Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 25. februar 10:30 - Mandag 25. februar 15:30

Fylkeshuset i Molde, møterom 700

Møte i fylkesutvalet 25. februar

Saker til behandling:

Orientering:

- Status – arbeidet med revidert økonomiplan

Saksnr Innhald
U 8/19 Søknad om å bli programfylke frå 2019 i "Program for   folkehelsearbeid i kommunene"
U 9/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og   fylkesplan - utkast til planprogram
U 10/19 Statleg sikring av friluftsområde 2019 -Tilråding
U 11/19 Uttale til forslag om forbod mot nydyrking av myr
U 12/19 Statens vegvesen – framtidig lokalisering, oppgåver og   tilsette i Møre og Romsdal
U 13/19 Møreforsking AS - oppnemning av styreleiar
U 14/19 Fv 654 Skarabakken - utviding av gangveg
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.