Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tirsdag 11. juni 10:30 - Tirsdag 11. juni 15:30

Stranda kommune: Oppmøte: Orkla Foods, Svemorka kl 10.30, Utvalsmøte: Skinkerådhuset, Stranda sentrum, kl 13.30

Møte i regional- og næringsutvalet 11. juni

Program

Oppmøtestad: Orkla Foods, Svemorka

kl 10.30        Orkla Foods – informasjon og synfaring. Ved driftssjef Jostein Langlo

kl 12.00        Avreise til Skinkerådhuset, Stranda sentrum
                    Presentasjon av Grilstad sine planar, med fokus på skinke og spekemat.
                    Ved Oskar Gjærde            

                     Lunsj

                     Orientering frå Stranda kommune. Ved rådmann Åse Elin Hole, 
                     plan- og utviklingssjef Einar Lied, næringssjef Inge Bjørdal

 kl 13.30       Møte i regional- og næringsutvalet
                     møterom på Skinkerådhuset, Stranda sentrum

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 34/19 Blå-grønt samarbeid: Verdiskaping gjenom blå-grøne synergiar hos regionale forskingsmiljø - Søknad om støtte
RN 35/19 Søknad om støtte til forprosjekt "Etablering av parnerskap for utvikling av marin helsenæring"
RN 36/19 Forvalting av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
RN 37/19 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving - behandling av søknader 2019
RN 38/19 Inkubatorprogram 2019
RN 39/19 Søknad om støtte til Stad skipstunnel prosjektet
RN 40/19 Breibandsutbygging - pengane må brukast der behovet er størst
RN 41/19 Kunnskapsgrunnlag for Kompetansealliansen
RN 42/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 28. mai 2019
RN 43/19 Månadsmelding frå NAV mai 2019
RS 11/19 Presentasjon av regional- og næringsutvikling - Fylkesutvalet - workshop 20.05.2019
RS 12/19 Brev til Olje- og energidepartementet - Mangelfull forsyningssikkerheit begrensar næringsutvikling i Møre og Romsdal
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.