Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 5. februar 10:30 - Tirsdag 5. februar 16:00

Midsund sjukeheim, kommunestyresalen, Tunvegen 42, Midsund

Møte i regional- og næringsutvalet 5. februar

Program

Oppmøte: Midsund sjukeheim, kommunestyresalen, Tunvegen 42, Midsund

kl 10.30 - 11.10     Orientering frå kommunen. Litt å bite i ved oppstart

kl 11.15 - 12.30     Hofseth Biocare, Stormyra industriområde

kl 12.35 - 13.15     Lunsj

kl 13.15                 Møte i regional- og næringsutvalet - Midsund sjukeheim,
                              kommunestyresalen

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 1/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal
RN 2/19 Uttale til forslag om forbod mot nydyrking av myr
RN 3/19 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2018
RN 4/19 Handlingsprogram for økonomiplanen 2019 - Regional- og næringsavdelinga
RN 5/19 Framlegg til fordeling av statlege regionale utviklingsmidlar 2019
RN 6/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 21. januar 2019
RN 7/19 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2019
RN 8/19 Søknad om tilskot til Vindel AS "Akvalab: Utprøvingsarena for tang- og taredyrkingsteknologi på værutsatt lokasjon"
RN 9/19 Norske Tindevegledere (NORTIND) - søknad om tilskot til etablering av Norges Høgfjellskole, ein fagskole som skal utdanne tindevegleiarar og skiguidar
RN 10/19 Månadsmelding frå NAV november og desember 2018, og januar 2019
RS 1/19 Statkraft Energi AS - Aurareguleringene - revisjon av konsesjonsvilkår - merknader til NVE's innstilling
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.