Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

20.3 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

7.3 2018

Nettverksmøte rådgivarar - Søre/Nordre Sunnmøre

Rådgivarar i USK og VGS og Vaksenopplæring
8.2 2018

Møte i utdanningsutvalet 8. februar

18.6 - 19.6 2018

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

14.3 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 14. mars

6.2 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 6. februar

25.5 2018

Seminar om hjorteviltforvaltning

Alexsandra Hotell, Molde
14.5 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. mai

Atlanten videregående skole, Kristiansund
25.4 2018

Styrekompetanse

Averøy
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap
2.3 - 4.3 2018

Møte i ungdomspanelet 2.-4. mars

Bellevue Grand Hotell, Åndalsnes
26.4 2018

Fylkesmesterskapet i helsearb.fag 2018

Braatthallen, Kristiansund
Alle interesserte
30.5 2018

Folkehelsekoordinatorsamling

Bud museum, Fræna kommune
6.6 2018

Campus Kristiansund - marint FoU-verksted

Bystyresalen, Kristiansund Rådhus
Aktørar frå næring, forskning og verkemiddelapparat
13.6 2018

Møte i samferdselsutvalet

Dødeladen, Kristiansund
23.4 2018

Plannettverkssamling for Nordmørsnettverket

Eldresenteret ved Rindal helsetun, Rindal sentrum
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane
28.2 2018

Møte i kontrollutvalet 28. februar

Fagskolen i Ålesund - møterom på fagskolens lokaler ved (NMK2), Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
25.4 2018

Fylkeskulturkonferansen 2018

Festiviteten i Kristiansund
15.5 - 16.5 2018

Møte i samferdselsutvalet 15.-16. mai

Finnøy sjøhus, Finnøya
28.2 2018

Møte i Regionalt planforum 28. februar

Fylkeshuset
Kommunar og regionale etatar
17.4 2018

Fagdag i Karriere Møre og Romsdal

Fylkeshuset i Molde, Rom 102
Nettverk Karriere, NAV
26.4 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde
22.3 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 22. mars

Fylkeshuset, Molde
6.2 2018

Plannemnd for byggjeprosjekt 6. februar - avlyst

Fylkeshuset, Molde
30.4 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 30. april

Fylkeshuset, Molde
7.2 2018

Møte i samferdselsutvalet 7. februar

Fylkeshuset, Molde
2.3 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging 2. mars

Fylkeshuset, Molde - møterom 700
28.5 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde - rom 111
13.2 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde - rom 700
13.2 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde - rom 700
28.5 2018

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde rom 111
23.5 2018

Møte i eldrerådet 23. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
9.5 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
19.3 2018

Møte i eldrerådet 19. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.2 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
3.4 2018

Møte i kontrollutvalet 3. april

Fylkeshuset, Molde, møterom 203
28.6 2018

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging

Fylkeshuset, Molde, møterom 700
3.4 - 5.4 2018

Innføringskurs i Windowsserver IKT-servicefag

Fylkeshuset, Molde. Kursrom A i første etasje
2. års IKT-lærlingar
31.1 2018

Møte i Regionalt planforum 31. januar

Fylkeshuset, møterom 700
Kommunar og regionale etatar
25.4 2018

Møte i Regionalt planforum 25. april

Fylkeshuset, møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
24.4 - 25.4 2018

Samling for opplæringskontor og Utd.avd. v. OIB

Hotel Union, Geiranger
Opplæringskontor og seksjon OIB
22.6 2018

Frivilligforum 2018

Hotell Alexandra, Molde
Alle frivillige lag og organisasjonar både på lokalt og regionalt nivå, og dei som jobbar med kultur og frivillig sektor i kommunar.
31.5 2018

Samling for folkehelsekoordinatorar

Hustadvika Gjestegård
19.4 2018

Fra ide til marked Ålesund

Innovasjon Norges lokaler, Skansekaia 4B
Seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
15.3 2018

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Kristiansund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
5.4 2018

Forretningsutvikling

Kristiansund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda.
26.4 2018

Styrekompetanse

Kristiansund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
30.5 2018

Møte i kontrollutvalet 30. mai

Kristiansund kommune, rådhuset, formannskapssalen
7.3 2018

Nettverksmøte for Nordmøre og Romsdal

Kristiansund vgs
Rådgivarar i USK, VGS og Vaksenopplæring
30.1 2018

Fra ide til marked - Kristiansund

Kristiansund, Kongens plass 1
Gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
6.3 - 15.3 2018

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund (sjå program)
2. års lærlingar i Møre og Romsdal f.k.
7.3 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Kristiansund, Skattekontoret, Storgt.13c
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
24.1 - 25.1 2018

Kulturtorget 2018

Molde
Lærerar i grunnskulen, lærerar og elevar i vgs, politikerar, kunstnerar, kulturinstitusjonar, kulturskular, kultur- og skuleansvarlege i kommunane/fylkekommunen
7.2 2018

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
14.3 2018

Forretningsutvikling Molde

Molde
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
17.4 2018

Styrekompetanse

Molde fjordstuer
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
23.5 2018

Plannettverksamling Romsdalsnettverket

Molde rådhus, bakre rådhussal
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
6.3 2018

Seminar om tilskotsordningar

Molde, Quality Hotel Alexandra
1.3 - 2.3 2018

Nettverkssamling for hoppid.no 2018

Molde, Scandic Seilet
hoppid.no-kontora, landbrukskontaktar, næringskontaktar og innovasjonsmiljøa i Møre og Romsdal
4.1 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
14.3 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Molde, Skattekontoret, Byfogd Motzfeldtsgt. 6
22.3 2018

Møte i utdanningsutvalet 22. mars

Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
15.2 2018

Møte i fagskolestyret 15. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
26.4 2018

Møte i fagskolestyret 26. april

Møterom 102, Fylkeshuset
5.2 2018

Møte i yrkesopplæringsnemnda 5. februar

Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
31.5 2018

Møte i fagskolestyret 31. mai

Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
2.7 2018

Møte i fylkesutvalet 2. juli

Møterom 700, Fylkeshuset
29.1 2018

Møte i fylkesutvalet 29. januar

Møterom 700, Fylkeshuset
5.6 2018

Møte i fylkesutvalet 5. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
11.4 2018

Møte i fylkesutvalet 11. april

Møterom 700, Fylkeshuset
4.6 2018

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
26.2 2018

Møte i fylkesutvalet 26. februar

Møterom 700, Fylkeshuset
9.4 2018

Møte i fylkesutvalet 9. april

Møterom 700, Fylkeshuset
14.3 2018

Møte i samferdselsutvalet 14. mars

Møterom 700, Fylkeshuset, Molde
15.1 2018

Idèverkstad smarte transportløysingar

NMK Ålesund
9.1 2018

Starte bedrift i Norge

NMK, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Innvandrarar som ønsker å starte bedrift/som har startet bedrift
2.5 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 2. og 3. mai

Oppmøte Martin Linge-huset, Valldal kl. 10.30 (sjå program)
13.3 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 13. mars

Oppmøte: Nordic wildfish, Nordstrandfjørå 71, Valderøya, kl. 10.30 Utvalsmøte: Giske kommune, rådhuset, kommunestyresalen, kl. 13.00
10.4 2018

Fra ide til marked - Molde

Protomore, Britveien 4
Gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
27.2 2018

Fra ide til marked - Molde

Protomore, Britveien 4
Gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
13.2 2018

Kick-off "Reiseliv, mat og kultur"

Quality Hotel Alexandra i Molde.
19.4 2018

Fagdag/Inntaksmøte om søkarar til vgo m. B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped.ansvarlege og avdelingsleiarar i vgo. Leiarar og rådgivarar i PP-tenesta knytt til vgo
23.5 - 24.5 2018

Klinikkleiarsamling tannhelsetenesta

Quality Hotel Alexandra, Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar, hovudtillitsvalde
13.2 2018

Elevrådskonferansen del 2, 2018

Quality Hotel Alexandra, Molde
Elevrådsleiar, nestleiar i elevrådet og elevrådskontakt
15.2 2018

Fagdag/Inntaksmøte for A-skjemasøkarar

Quality Hotel Alexandra, Molde
Spes.ped-ansvarlege og avdelingsleiarar i vgs. Leiarar/ rådgivarar i PP-tenesta
5.4 2018

Informasjonsmøte

Quality Hotel Alexandra, Molde
8.5 2018

Seminar om fossilfrie kjøretøy og anleggsmaskiner

Quality Hotel Alexandra, Molde
18.6 - 19.6 2018

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
20.6 - 21.6 2018

Samling knyttet til anlegg og spillemidler

Quality Hotel, Ulstein
25.4 2018

OT-NAV samling

Quality hotel Alexandra
OT- rådgivarar / OT-NAV kontaktar
21.3 - 22.3 2018

Biblioteksjefsmøte 2018

Quality hotel Ulstein, Ulsteinvik
Biblioteksjefar
23.4 - 24.4 2018

Møte i ungdomspanelet 23.-24. april

Radisson Blu Hotel, Ålesund
23.4 2018

Møte i fylkesutvalet 23. april

Radisson Blu Hotel, Ålesund
23.4 - 24.4 2018

Møte i fylkestinget 23. - 24. april

Radisson Blu Hotel, Ålesund
9.4 - 10.4 2018

Akvakulturforvaltningen i Midt-Norge.

Radisson Blue Værnes Hotell
22.1 2018

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Romsdal vidaregåande skole, Langmyrvegen 83, Molde, møterom B114
24.1 2018

Møte i kontrollutvalet 24. januar

Romsdal vidaregåande skole, Molde, møterom B114
19.3 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 19. mars

Romsdal videregående skole
8.5 2018

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 8. mai

Romsdal videregående skole
12.6 2018

Møte i regional- og næringsutvalet 12. juni

Sandøy kommune, rådhuset, kommunestyresalen
14.2 - 15.2 2018

MRMAT - Fagdager lokalmat i Kristiansund

Scandic Kristiansund
Nyetablert og etablerte bedrifter innan lokalmat, reiseliv og servering
7.6 2018

Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet

Scandic Kristiansund
5.4 2018

Reiselivskonferansen 2018

Scandic Parken Hotel, Ålesund
13.6 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

Scandic Seilet, Molde
7.3 - 8.3 2018

Konferanse for kommunale råd for funksjonshemma

Scandic Seilet, Molde
15.3 2018

Treng du hjelp til å utvikle ein innovasjonside?

Scandic Seilet,Molde
25.1 2018

Inkluderande lokalsamfunn

Skårasalen, Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Politikarar, leiarar og saksbehandlarar i kommunen. Råd for funksjonshemma / brukarorganisasjonar. Private konsulentar/arkitektar og entreprenørar, lag og foreninger.
11.4 2018

Plannettverkssamling Sunnmørsnettverket

Storfjord kulturhus, Stranda
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar og plansakshandsamarar i kommunane.
16.5 2018

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 16. mai

Sunndal kulturhus, Sunndalsøra
26.1 - 28.1 2018

Møte i ungdomspanelet 26.-28. januar

Surnadal
7.3 2018

Marin Arena Nordmøre

Thon Hotel Kristiansund
4.6 - 5.6 2018

Opplevelseskurset

Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12
Reiselivsnæringen
22.3 2018

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Thon Hotel Vårsøg
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
27.6 2018

Campuskonferansen 2018 i Kristiansund

Thon Hotell, Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
6.3 2018

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2018

Træffhuset, Molde
Alle
15.3 2018

Starte bedrift, skal - skal ikkje?

Ulsteinvik
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
11.4 - 12.4 2018

Rådgivingskonferansen 2018

Union Hotel Geiranger
Rådgivarar i vidaregåande skole, ungdomsskole, vaksenopplæring og OT
8.5 2018

Kurs i digital synlighet

Vindel AS, Kongens plass 1 (3.etg)
Bedrifter har liten eller noe erfaring med sosiale media, som ønsker å bruke disse på en mer effektiv måte
2.5 2018

Fra ide til marked - Kristiansund

Vindel, Kongens plass 1
Gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
14.6 2018

Fra ide til marked

ÅKP Blue Innovation Arena, Borgundvegen 340 (NMK-bygget)
For seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
15.5 2018

Marin Samhandlingsarena

Ålesund
21.2 2018

Fra ide til marked Ålesund

Ålesund
Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.
24.1 2018

Styrekompetanse

Ålesund
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
18.4 - 21.4 2018

The North West

Ålesund
Næringsliv, det offentlige, folk flest
11.4 2018

Forretningsutvikling

Ålesund
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
8.2 2018

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
14.6 2018

Møte i utdanningsutvalet 14. juni

Ålesund videregående skole, avd Volsdalsberga, Ålesund
22.1 - 26.1 2018

Arbeidsverkstad innovasjonside

Ålesund, Molde og Kristiansund
Kommunar
6.6 2018

Kurs for AS

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.
12.4 - 27.4 2018

Nettverksmøte om Den kulturelle skolesekken

Ålesund, Volda, Molde og Tingvoll
8.2 2018

Kurs for nye næringsdrivande - Ørsta

Ørsta, Hotell Ivar Aasen
Dei som nettopp har starta verksemd