Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

20.3 2019

Workshop om veien til grønn transport

Carolius i Molde
19.3 2019

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Fylkeshuset, møterom 101
19.3 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Møterom 101, Fylkeshuset
25.3 2019

Møte i fylkesutvalet 25. mars

Fylkeshuset i Molde
26.3 2019

Møte i fylkesutvalet 26. mars

Fylkeshuset i Molde
28.3 2019

Kulistein-konferansen

Smøla
27.3 2019

ALGER – framtidas industri i dag

Thon Hotell Kristiansund
18.3 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 18. mars

Fylkeshuset, Molde
9.12 - 11.12 2018

Møte i ungdomspanelet 09.-11. desember

Quality Hotel Alexandra, Molde
5.3 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. mars

Aukra
1.3 - 3.3 2019

Møte i ungdomspanelet

Scandic Seilet, Molde
6.3 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. mars

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.3 - 7.3 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. - 7. mars

Ålesund
12.3 2019

Møte i kontrollutvalet 12. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
11.3 - 13.3 2019

Småkraftdagene

Scandic Seilet
29.3 2019

Dialogseminar Geiranger-Hellesylt

Scandic Parken Ålesund
8.4 - 9.4 2019

Møte i fylkestinget 8.april

28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
28.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 28. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
15.5 2019

Møte i eldrerådet 15. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
6.5 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. mai

Fylkeshuset, Molde
8.4 - 9.4 2019

Møte i ungdomspanelet

6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Stranda
7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai

8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
25.2 2019

Møte i fylkesutvalet 25. februar

Fylkeshuset i Molde, møterom 700
12.3 2019

Marin Arena

Thon Hotel Innladet
14.2 2019

Invitasjon til postveg-seminar

Vestnes Fjordhotell
7.2 2019

Møte i utdanningsutvalet 7. februar

Møterom 700, Fylkeshuset, Molde
6.2 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. februar

Fylkeshuset, møterom 102
6.2 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
13.2 - 13.3 2019

Møte i eldrerådet 13. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.2 2019

Møte i kontrollutvalet 22. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.2 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
13.2 2019

Vassregionsutvals møte i Møre og Romsdal

Scandic Seilet, Molde
11.2 - 12.2 2019

Opplevingsfestival

Fosnavåg
9.1 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 9. januar

Fylkeshuset, rom 700
12.2 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 12. februar

Fylkeshuset Molde, rom 700
5.2 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. februar

Midsund sjukeheim, kommunestyresalen, Tunvegen 42, Midsund
19.2 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 19.februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 103
19.2 2019

KULA-seminar (kulturhistoriske landskap)

Krona, Romsdalsmuseet i Molde
23.1 2019

Møte i kontrollutvalet 23. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
20.2 2019

KIK-seminar

Krona, Romsdalsmuseet i Molde
14.2 2019

Møte i fagskolestyret 14. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
25.1 - 27.1 2019

Møte i ungdomspanelet 25. - 27. januar

4.2 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. februar

Spjelkavik videregående skole
28.1 2019

Møte i fylkesutvalet 28. januar

Fylkeshuset i Molde, møterom 700
10.12 - 12.12 2018

Møte i fylkestinget 10. - 12. desember

Quality Hotel Alexandra, Molde
30.4 2019

Forretningsutvikling

Molde Fjordstuer
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
5.3 - 12.3 2019

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund
2. års lærlingar i Møre og Romsdal
12.12 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
AS For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
30.3 - 16.6 2019

Lær å legge kavlveg

Surnadal - Surnadal kulturhus, Angråmyra og Åsen bygdemuseum
Alle som er interesserte i tradisjonshandverk, miljøvennleg og bærekraftig byggemetode over myrer og våtmark, kulturminneforvaltning og friluftsliv.
14.2 2019

Inntaksmøte - A-skjema og B-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
Avdelingsleiarar og spes.ped.ansvarlege på dei vidaregåande skolande. Leiarar og rådgivarar i PPT for vgo.
14.2 2019

Workshop - Nasjonal bibliotekstatistikk

Fylkesbiblioteket, Kirkegt. 10B, Ålesund
Biblioteksjefar / statistikkansvarlege ved folkebiblioteka
13.2 2019

Workshop: Nasjonal bibliotekstatistikk, Molde

Fylkeshuset, møterom 202, Molde
Biblioteksjefar / statistikkansvarlege ved folkebiblioteka
12.3 - 13.3 2019

Biblioteksjefmøte 2019

Quality Grand hotel, Kristiansund
Biblioteksjefar i Møre og Romsdal
6.2 2019

Workshop i å skrive søknad

Fylkeshuset møterom 111, Molde
Bibliotektilsette
23.1 - 24.1 2019

Konferansedagar for Den kulturelle skulesekken

Molde
DKS, kulturkontakter, kommunekontakter, rektorar, skuleansvarleg og kulturansvarleg i kommunen, videregåande skule, grunnskule, poltikarar, kunstnerar
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
7.5 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje? Kristiansund

Vindel Fosnagata 15, 5. etg.
Ingen spesielle forkunnskapar.
13.2 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde Fjordstuer
Ingen spesielle forkunnskapar.
30.1 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje? Kristiansund

: Vindel Fosnagata 13, 5.etg, 6509 Kristiansund
Ingen spesielle forkunnskapar.
2.4 2019

Temadag for klinikkleiarar - sjukefråvær

Konferanseavdelinga på St. Carolus i Molde
Klinikkleiarar, overtannlegar
31.1 2019

Inkluderande lokalsamfunn

Tingvoll fjordhotell, Tingvoll
Kommunar og regionale etatar m.fl
22.5 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
14.2 2019

Starte bedrift, skal, skal ikkje

Ålesund kunnskapspark
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
20.3 2019

Forretningsutvikling

Ålesund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
20.3 2019

Starte bedrift, skal- skal ikkje?

Molde
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
6.6 2019

Forretningsutvikling 06. juni 2019 Rauma

Nordveggen
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
4.4 2019

Forretningsutvikling

Kristiansund
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
30.4 2019

Forretningsutvikling

Molde Fjordstuer
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
10.4 2019

Forretningsutvikling Ørsta

Ørsta
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
9.4 2019

Starte bedrift skal, skal ikkje

Rauma
Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.
20.2 2019

Elevrådskonferansen del 2

Scandic Hotel Alexandra, Molde
Leiar og nestleiar i elevråd og elevrådskontaktar
10.1 - 11.1 2019

Nyttårskonferansen 2019

Scandic Seilet hotell, Molde
Leiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, inklusiv Helseføretaket, politisk og administrativ leiing i kommunane og regionråda, Mørebenken, Fylkesutvalet og administrativ leiing i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen med si leiargruppe, Ungdomspanelet, NHO og LO
11.4 2019

Statsetatmøte

Thon hotell, Kristiansund
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal
14.3 2019

Workshop om Møre og Romsdal si framtid

Scandic Seilet i Molde
Offentlege instansar, og personar som representerer institusjonar, frivilligheita og næringslivet
23.1 2019

Møte om naturbruk og akvakultur

Kristiansund videregående skole, bygg 2,1 etg, auditorium
Oppdrettsselskaper og andre interesserte
9.4 - 10.4 2019

Samling for Opplæringsktr. og UTD. v/OIB

Hotel Union, Geiranger
Opplæringskontor og Utd.avd. v.seksjon OIB
29.5 2019

Skal, skal ikkje Molde 29.5.2019

Molde Fjordstuer
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Union hotell, Geiranger
Rådgivarar i usk og vgs, OT, PPT i vgs
6.3 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Kristiansund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
7.3 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Ålesund
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
13.3 2019

Kurs for nye næringsdrivende ENK

Molde
Tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.
7.3 - 8.3 2019

Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Scandic Alexsandra , Molde
hoppid.no rådgivarar, nærings- og landbruksansvarlig i kommunane
1.4 2019

Konferanse for kommunale eldreråd

Vestnes fjordhotell
kommunale eldreråd