Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 6. februar 10:30 - Onsdag 6. februar 15:30

Fylkeshuset, møterom 102

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. februar

Orientering

  • Status ulike utviklings- og evalueringsprosjekt v/fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 1/19 2019 - Driftstilskot regionale kulturinstitusjonar
KF 2/19 2019 - Treårig og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar
KF 3/19 2019 - Tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement
KF 4/19 Kulturmelding  og oppgåve- og ansvarsfordeling mellom forvaltingsnivåa
KF 5/19 Ny nasjonal handlingsplan for friluftsliv - tiltak og føringar i Møre og Romsdal
KF 6/19 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2019
KF 7/19 Orientering om prioriteringar DKS - mellombels oppdragsbrev frå Kulturtanken
KF 8/19 2019 - Tilskot til fartøyvern
KF 9/19 2019 - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi
RS 1/19 Tiltaksplan kultur 2019
RS 2/19 MVA-kompensasjon og sammensetning av styret i Moldejazz
RS 3/19 Hellandshamn Grendalag sin klage på spelemidlar 2018, svar frå Kulturdepartementet
RS 4/19 Forslag til rammeprogram for møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. og 7. mars 2019
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.