal