Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

31.1 2019

Inkluderande lokalsamfunn

Tingvoll fjordhotell, Tingvoll
Kommunar og regionale etatar m.fl
14.2 2019

Inntaksmøte - fagdag: A-skjema og B-skjema

Molde
Avdelingsleiarar og spes.ped.ansvarlege på dei vidaregåande skolande. Leiarar og rådgivarar i PPT for vgo.
23.1 - 24.1 2019

Konferansedagar for Den kulturelle skulesekken

Molde
DKS, kulturkontakter, kommunekontakter, rektorar, skuleansvarleg og kulturansvarleg i kommunen, videregåande skule, grunnskule, poltikarar, kunstnerar
12.12 2018

Kurs for nye næringsdrivende

Ålesund, Skattekontoret, Postvegen 11
AS For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
13.2 - 13.3 2019

Møte i eldrerådet 13. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.5 2019

Møte i eldrerådet 23. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 111
14.2 2019

Møte i fagskolestyret 14. februar

Møterom 102, Fylkeshuset
23.5 2019

Møte i fagskolestyret 23. mai

Møterom 102, Fylkeshuset
10.12 - 12.12 2018

Møte i fylkestinget 10. - 12. desember

Quality Hotel Alexandra, Molde
8.4 - 9.4 2019

Møte i fylkestinget 8. - 9. april

12.2 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 12. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
28.5 2019

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 28. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
25.2 2019

Møte i fylkesutvalet 25. februar

Fylkeshuset i Molde
25.3 2019

Møte i fylkesutvalet 25. mars

Fylkeshuset i Molde
26.3 2019

Møte i fylkesutvalet 26. mars

Fylkeshuset i Molde
28.1 2019

Møte i fylkesutvalet 28. januar

Fylkeshuset i Molde
3.6 2019

Møte i fylkesutvalet 3. juni

Fylkeshuset i Molde
4.6 2019

Møte i fylkesutvalet 4. juni

Fylkeshuset i Molde
12.3 2019

Møte i kontrollutvalet 12. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.2 2019

Møte i kontrollutvalet 22. februar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.1 2019

Møte i kontrollutvalet 23. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.5 2019

Møte i kontrollutvalet 29. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.3 - 7.3 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. - 7. mars

Ålesund
6.2 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. februar

Fylkeshuset, møterom 102
8.5 2019

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 8. mai

Smøla
18.3 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 18. mars

Fylkeshuset, Molde
4.2 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. februar

Fylkeshuset, Molde
6.5 2019

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. mai

Fylkeshuset, Molde
28.5 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 28. mai

Fylkeshuset Molde, rom 700
12.2 2019

Møte i plannemnd for samf. utbygging 12. februar

Fylkeshuset Molde, rom 700
5.2 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. februar

Midsund
5.3 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 5. mars

Aukra
6.5 - 7.5 2019

Møte i regional- og næringsutvalet 6. - 7. mai

Ørsta/Stranda
22.1 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. januar

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.5 2019

Møte i rådet for likest. av funksjonsh. 22. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.2 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. februar

Fylkeshuset, Molde, rom 700
6.3 2019

Møte i samferdselsutvalet 6. mars

Fylkeshuset, Molde, rom 700
7.5 - 8.5 2019

Møte i samferdselsutvalet 7.-8. mai

Fylkeshuset, Molde, rom 700
8.4 - 9.4 2019

Møte i ungdomspanelet

1.3 - 3.3 2019

Møte i ungdomspanelet

25.1 - 26.1 2019

Møte i ungdomspanelet

9.12 - 11.12 2018

Møte i ungdomspanelet 09.-11. desember

Quality Hotel Alexandra, Molde
19.3 2019

Møte i utdanningsutvalet 19. mars

Fylkeshuset, møterom 101
7.2 2019

Møte i utdanningsutvalet 7. februar

9.5 2019

Møte i utdanningsutvalet 9. mai

19.3 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 19. mars

Møterom 101, Fylkeshuset
6.6 2019

Møte i yrkesopplæringsnemnda 6. juni

Møterom 102, Fylkeshuset
21.5 - 22.5 2019

Nasjonalt nettverk for universell utforming

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Fylkeskommunar,/ fylkeskommunale administrasjonsselskap, storkommunar, direktoratet, statlege føretak/aksjeselskap innan samferdsel, kollektivtransportaktørar, interesseorganisasjonar og råd for menneske med nedsatt funksjonsevne
7.3 - 8.3 2019

Nettverkssamling for hoppid.no mars 2019

Scandic Alexsandra , Molde
hoppid.no rådgivarar, nærings- og landbruksansvarlig i kommunane
10.1 - 11.1 2019

Nyttårskonferansen 2019

Scandic Seilet hotell, Molde
Leiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, inklusiv Helseføretaket, politisk og administrativ leiing i kommunane og regionråda, Mørebenken, Fylkesutvalet og administrativ leiing i Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen med si leiargruppe, Ungdomspanelet, NHO og LO
3.4 - 4.4 2019

Rådgivingskonferansen 2019

Geiranger
5.3 - 12.3 2019

Samling for 2. års lærlingar

Kristiansund, Molde, Ålesund
2. års lærlingar i Møre og Romsdal
11.4 2019

Statsetatmøte

Thon hotell, Kristiansund
Leiarar i statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal