Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Torsdag 27. juni 10:30 - Torsdag 27. juni 15:30

Fylkeshuset i Molde

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Orientering:

-          Status - overføring av fylkesvegadministrasjonen

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
U 70/19 Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2020  
U 71/19 Møteplan for det nye kultur-, næring og folkehelseutvalet   hausten 2019  
U 72/19 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann   ("feriefullmakt")  
U 73/19 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2019  
U 74/19 Breibandsutbygging - pengane må brukast der behovet er   størst  
U 75/19 Fylkeskommunen må styrkast som regional utviklingsaktør -   uttale til analyser og forslag i gjennomgangen av næringsretta virkemiddel     
U 76/19 Finansiering av oppgradering etter   tunnelsikkerheitsforskrifta  
U 77/19 Vurdering omkring opsjon "Indre Sunnmøre" X

 

RS 7/19

 

Overføring av oppgåver i forbindelse med regionreformen -   overføring av ressurser til oppbemanning. Brev frå KS til Kommunal- og   forvaltningskomiteen

 
RS 8/19 Notat - finansiering av fagskolane i 2019  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.