Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 7. februar 10:30 - Torsdag 7. februar 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset, Molde

Møte i utdanningsutvalet 7. februar

Orienteringar:

-        Forvaltningsrevisjonane v/kontrollsjef Tor Harald Hustad

-        Kompetansealliansen v/rådgivar på regional og næring Øyvind Tveten

-        Inntaksrutiner spesialundervisning v/fylkesutdanningssjef Erik Brekken og seksjonsleiar Geir Løkhaug

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
UD 1/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal
UD 2/19 Kjøp av tenester- Tøndergård skole og ressurssenter
UD 3/19 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret   2021/2022
UD 4/19 Ny yrkesfagleg struktur - forslag til plassering av tilbod
UD 5/19 Tiltaksplan for utdanning 2019
UD 6/19 Orientering - Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved   Fagskolen i Ålesund
RS 1/19 Periode 2018 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 2/19 Orientering om søking til vidaregående opplæring skoleåret   2019-2020
RS 3/19 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2018/2019 frå   dei vidaregåande skolane i fylket
RS 4/19 Innhenting av halvårsvurdering frå ungomsskolane januar   2019
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.