Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 28. januar 10:30 - Mandag 28. januar 16:00

Fylkeshuset i Molde, møterom 700

Møte i fylkesutvalet 28. januar

Etter at fylkesutvalsmøtet er avslutta:

  • Omstilling av organisasjonen mot 2020 – verkstad for fylkesutvalet som referansegruppe (ca kl 1130 - 1600)

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
U 1/19 T 54/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund - oversendingsforslag frå Victoria Smenes (KRF)
U 2/19 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga
U 3/19 Høyring: Forslag til endringer i veglova, mfl. og forslag til lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene
U 4/19 Mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63
U 5/19 Statkraft Energi AS - Aurareguleringene - revisjon av konsesjonsvilkår - merknader til NVE's innstilling
U 6/19 Vestnes kommune - bygging av 11 bustader gbnr 46/125 - dispensasjon frå reguleringsplan - klage på vedtak
U 7/19 Strategikonferansen 2019 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
RS 1/19 MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet